Tinklalapio logotipas
Grįžti

LEU rengia tarptautinę konferenciją „Mokslu grįsto švietimo link“
event 2017-07-19 domain Lyderių laikas

LEU rengia tarptautinę konferenciją „Mokslu grįsto švietimo link“

Vieta ir laikas: 2017 m. spalio 19-20 d., Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius, Lietuva).

Programa: Plenariniai pranešimai, darbas teminėse sekcijose ir stendiniai pranešimai.

Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų.

Plenariniai pranešėjai ir preliminarios pranešimų temos:

Prof. dr. Eve Eisenschmidt, Talino universiteto Edukologijos institutas, Estija / Pedagogų rengimo naujovės
Prof. dr. Marilyn Leask, De Montforto universitetas, Leikesteris, Jungtinė Karalystė / Edukologijos teorijos pavertimas praktika
Prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Vilniaus universiteto Darbo rinkos tyrimų institutas, Lietuva / Skurdo mažinimas be švietimo yra neįmanomas
Prof. dr. Ona Monkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva / Požiūrio į ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymąsi kaita

Kviečiame teikti siūlymus Konferencijos teminėms grupėms.

Temos pavadinimą bei santrauką lietuvių ir anglų kalbomis arba tik anglų kalba (jeigu pranešimas bus skaitomas angliškai) prašoma teikti iki 2017 m. rugsėjo 15 d. LEU konferencijų svetainėje: čia.

Sumokėjus konferencijos dalyvio registracijos mokestį, pranešėjų pranešimų aprašai bus išspausdinti konferencijos programoje, kurią gaus visi dalyviai. Visi žodinių ir stendinių pranešimų autoriai galės teikti savo pranešimų pagrindu parengtus straipsnius tęstiniam konferencijos mokslo darbų leidiniui iki 2017 m. gruodžio 20 d. Leidiniui sudaroma mokslinė redakcinė kolegija, kuri spręs straipsnio tinkamumą publikavimui. Šią ISSN numeriu registruotą publikaciją bus siekiama įtraukti į ISI konferencijų darbų citavimo indeksą (ISI Conference Proceedings Citation Index).

Teminės grupės:

• Aukštojo mokslo reformos: kaip prognozuojame pasekmes?
• Edukologijos tyrimų metodologijos: kaip jos sugyvena?
• Švietimo politika: kaip pasiekti to, dėl ko esame susitarę?
• Mokytojų ugdymas: kaip rengiame mokytoją profesijai?
• Ugdymo turinys: kaip „Curriculum“ sistema padeda mokymui(si)?
• Socialinės atskirties įveika: koks mokyklos vaidmuo?
• Vaiko raida ir ugdymas: vadovauti, ar leisti augti?
• Didaktika: kaip priimame nūdienos iššūkius?
• Įtraukusis ugdymas: kelias tinkamas, kaip juo eiti?
• Neformalusis švietimas: koks, kada ir kodėl?
• Švietimo istorija: tęsti ar kurti iš naujo?

Svarbios datos:

• Pranešimų siūlymų teikimas – iki 2017 m. rugsėjo 15 d.
• Dalyvių informavimas apie patvirtintus pranešimus – iki 2017 m. rugsėjo 25 d.
• Pranešėjų registravimasis ir savo dalyvavimo patvirtinimas – iki 2017 m. rugsėjo 30 d.
• Dalyvių elektroninė registracija su mokesčiu – nuo 2017 m. liepos 15 d. iki konferencijos dienos.
• Straipsnio teikimas publikavimui – iki 2017 m. gruodžio 20 d.

Konferencijos registracija ir dalyvio mokestis: 25 eurai. Registracija galutinai įvykdyta, kai bus pervestas mokestis.