Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokyklose paskelbti brandos darbo rezultatai
event 2018-04-12 domain Nacionalinis egzaminų centras

Mokyklose paskelbti brandos darbo rezultatai

Šiais mokslo metais mokiniai pirmą kartą galėjo rinktis rengti brandos darbą iš visų mokomųjų dalykų. 2017 m. rugsėjo mėn. 248 mokiniai pasirinko rengti brandos darbą – daugiausia biologijos, istorijos, chemijos, informacinių technologijų temomis. Brandos darbus rengiantys mokiniai ir jų darbų vadovai buvo konsultuojami dėl temos, tikslo ir uždavinių formulavimo, buvo rengiami tarpiniai brandos darbo įvertinimai, aprašai tikrinti elektroninėje sutapčių sistemoje.

2018 m. kovo mėn. 155 mokiniai parengtus brandos darbus pristatė vertinimo komisijoms. Siekiant vertinimo kokybės, visi brandos darbų aprašai Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu sudarytos vertinimo komisijos buvo įvertinti iš naujo.

Mokykloms yra skelbiami galutiniai brandos darbo rezultatai. Brandos darbo rezultatą gauna 62,5 proc. mokinių, kurie buvo pasirinkę rengti brandos darbą iš 33 Lietuvos savivaldybių. 132 mokiniai gavo 9–10 balų įvertinimus. Šie mokiniai, stodami į Lietuvos aukštąsias mokyklas, pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą už pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnį nei 9 įvertinimą papildomai gaus 0,25 balo.