Tinklalapio logotipas
Grįžti

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“
event 2018-09-21 domain Ugdymo plėtotės centras

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“

Šiandien mūsų mokykla sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta mokinius sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Todėl mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų. Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Ugdymo turinio aktualijos“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

Renginių tikslas – pristatyti ugdymo turinio aktualijas, bendrųjų programų atnaujinimą, ieškoti sprendimų, kaip pagerinti mokinių mokymąsi, teikiant pagalbą mokytojams, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus bendradarbiaujant su savivaldybių metodinių būrelių pirmininkais, deleguotais metodinių būrelių nariais, bendrojo ugdymo dalyko mokytojais.

Renginiai vyks rugsėjo ir spalio mėn. Vilniuje (registracija Ugdymo sode):

•  rugsėjo 27 d. – meninio ir technologinio ugdymo, dailės, muzikos ir šokio (MRU Pirmieji rūmai, Valakampių g. 5);
•  spalio 4 d. – matematikos ir informacinių technologijų (VDU Švietimo akademija, T. Ševčenkos g. 31);
•  spalio 9 d. – gamtos mokslų: biologijosfizikoschemijos ir kūno kultūros (MRU Pirmieji rūmai, Valakampių g. 5);
•  spalio 10 d. – socialinio ugdymo: istorijos / pilietiškumo pagrindųgeografijos ir dorinio ugdymo (VDU Švietimo akademija, T. Ševčenkos g. 31);
•  spalio 11 d. – pradinio ugdymo (MRU Pirmieji rūmai, Valakampių g. 5); 
•  spalio 18 d. – kalbinio ugdymo: lietuvių kalbos ir literatūrostautinių mažumų gimtųjų kalbų ir užsienio kalbų (VDU Švietimo akademija, T. Ševčenkos g. 31).

 

Pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija – nuo 9.30 val. Renginių trukmė – 8 akad. val.

Klausytojams bus išduotos pažymos. Dalyviams gali būti kompensuotos kelionės į renginį išlaidos. Užsiregistravusiems asmenims bus išsiųsta išlaidų kompensavimo atmintinė su dokumentų, kuriuos reikės pateikti, sąrašu.

Metodinės dienos vykdomos įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Daugiau informacijos telefonu +370 5 277 9881 arba elektroniniu paštu daina.grigeniene@upc.smm.lt.

 Raštas kvietimas 2018-09-20
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija