Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokinių konferencija-viktorina „Lietuva ir lietuvis lietuvių tautosakoje ir literatūroje“
event 2018-04-03 domain Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga

Mokinių konferencija-viktorina „Lietuva ir lietuvis lietuvių tautosakoje ir literatūroje“

2018 m. gegužės 22d. (antradienį) 9.00 val. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje organizuojama Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių konferencija-viktorina „Lietuva ir lietuvis lietuvių tautosakoje ir literatūroje“, skirta paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį bei Kazimiero Jauniaus 170 metų jubiliejų.

Konferencijos-viktorinos tikslas – ugdyti tautinę savimonę aptariant XVI- XXI amžiaus lietuvius ir jų gimtąjį kraštą, įamžintą tautosakoje ir lietuvių kalba kurtoje literatūroje.

Konferencijos – viktorinos uždaviniai:

 • skatinti mokinių poreikį pažinti savo tautos charakterį, pasaulėjautą bei pasaulėvoką;
 • skatinti kultūrinių – istorinių žinių ir įgūdžių atskleidimą bei saviraišką;
 • plėtoti mokinių tiriamąją veiklą, saviraišką, ugdyti kritinį mąstymą;
 • ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, istorinį sąmoningumą.

Konferencijos – viktorinos programa

9.00 – 9.30 val. registracija;

9.45 –10.00 val. konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis;

10.00–11.00 val. pranešimai;

11.00–11.30 val. pietų pertrauka;

11.30–12.30 val. pranešimai;

12.30–13.00 val. viktorina;

13.00-13-30 val. konferencijos aptarimas, refleksija, apdovanojimai.

Konferencijos – viktorinos dalyviai: Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų  9-12 klasių mokiniai.

Konferencijos – viktorinos temos:

 • pranešimų temos turėtų būti sietinos su kūrinio veikėjo(-ų) paveikslu ar Lietuvos (pasirinktos teritorijos) vaizdu, jo poveikiu žmogui;
 • viktorinos užduotys bus sudaromos remiantis pranešimų informacija, pranešėjų pasirinktų autorių kūriniais, jų kontekstais.

Dalyvavimo konferencijoje – viktorinoje sąlygos ir registracija:

Registruojantis į konferenciją – viktoriną paraiškoje nurodoma (1 priedas):

 • 4-5 asmenų grupė: pranešėjas ir dalyviai, pranešėjai ir dalyviai ar tik pranešėjai (iš vienos mokyklos gali būti sudaryta daugiau nei viena grupė to paties ar skirting amžiaus asmenų);
 • pranešimo pavadinimas, tikslas, 2 klausimai, sietini su pranešimo turiniu, pranešimo forma (individualus ar grupės žodinis, stendinis pranešimas, sceninė improvizacija, montažas, filmas ar kt.), trukmė, pagal galimybę atskiru dokumentu prisegamas ir pranešimo tekstas;
 • mokinio (ių) vardas (ai), pavardė (ės), kontaktinis telefonas, klasė, atstovaujama mokykla, mokyklos adresas;
 • pranešimo pristatymui reikalingos priemonės;
 • mokinį ruošusio mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Pranešimo trukmė –  5-10 min.

Dalyvių registracija:

 • Konferencijos-viktorinos pranešėjai registruojasi užpildydami anketą iki 2018 m. gegužės 01 d. (išsiųsti el. p. ligitabudriuviene@gmail.com).
 • Informaciją teikia Ligita Budriuvienė ( 8 650 14155) ir Valerija Markvat – Ežerinskė (tel. 8 686 91053), Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos mokytojos metodininkės, el. p. ligitabudriuviene@gmail.com, mavalerija@gmail.com.
 • Pedagogams, parengusiems mokinius konferencijai, bus išduodami Šilalės švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimai;
 • Konferencijoje dalyvavusiems mokiniams bus įteiktos padėkos ir atminimo dovanos.

Konferencijos-viktorinos vieta ir laikasŠilalės r.Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (Šilalės g. 37, LT-75348, Kvėdarna, Šilalės r. Tel.: 8-449-55415, Faks.: 8-449-55415, El. paštas jauniausmok@gmail.com), 2018 m. gegužės 22 d. (antradienį) 9.00 val.

             Konferencijos – viktorinos organizatoriai:

 • Loreta Pociuvienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė;
 • Aušra Letukienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Ligita Budriuvienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Valerija Markvat – Ežerinskė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

KONFERENCIJOS KVĖDARNOJE NUOSTATAI