Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lietuvos mokslininkams būtina siekti sėkmingo dalyvavimo būsimojoje ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje
event 2018-05-30 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Lietuvos mokslininkams būtina siekti sėkmingo dalyvavimo būsimojoje ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje

Gegužės 29 d. Briuselyje Konkurencingumo tarybos mokslinių tyrimų dalyje ES šalių mokslo ministrai svarstė vieno pagrindinių ES prioritetų –  mokslo ir inovacijų skatinimo –  įgyvendinimą ES biudžeto po 2021 m. kontekste. Kaip pabrėžia Lietuvos švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas, Lietuvos mokslininkams labai svarbu siekti geresnių rezultatų dalyvaujant būsimojoje ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas Europa“.

Konkurencingumo tarybos metu Lietuvos švietimo ir mokslo viceministras pasisakė dėl būtinybės didinti ES 13-tuko šalių, tarp jų ir Lietuvos, įtrauktį į ES mokslo ir inovacijų erdvę, plėsti galimybes sėkmingai dalyvauti būsimojoje programoje „Horizontas Europa“, aktyviau išnaudoti visų  ES šalių potencialą siekiant visų regionų tolygaus augimo.

„Būsimajai mokslinių tyrimų programai „Horizontas Europa“ (2021–2027 m.) numatytas rekordinis biudžetas – 98 mlrd. eurų, lyginant su dabartiniu 2014–2020 m. ES finansavimo periodu, mokslui skiriamos lėšos didės 1,6 karto, – sako viceministras G. Viliūnas. – Pagrindinis mūsų rūpestis galvojant apie finansavimą po 2021 m. – kaip padidinti Lietuvos mokslininkų įtrauktį į būsimosios programos „Horizontas Europa“ projektus ir pagerinti dalyvavimo rezultatus“.

Numatoma, kad naujoje ES finansinėje perspektyvoje moksliniai tyrimai ir inovacijos taps vienu pagrindiniu ES prioritetų. Finansavimas šiai sričiai didės ir lėšų, kurios dabartiniame finansiniame periode yra skiriamos ES struktūriniams fondams, sąskaita. Tai reiškia, kad Lietuvos mokslas, šiuo metu svaria dalimi finansuojamas iš struktūrinių fondų, turės  persiorientuoti ir išnaudoti papildomus finansavimo šaltinius, tokius kaip programa „Horizontas Europa“.

Nors Lietuvos mokslininkų potencialas po struktūrinių fondų programų sėkmingų investicijų į mokslinius tyrimus reikšmingai sustiprėjo, mūsų šaliai vis dar išlieka aktuali atskirtis tarp ES senbuvių ir naujųjų narių: jei ES 15-tuko mokslininkai iš dabartinės mokslinių tyrimų finansavimo programos “Horizontas 2020” gauna apie 88 proc., tai  ES 13-tukui, į kurį įeina Lietuva, pavyksta laimėti tik 4,5 proc. lėšų.