Neformalusis vaikų švietimas

Grįžti

Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui
event 2022-06-20 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui

Birželį Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcis centras švenčia įstaigos įkūrimo 30-metį. Tai pirmoji mokykla Lietuvoje, į kurią buvo pakviesti ugdytis didelių, labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, „nemokytini vaikai“ – taip juos tuo metu vadino. Per šį laikotarpį mokyklos bendruomenė nuėjo prasmingą kelią. Keitėsi įstaigos veidas, užaugo ne viena mokinių karta, vyko pokyčiai pedagogų bendruomenėje. Nuveikta daug prasmingų darbų, įgyvendinti projektai, iniciatyvos, veiklos, kurios buvo sėkmingos, o kartais skatinančios susimąstyti, ar eita teisingu keliu...

Visą mokyklos gyvavimo laikotarpį daug dėmesio buvo skiriama ypatingam vaikui. Tai suformavo atsakingos ir jautrios bendruomenės kultūrą. Mokykla didžiuojasi pedagogų ir kitų darbuotojų kūrybiškumu, darbštumu ir atsidavimu darbui. Juos lydi gilus atsidavimo jausmas, supratimas, pagarba, neblėstantis noras mokytis ir mokyti, įgyvendinant mokyklos misiją – auginti ir augti.

Pažymėdama mokyklos jubiliejų, birželio 15 d. įstaiga organizavo tarptautinę konferenciją „Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“. Konferencijos dalyvius sveikino Vilniaus m. savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Diana Petkūnienė, vyriausioji specialistė Eglė Pozlevičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukiojo skyriaus vedėja Lina Palačionienė. Mokyklos direktorius Gražvydas Groblys apžvelgė, kas ir kaip mokykloje pasikeitė per 30 metų.

Konferencijoje savo patirtimi dalijosi mokyklos pedagogai. Logopedės E. Tijunonienė ir V. Liaudanskienė supažindino klausytojus su logopediniame darbe naudojamomis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis, kurios sudaro sąlygas aktyviam mokinių ugdymui(si). Pranešėjos supažindino klausytojus su alternatyviomis komunikavimo priemonėmis – komunikatoriais, pateikė alternatyvių kompiuterinių pelių, klaviatūrų, jungiklių pavyzdžius, supažindino su mokytojų naudojamomis programinėmis įrangomis: „BoardMaker“, „Communicator5“, „GoTalkSoftware“. Mokytoja S. Sinkevičienė supažindino su ugdymo turinio individualizavimo ypatumais ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius pradinukus. Mokytoja R. Ulevičiūtė dalijosi patirtimi, kaip struktūruota aplinka padeda ugdyti vaiko bendravimo įgūdžius ir pažintinius gebėjimus.

Didelė dalis mokykloje ugdomų mokinių turi judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, tad individualiųjų kūno kultūros pratybų mokytojų L. Kazevičienės ir M. Želvienės pranešime pateikta patirtimi apie mokinių fizinio aktyvumo skatinimą, motorinių įgūdžių lavinimą galės pasinaudoti ir kitų mokyklų pedagogai, skatinantys mokinius aktyviai judėti, stiprinti sveikatą. G. Sesilaitė ir J. Zacharenko kalbėjo apie ergoterapeuto vaidmenį specialiojoje mokykloje, apie pagalbą vaikui, mokantis savarankiškumo, savitvarkos įgūdžių, apie pratimus, kurie padeda lavinti akių-rankos koordinaciją, ugdo gebėjimą atlikti smulkiosios motorikos reikalaujančias užduotis.

Konferencijos dalyvius sudomino meninio ugdymo pedagogų R. Brūzgos ir D. Klimavičiūtės parodyti vaizdo siužetai apie sunkią negalią turinčių mokinių įtraukimą į menines veiklas, kurių metu labai paprastai, mokiniams suprantamai ugdomos jų socialinės kompetencijos.

Mokykloje veikia dienos socialinės globos skyrius, kuriame teikiamos užimtumo paslaugos suaugusiems lankytojams ir mokyklos mokiniams popamokiniu laikotarpiu. R. Jurelevičienė supažindino su dienos socialinės globos skyriuje teikiama socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS), jos nauda lankytojams.

Konferencijoje dalyvavo ir viešnios iš užsienio. Logopedė iš Ukrainos Dina Kyrychenko supažindino su komandinio darbo Ukrainos reabilitaciniame centre „Šans“ ypatumais, o mokytoja Olga Ziółkowska Balstogės (Lenkija) ir Waldemaras Rozumovskis iš Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro supažindino klausytojus su įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „Intelekto sutrikimą turinčių mokinių sveikos mitybos įpročių ugdymas“ rezultatais.

Dėkojame Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentui, Įtraukties plėtros skyriaus vedėjai Linai Palačionienei ir specialiajai pedagogei Anai Pavilovič-Jančis už pagalbą organizuojant ir vedant konferenciją.

 

Direktorius Gražvydas Groblys

Pavaduotoja ugdymui Valerija Liaudanskienė