Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame registruotis į programos „Mokome sėkmei“ (Teaching for Success) mokymus
event 2017-06-14 domain Ugdymo plėtotės centras

Kviečiame registruotis į programos „Mokome sėkmei“ (Teaching for Success) mokymus

Britų tarybos finansuojama kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokome sėkmei“ (Teaching for Success) skirta įvairių dalykų mokytojams (ypač anglų kalbos), įgyvendinantiems bendrąsias ugdymo programas. Mokymai vyks anglų kalba.

 Programa yra tęstinė. Ją sudaro kontaktiniai (praktiniai) užsiėmimai, internetiniai moduliai ir moderuojami kursai virtualioje aplinkoje. Mokymus veda aukštos kvalifikacijos ir didelę patirtį turintys Britų tarybos lektoriai.

Programos „Mokome sėkmei“ dalys:

dalis: mokymai vasarą – įvadas į programą „Mokome sėkmei“.

Mokymai I gr. vyks rugpjūčio 16 d. ir 17 d. iki pietų. Registruotis...

Mokymai II gr. vyks rugpjūčio 17 d. po pietų ir 18 d. (visa diena). Registruotis...

Mokymų trukmė – 12 akad. val.

Registruodamiesi į mokymus vasarą, pasirinkite grupę, kurioje norėtumėte dalyvauti. Mokymų turinys tas pats, skiriasi tik mokymų laikas. Maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka mokymų programos organizatorius – Britų taryba. Dalyvis apsimoka tik kelionės išlaidas.

Mokymų vasarą turinys:

• Pirmoje sesijoje mokytojai susipažins su „Mokome sėkmei“ programa, apžvelgs virtualias mokymosi aplinkas ir mokymosi platformas, aptars, kodėl svarbu prisiimti atsakomybę už profesinį tobulėjimą ir aiškinsis, ką reiškia būti reflektuojančiu praktiku.

• Antroje sesijoje mokytojai apžvelgs XXI amžiuje aktualias kompetencijas: kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir vaizduotės, skaitmeninio raštingumo bei lyderystės ir asmeninio tobulėjimo.

• Trečioje mokymų sesijoje mokytojai papildys turimas žinias apie mąstymo gebėjimų ugdymą klasėje: aptars žemesniuosius ir aukštesniuosius kognityvinius gebėjimus, aptars kaip vertinti veiklas ir užduotis pagal mąstymo gebėjimus, formuluos klausimus ir kurs užduotis, skirtas mąstymo gebėjimams ugdyti.

-------------------------------------------------------------------------------------

II dalis: nuotoliniai (online) moderuojami kursai ir internetiniai moduliai savarankiškam mokymuisi. Šie mokymai vyks spalio–gruodžio mėn.

• Nuotoliniai moderuojami mokymai apie IKT taikymą ugdyme apims šias temas: skaitymo įgūdžių tobulinimas panaudojant skaitmenines priemones, rašymo įgūdžių tobulinimas bendradarbiaujant internete, klausymo ir kalbėjimo įgūdžių ugdymas naudojant garso ir vaizdo medžiagą internete, žaidimu pagrįstas mokymasis. Nuotoliniai mokymai vyks spalio mėn. Mokymų trukmė – 20 akad. val.

• Penki internetiniai moduliai, skirti mokytis savarankiškai, apims specialiųjų mokymosi poreikių (inkliuzinio ugdymo) temas: gabių ir talentingų mokinių ugdymas, skaitymo sutrikimų turinčių mokinių bei dėmesio deficito ir hiperaktyvumo sutrikimų turinčių mokinių ugdymas, multikultūros įtaka ugdymui ir inkliuzinis vertinimas.

Šie mokymai vyks lapkričio–gruodžio mėn.

-----------------------------------------------------------------------------------

III dalis – tęsiama mokymų „Mokome sėkmei“ programa (trukmė – 12 akad. val.).

Mokymų temos dar tikslinamos. Mokymai planuojami 2018 m. sausio mėn. Vilniuje.

 

Baigę programą, mokymų dalyviai patobulins naujųjų technologijų ir informacijos valdymo bei ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijas.

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 44 akad. val. Baigę mokymus dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.

Kvalifikacijos tobulinimo programa nemokama.

Vieta, adresas

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14 (Vilnius)

Dalyviai

Neformaliojo švietimo mokytojas, Profesijos mokytojas, Pradinio ugdymo mokytojas, Dalykų mokytojas

Darbotvarkė

Programa yra tęstinė. Ją sudaro kontaktiniai (praktiniai) užsiėmimai, internetiniai moduliai ir moderuojami kursai virtualioje aplinkoje. Mokymus veda aukštos kvalifikacijos ir didelę patirtį turintys Britų tarybos lektoriai.

Organizuoja

Ugdymo plėtotės centras

Registruotis galima prisijungus prie Ugdymo sodo.