Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenys – vienas pagrindinių kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymo šaltinių
event 2017-09-26 domain Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenys – vienas pagrindinių kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymo šaltinių

Šių metų gegužės–rugsėjo mėnesiais akredituotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojai mokėsi, kaip naudoti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis sudarant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlą. Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės tobulinimas“ dalyvavo 130 akredituotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojų – savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų, aukštųjų mokyklų padalinių, viešųjų ir privačių įstaigų, vykdančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, vadovų, jų pavaduotojų, metodininkų, mokymų organizatorių, kitų pedagoginių darbuotojų.

Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta inicijuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos pokyčius, siekti aukštesnės jų veiklos kokybės, priartinti institucijas prie mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo procesų, skatinti jas siekti programų poreikio ir pasiūlos dermės, matuoti kvalifikacijos tobulinimo programų poveikį.

Seminarų dalyviai, prisiimdami atsakomybę už savo mokymąsi, numatė atlikti du–tris konkrečius darbus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veikloje. Jau galime pradėti kalbėti apie šios kvalifikacijos tobulinimo programos poveikį: kvalifikacijos tobulinimo institucijos aktyviau naudojasi mokyklų įsivertinimo duomenimis, planuoja veiksmingesnę kvalifikacijos tobulinimo pagalbą mokyklų bendruomenėms.

Iš seminarų dalyvių refleksijų apie įsipareigojimų įgyvendinimą:

„Šie mokymai buvo puiki proga mūsų komandai susipažinti ir susibendrauti su mūsų būsimų partnerių-mokyklų mokytojais ir jiems tarpusavyje, geriau pažinome savo partnerius ir sutarėme dėl bendrų veiklų rudenį. Turime partnerius, kurie sutiko su mumis dirbti ir išbandyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį, kuris būtų grindžiamas mokyklos veiklos rodiklių analize. “

„Dėkoju už pavyzdį, kaip turėtume ir mes domėtis besimokančiųjų „įsiveiklinimu“. Mokymuose gavau labai daug informacijos, dažnai sugrįžtu į skaidres ir užrašus. Įsipareigojau matuoti poveikį vadovaudamasi J. Hattie knyga „Matomas mokymasis“. Įsipareigojimus vykdau. 2017 m. birželio 13 d. vyko baigiamasis mokymasis mokyklų mokymosi partnerystės tinkle. Apibendrindama mokymosi paveikumą vadovavausi šioje knygoje esančiu C priedu „Veiksnių, veikiančių pasiekimus, sąrašas“. Besimokantieji buvo susidomėję. Pati pajutau didesnę veiklos prasmę.“

„Rugsėjo paskutinę savaitę  centro direktorė ir metodininkės aplankys visas ugdymo įstaigas, su jų vadovais ir pavaduotojais aptars esamą situaciją, kokybės įsivertinimo duomenis ir numatys kvalifikacijos tobulinimo eigą atsižvelgdamos į individualius įstaigų poreikius.“

Nuotraukų autorė: Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė