Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame pasitarti dėl 2016-2017 m. m. (2017 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos projekto
event 2017-07-07 domain Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Kviečiame pasitarti dėl 2016-2017 m. m. (2017 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos projekto

Gerbiamieji švietimo įstaigų atstovai, kuruojantys mokyklų įsivertinimą,

kviečiame Jus pasitarti dėl 2016-2017 m. m. (2017 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos klausimų visoms formaliojo švietimo savivaldybių, valstybinėms ir nevalstybinėms bendrojo ugdymo mokykloms (taip pat ir specialiosioms, jaunimo, suaugusiųjų, socializacijos centrams, mokykloms-daugiafunkciams centrams). Kaip ir anksčiau, anketa siejama su dokumentuose Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir Valstybine švietimo strategija (toliau – VŠS) 2013-2022 m. prisiimta užduotimi švietimui: sutelkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos žmones (solidarumas) nuolat kryptingai lavintis (mokymasis) siekiant asmeninės ir šalies sėkmės (veiklumas).

Kai kurie anketos klausimai Jums jau yra pažįstami:

  • apie metodikos įvardijimą, apie stipriuosius, silpnuosius ir tobulintinus veiklos aspektus;
  • norime atkreipti dėmesį į 3.4 klausimą apie mokyklos pažangą. Šis klausimas susijęs su VŠS 2013-2022 m. rodiklio vykdymu „pažangos ataskaitas paskelbusių mokyklų dalis, proc. (ŠVIS)“. Kadangi mokykloms nėra lengva struktūruotai ir pagrįstai aprašyti metinę pažangą, siūlome aprašyti pagal subalansuotų rodiklių logiką (R. Dukynaitė, R. Ališauskas. Strateginio mokyklos valdymo elementai. Vien Saulės negana. Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika. II dalis, 2004). Mokyklos pažanga susijusi su mokinių pažanga, tai svarbiausias pažangos aspektas atliepiantis pagrindinę mokyklos misiją. Jį pasiekti galime pasitelkdami ir gausindami išteklius, tobulindami ugdymo procesą ir gerindami mokytojų mokymąsi;
  • kiti klausimai susiję su mokytojo pamokos įsivertinimu, bendradarbiavimu su tėvais bei apibendrintu mokinių pasiekimų lygiu.

Prašome švietimo įstaigų atstovų, kuruojančių mokyklų įsivertinimą, pateikti pasiūlymus, pastebėjimus dėl anketos projekto tobulinimo. Pasvarstykime, kokie anketos klausimai būtų naudingi ir aktualūs Jūsų savivaldybės mokykloms, jų bendruomenės nariams, švietimo skyrių ir nacionalinio lygmens specialistams.

Anketą visoms bendrojo ugdymo mokykloms siųsime rudenį (apie spalio mėn.).

Lauksime Jūsų pasiūlymų šiuo el. paštu  rasa.gincaite-nenartoviciene@nmva.smm.lt

iki rugsėjo 1 d.

 

Anketa (projektas)

 

Iš anksto dėkojame už tam skirtą laiką ir Jūsų indėlį.

 

Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas: rasa.gincaite-nenartoviciene@nmva.smm.lt