Tinklalapio logotipas
Grįžti

Mokytojai – pokyčių nešėjai lanksčioje mokykloje
event 2017-10-11 domain Lyderių laikas

Mokytojai – pokyčių nešėjai lanksčioje mokykloje

Švietimas gali būti laikomas vienu svarbiausių visuomenės procesų, nes jis daro poveikį tiek asmeniniam piliečių gyvenimui, tiek nacionalinių visuomenių socialinei sanglaudai, tiek visos Europos ekonominiams rezultatams. Dėl šio esminio vaidmens švietimui keliami labai dideli lūkesčiai: gerinti švietimo rezultatus; spręsti migracijos ir segregacijos problemas; mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių; sukurti mokymosi būdų tęstinumą ir pan.

Atsakomybė patenkinti visus šiuos visuomeninius ir politinius lūkesčius išimtinai gula ant mokytojų pečių, nes jie minėtus tikslus privalo integruoti į savo kasdienę praktiką.

Daugelis mokytojų jaučia šį iššūkį savo kasdieniame darbe. Jie nori būti pokyčių nešėjais savo mokiniams – padėti jiems surasti savo vietą gyvenime ir paruošti juos nuolat besikeičiančiai ateičiai. Šis siekis – daryti įtaką savo mokinių gyvenimams – reikalauja, kad mokytojai nuolat apmąstytų naudojamas strategijas ir su mokiniais susijusių priemonių veiksmingumą. Tokie mokytojai skiria daug dėmesio nuolatiniam mokymo strategijų gerinimui ir, iš esmės, yra pokyčių nešėjai tiek sau, tiek kolegoms. Jie nuolat stengiasi tobulinti savo praktiką, o ieškodami nestandartinių sprendimų pasitelkia patirtį ir ryšių tinklus.

Tačiau šie mokytojai susiduria su sudėtingu paradoksu: daugelio šalių vyriausybės mano, kad jie savo visuomeninius ir politinius siekus turi išreikšti veiksmų planais. Dėl to sudaromi išankstiniai nacionaliniai naujovių planai, griežtos mokymo programų gairės, taikoma kruopšti kokybės kontrolė patikrinimų metu ir mokytojams beveik nepaliekama laisvės patiems kurti mokymo programas. Tuo pačiu metu daugelis politikų supranta, kad dideli jų lūkesčiai mokytojams taip pat reiškia, jog mokytojai turi būti labai išsilavinę ir profesionalūs, o tai, savo ruožtu, lemia, pavyzdžiui, vis didesnį poreikį kelti mokytojų kvalifikaciją, kad jie įgytų magistro laipsnį.

Tačiau aukštos kvalifikacijos specialistai netelpa į biurokratijos rėmus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama nustatytai formai ir kontrolei. Tokiems mokytojams netinka griežtos mokymo programos rengimo gairės. Jie nori pasitikėjimo dėl to, ką daro ir tobulina. Kita vertus, pasitikėjimo pagrindą sudaro dvi svarbiausios savybės: kompetencija ir ketinimai. Mokytojai, kurie nori, kad vyriausybė jais pasitikėtų, turi būti atviri ir elgtis skaidriai dviejose svarbiausiose srityse: 1) įsipareigojami kelti savo pačių profesinę ir švietimo kvalifikaciją; 2) įsipareigodami siekti mokinių gerovės ir paruošti jaunus žmones atlikti savo vaidmenį visuomenėje.

Taigi kurti tokią švietimo sistemą, kuri, viena vertus, darytų poveikį asmeniniam gyvenimui, o, kita vertus, prisidėtų prie darnios visuomenės ir klestinčios ekonomikos kūrimo, nelengvas uždavinys tiek mokytojams, tiek vyriausybei.

Mokytojai turi ugdyti ne tik savo pedagoginius ir didaktinius gebėjimus, bet ir su švietimo pokyčiais susijusius gebėjimus, įskaitant kritinę analizę, sugebėjimą kurti ir įgyvendinti mokymo programas.

Vyriausybės turėtų skatinti ir remti mokytojų pastangas ugdyti šiuos gebėjimus per visą mokymo karjerą, nors minėti gebėjimai dažnai neįtraukti arba tik iš dalies įtraukti į pirminio mokytojų rengimo programą. Vyriausybė turėtų pripažinti minėtus mokytojų gebėjimus ir jų atsidavimą darbui, suteikdama jiems daugiau savarankiškumo ir pasitikėdama jų patirtimi bendradarbiaujant kurti mokymo programas, atitinkančias mokinių ir visuomenės poreikius.

Šis pasitikėjimas pagrįstas, nes mokytojai, kurie yra pakankamai kompetetingi būti pokyčių nešėjais, yra svarbi prisitaikančių ir reaguojančių mokyklų sąlyga. Tokioms mokykloms nereikia išsamių rekomendacijų, kaip kurti mokymo naujoves – jie patys sugeba nustatyti problemas ir reaguoti į jas tinkamiausiu būdu.

Marco Snoek yra Amsterdamo taikomųjų mokslų universiteto Taikomųjų švietimo tyrimų centro profesorius, kuris specializuojasi mokytojų ugdymo ir naujovių mokyklose srityse. Jis taip pat atstovauja Nyderlandams prie Europos Komisijos veikiančioje ET2020 Mokyklų darbo grupėje.

.