Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lyderio darbas – įkvėpti žmones...
event 2018-01-19 domain Lyderių laikas

Lyderio darbas – įkvėpti žmones...

Jurate Chudinskiene150Komunikacija šiandien yra viskas, bet neretai ir viena silpniausių vietų. Todėl pravartu kritiškai įvertinti savo bendravimo būdą ir galbūt rinktis kitą... Taip arba beveik taip šiandien teigia psichologai, besigilinantys į žmonių santykių subtilybes ir siūlantys pagalbą... Jei kam pasirodytų, kad tokia įžanga yra per daug tolima projekto „Lyderių laikas 3“ pagrindinėms idėjoms ar veikloms, nesutikčiau – štai Kauno rajono savivaldybės projekto kūrybinė komanda svarsto galimybę įgyvendinti pokyčių projektą tema „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“, kuriuo būtų siekiama plėtoti pozityviąją komunikaciją pamokoje ir bendravimą su mokinių tėvais.

Kauno rajono kūrybinei projekto „Lyderių laikas 3“ komandai vadovauja savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė ChudinskienėJos visų pirma ir klausiame, kas lėmė, kad pasirinkta tokia subtili tema.

Tema „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“ pasirinkta neatsitiktinai – ji suformuluota per pirmąjį LL3 kūrybinės komandos pasitarimą ir atspindi visos komandos nerimą dėl pozityviosios komunikacijos trūkumo (kartu ir nesusikalbėjimo) įvairiais lygmenimis: mokytojai ir mokiniai, vadovai ir mokytojai, mokytojai ir tėvai. Pozityviosios komunikacijos siekiamybė ir būtinybė aiškiai suformuluota Geros mokyklos koncepcijoje – joje pabrėžiamas mokytojų nuostatų pozityvumas, t. y. aukšta savivertė, pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais, aukšta darbo motyvacija, pilietinė atsakomybė, partneriškas mokymasis, dialogu pagrįstas ugdymas. Pozityvioji komunikacija neatsiejama nuo emocinių kompetencijų ugdymo(si) ir yra susijusi su patyčių mažinimu mokyklose.

Bendravimas su tėvais, bendravimo su mokinio tėvais kultūros ugdymas – amžina, bet kaskart naujai suvokiama tema. Ar projekto sumanytojai yra sutarę, kaip ją spręsti?

Minčių yra daug ir įvairių. Šiuo metu komanda, padedama konsultantų ir tyrėjų, stengiasi jas susisteminti ir susitarti, ko ir kaip sieksime.

Jurate Chudinskiene1

Projekto kūrybinėje komandoje dalyvauja ir tėvų atstovas. Kaip Jums pavyko prisikalbinti? Ar jis atstovauja mokyklą bebaigiantiems, ar tik pradėjusiems mokiniams? Kartais sakoma, kad mokyklai bendravimo su tėvais problema sudėtinga todėl, kad čia vyksta amžina kaita. Ką apie tai manote?

Mūsų komandoje yra mama, kurios du vaikai jau baigę mokyklą, o vienas dar tik pradinukas. Prisikalbinti nebuvo sunku. Mama yra aktyvi, besidominti švietimu. Ji dirba sveikatos priežiūros specialiste mokykloje, todėl kasdien yra mokyklos gyvenimo sūkuryje...

Dėl kaitos – kiekviena nauja tėvų karta yra kitokia, turi kitokius požiūrius, kitokią gyvenimo patirtį. Ir, neabejotinai, tik pozityviai bendraujant galima tikėtis gero pokyčio.

O kaip kūrybinei komandai sekasi bendrauti su konsultantais? Ko pavyko išmokti iš jų? Kiek lėmė jų žodis dėl pokyčio projekto temos?

Mūsų komanda mano, kad su konsultantėmis labai pasisekė. Mus konsultuoja Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo skyriaus vedėja Snieguolė Vaičekauskienė ir personalo konsultacijų bendrovės PRIMUM ESSE konsultantė Rūta Gudmonaitė. Abi turi nemaža praktikos ir neginčijamai išmano savo sritį, puikiai papildo viena kitą. Labai imponuoja jų pačių pozityvus komunikavimas, atsižvelgimas į kūrybinės komandos narių nuomones. Renkantis pokyčio projekto temą konsultantės neprimetė savo nuomonės, laiku išsakytos jų mintys įgalino mus ieškoti savo kelio pokyčiams įgyvendinti.

Baigiantis praėjusiems metams, Birštono gimnazijoje įvyko Kauno miesto, Kauno rajono ir Birštono savivaldybių kūrybinių komandų mokymosi bendradarbiaujant renginys. Paskui projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių grupės kuratorė Skaidrutė Kriukienė rašė: „Įdomu, kad visų trijų savivaldybių komandų pokyčio projekto kryptys siejasi su mokytoju – jo komunikacijos ir kompetencijų tobulinimu, prestižo didinimu.“ Kaip čia taip gražiai nutiko? Ar tai iš anksto apgalvoti sprendimai?

Tuos sprendimus kiekviena komanda priėjo savo keliu. Turbūt šis mąstymo panašumas nėra atsitiktinis – kalbame apie tai, kas šiandien yra labai svarbu, apie ką nuolat skaitome spaudoje, girdime per radiją ir televiziją, o mokyklų patirtis tik patvirtina šios problemos aktualumą. Jį patvirtina ir moksliniai tyrimai, rodantys, kad pozityvus mokytojų ir tėvų bendravimas gerina mokinių akademinius pasiekimus ir elgseną. Pozityvi mokytojų ir mokinių sąveika padeda siekti norimo mokinių elgesio (Xu ir Gulosino, 2006). Mūsų mokyklų 2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo duomenys sako, kad pasigendama dialogo vertinant, tikėjimo mokiniu, kalbėjimo su tėvais apie mokymąsi, mokinio įsivertinimo pamokoje, mokinio poreikių pažinimo ir pagalbos. Taigi, mokyklose su bendravimu ne viskas gerai.

Jurate Chudinskiene2

O kaip bendraujama pačioje kūrybinėje komandoje? Ar jau suprantate vieni kitus iš pusės žodžio? Ar diskutuojama visada konstruktyviai? Kokią reikšmę bendravimui turi tai, kad komandoje yra žmonių, dalyvavusių LL2 veiklose, taigi turinčių praktinės patirties?

Mūsų komanda darni, veikli, jos nariai pažįsta vieni kitus ne vienerius metus. Nors mes įvairaus amžiaus, patirties, skirtingai suprantame kai kurias šių dienų švietimo aktualijas, esame stiprūs gebėjimu prieiti bendrus susitarimus. Mūsų komandoje yra trys LL2 dalyviai – vienas iš formaliųjų, du iš neformaliųjų studijų. Komandos darbuose dalyvauja ir trys LL3 neformaliųjų studijų dalyviai. Deriname savo požiūrius, stengiamės atsižvelgti į jau sukauptą patirtį.

Apie Jus sako, kad esate atsakinga, kruopšti, besirūpinanti komandos nariais, rimtai žiūrinti į komandos veiklą. O kokio atsako sulaukiate? Neretai (LL2 patirtis) kūrybinės komandos dalyviai skuba: greičiau sprendžiame, greičiau darome, greičiau norime rezultato... Kaip yra jūsų komandoje?

Iš tikro mes niekur neskubame, tik kartu su konsultantais einame pirmyn. Jei atvirai, norisi to greitesnio rezultato. Bet turime suprasti, kad tik gerai subrandinta sėkla duoda gerą derlių. Mes vis dar brandiname savo projektą. Dabar – jau ir konsultantų padedami.

Kokie artimiausi kūrybinės komandos darbai ir planai?

Artimiausiu metu turime atlikti namų darbus – išanalizuoti savivaldybėje turimus duomenis, savo išsikeltus tikslus ir uždavinius pagal aktualumo, paveikumo, tvarumo, naujumo kriterijus ir pradėti galvoti apie modelio „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“ kūrimą. Turėtume pagalvoti ir apie vadovų lyderystę – kaip tobulinti esamas vadybos praktikas mokyklose. Vadovaujamės Davido R. Gergeno mintimi, kad „lyderio darbas yra įkvėpti žmones pamatyti tai, ką jie galėtų pasiekti, ir išlaisvinti jų galias to siekti“.

Dėkodami už mums skirtą laiką ir jaukų bendravimą, linkime sėkmės

Zina Rimgailienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas