Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokymas – visą gyvenimą besitęsiantis mokymasis
event 2018-08-31 domain Ugdymo plėtotės centras

Mokymas – visą gyvenimą besitęsiantis mokymasis

„Vertinu savo laiką ir labai džiaugiuosi, kad jį praleidau taip produktyviai. Labai patiko tiek parinktos temos, tiek kompetentingi lektoriai, kurie mielai atsakinėjo į klausimus, konsultavo“, – taip mokymus vertina Alma Rimkevičė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė.

„Dirbti buvo vienas malonumas, nes mokytojai atrodė nusiteikę entuziastingai ir jautėsi atsakingi už savo profesinį tobulėjimą“, – teigia programos „Mokome sėkmei“ lektorė Cristiana Osan. Jai antrino Teodora Naiba: „Man tai buvo nuostabi patirtis vėl dirbti su Jūsų mokytojais. Džiaugiausi, matydama pažįstamus veidus iš pernai metų, taip pat motyvuotus įvairių dalykų mokytojus. Didelį įspūdį paliko tai, kad tiek daug mokytojų nepabūgo praleisti paskutinių vasaros dienų su mumis. Jie buvo nusiteikę pozityviai ir aktyviai dalyvavo užsiėmimuose.“

2018 m. rugpjūčio 21–22 d. per 90 mokytojų susirinko į mokymus pagal Britų tarybos ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamą kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for Success). Anglų kalba vykę mokymai pritraukė įvairių dalykų mokytojus. Kai kurie dalyviai mokymuose dalyvavo jau antrus metus.

Parenkant šių metų mokymų temas, buvo atsižvelgta į pernai mokymų dalyvių išsakytus pasiūlymus. Į mokymus susirinkę mokytojai gilinosi į šiandienos švietimo aktualijas. Mokymuose daug dėmesio skirta giliai mokinių motyvacijos, vertinimo, įtraukiojo ugdymo temų analizei – lektorių Teodoros Naiba, Cristianos Osan ir Debbie Candy vadovaujami mokytojai dirbo kiekvienai iš šių temų skirtose grupėse, papildė savo teorines žinias, gavo praktinių metodinių patarimų, išbandė aktyviosios veiklos pamokoje pavyzdžius.

Užsiėmimai buvo intensyvūs. Dalyviai analizavo pagrindines mokymosi vertinimo strategijas, planavo, kaip jas gali pritaikyti savo klasėje, mokėsi atpažinti mokinių motyvacijos trūkumo priežastis ir atsirinkti tinkamas mokinius motyvuojančias veiklas, pildė žinias apie neurologinę įvairovę, įtraukiajam ugdymui palankią edukacinę aplinką, planavo užduotis, kurios skatintų kiekvieno vaiko mokymąsi. „Labai patiko naujas ir kūrybiškas požiūris į jau žinomus ir taikomus metodus. Buvo šaunu sužinoti apie įvairius ir nesudėtingus metodus, kurie padeda ugdyti kritinį mąstymą, didina motyvaciją, kelia susidomėjimą. Buvo pateikta daug pavyzdžių, kaip nesudėtingai diferencijuoti bei individualizuoti užduotis, taikyti žaidybinius elementus“, – savo pastebėjimais apie didaktinę naudą dalijosi Alma Rimkevičė.

Lektoriai atkreipė dėmesį, kad mokymų dalyviai drąsiai eksperimentavo su naujomis mokymo strategijomis, dalydamiesi savo asmenine patirtimi čia pat generavo naujas įdomias idėjas pamokoms. Mokytojų gebėjimas apjungti naujas idėjas ir pozityvus nusiteikimas įrodė, kad mokytojai yra savo sričių ekspertai. Pasak Cristianos Osan, buvo matyti, jog dalyviai turi tvirtus metodologinius pagrindus bei yra gerai susipažinę su šiuolaikiniu požiūriu į ugdymą. Toks požiūris išlaisvina – skatina būti kūrybingus, padedant savo mokiniams tobulėti. Todėl nenuostabu, kad mokytojai sugrįžta į mokyklas kupini planų. „Būtinai panaudosiu „tualetinio popieriaus“, „svogūno žiedų“, bendro paveikslo sukūrimo, istorijos kūrimo, pasakojant istoriją grandinėlės principu, metodus. Ieškosiu istorijų su pasikartojančiais žodžiais, tinklalapių su išgalvotais faktais“, – po mokymų sakė Alma Rimkevičė. „Tik grįžusi į mokyklą būtinai išbandysiu diktantą telefone bei QR koduotas užduotis. Be abejonės, panaudosiu žinias, kaip užduotį paversti žaidimu“, – savo planus atskleidė Jovita Kivarienė, anglų kalbos mokytoja iš Vilniaus r. Pagirių gimnazijos.

Pertraukų metu mokytojai mezgė naujas pažintis, rodė tai, ką praktikuoja savose pamokose, ir planavo veiklas, apjungiančias skirtinguose Lietuvos miestuose esančias mokyklas. Jurgita Jodkienė, lietuvių kalbos mokytoja iš Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos, prasitarė: „Su Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktore Dalia Lapėniene nutarėme bendradarbiauti, kurti naują projektą, apjungiantį Vilnių ir Kauną lingvistiniu-istoriniu kontekstu, kad mokiniai bendrautų, domėtųsi, ir pamokos vyktų „kitaip“ – neformalioje aplinkoje.“

Mokymams besibaigiant, mokytojai nuoširdžiai džiaugėsi mokymų turinio kokybe ir lektorių darbu. Dalyvių laukia kitas mokymo(si) etapas – nuotoliniai mokymai, prasidėsiantys spalio mėnesį. Tačiau ir tai – ne pabaiga. Kaip sako lektorė Teodora Naiba: „Mokymas yra visą gyvenimą besitęsiantis mokymosi procesas. Mokytojams norėčiau palinkėti nesustoti: mokytis, eksperimentuoti ir reflektuoti.“
[foto galerija su išskleidimu]
Daugiau dalyvių atsiliepimų:
„Lektoriai – tikri savo darbo „meistrai“, pasiruošę, gebantys atsakyti į visus mokytojų rūpimus klausimus. <...> Ypač džiaugiuosi praktiniais patarimais, metodika, aktyviosios veiklos pamokoje pavyzdžiais, mobiliojo ryšio naudojimo(si) galimybėmis pamokos metu – tai yra XXI amžiaus mokinio mokymosi priemonė, jam puikiai suprantama ir artima“, – Jurgita Jodkienė, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja.

„Kadangi mokymuose dalyvauju jau antrus metus, tai pasako daug ką. <...> Visada praverčia žinios, kaip dirbti ir į mokymąsi įtraukti specialiųjų mokymosi poreikių mokinius, taip pat labai aktuali vertinimo bei įsivertinimo tema. <...> Su nekantrumu laukiu virtualių mokymų platformos!“ – Jovita Kivarienė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos anglų kalbos mokytoja.

Programa „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for success) – tai akredituota mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa įvairių dalykų mokytojams, siekiantiems pagerinti naujųjų technologijų ir informacijos valdymo bei ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijas. Ši programa unikali tuo, kad kontaktiniai užsiėmimai derinami su nuotoliniu mokymu. Tokia pati programa įgyvendinama ir Latvijoje bei Estijoje.

Rūta Mazgelytė,
viešųjų ryšių specialistė