Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame savivaldybes kartu su mokyklomis dalyvauti 6–19 metų amžiaus į Lietuvą atvykusių užsieniečių ir grįžusių LR piliečių šeimų vaikų ugdymo organizavimo modelių parengime ir išbandyme
event 2018-10-31 domain Ugdymo plėtotės centras

Kviečiame savivaldybes kartu su mokyklomis dalyvauti 6–19 metų amžiaus į Lietuvą atvykusių užsieniečių ir grįžusių LR piliečių šeimų vaikų ugdymo organizavimo modelių parengime ir išbandyme

Kviečiame savivaldybes kartu su mokyklomis teikti paraiškas dalyvauti projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ugdymo organizavimo modelių bei integruoto mokymo priemonių išbandyme. Ugdymo organizavimo modeliai ir priemonės yra skirti 6–19 metų amžiaus atvykusių užsieniečių vaikų ugdymui organizuoti ir grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių šeimų vaikų (toliau – tikslinės grupės) ugdymui organizuoti.

Išbandymas vyks 2019–2020 mokslo metais. Jo metu modelius ir priemones išbandančioms mokykloms taip pat bus teikiamos konsultacijos, mokymai, jų atstovai bus kviečiami vykti į mokomuosius vizitus Švedijoje arba Airijoje.

Į projektą planuojame pakviesti skirtingo dydžio, įvairios patirties sukaupusias ar jos visiškai neturinčias mokyklas, kurios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. numato ugdyti tikslinėms grupėms priklausančių mokinių. Iš viso planuojame atrinkti 15 mokyklų iš ne mažiau kaip 5 savivaldybių.

Šios veiklos paskirtis – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams, parengiant ir išbandant atvykusių / grįžusių vaikų ugdymo organizavimo modelius bei priemones.

Paraiškų dalyvauti projekto veikloje teikimas

Paraišką dalyvauti projekto veikloje teikia savivaldybė, pridėdama mokyklų sutikimus dalyvauti projekte. Kiekviena paraišką teikianti savivaldybė gali pridėti nuo 1 iki 4 mokyklų sutikimus; tuo atveju, jei į projektą siūloma daugiau kaip viena mokykla, paraišką teikianti savivaldybė pateikia mokyklų sąrašą prioriteto tvarka.

Užpildytos savivaldybių paraiškos su pridedamais skenuotais mokyklų sutikimais ir skenuotu lydraščiu siunčiamos Ugdymo plėtotės centrui, projektui „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ el. paštu Rasa.Janciauskaite@upc.smm.lt iki 2018 m. lapkričio 15 d.

Su atrinktomis savivaldybėmis bus pasirašomi susitarimai dėl bendradarbiavimo.

Savivaldybės, pateikdamos paraišką, aprašo:

  • motyvaciją dalyvauti projekte išbandant ugdymo organizavimo modelius ir priemones, kokią pagalbą numato teikti modelius išbandančioms mokykloms;
  • kaip skleis įgytą patirtį kitoms savo savivaldybės mokykloms, kurios nedalyvaus išbandymo etape, tačiau diegs ugdymo organizavimo modelius ir taikys sukurtas priemones išbandymui pasibaigus; kokią pagalbą, palaikymą diegiant joms suteiks.

Pateikdama sutikimą dalyvauti projekte, mokykla aprašo:

  • mokyklos motyvaciją dalyvauti kuriant ir išbandant pasirinktą ugdymo organizavimo modelį (ar juos abu);
  • mokyklos turimą patirtį (jeigu ji yra) ir esamą situaciją;
  • numatomą tikslinių grupių mokinių skaičių 2019–2020 mokslo metais.

Atranka vykdoma įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, kuris yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 įgyvendinimo priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“. Projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001.

Projekto tikslas – siekiant geresnių mokinių pasiekimų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.