Tinklalapio logotipas
Grįžti

Muzikos pedagogų kompetencija: kas svarbiausia ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius?
event 2018-03-06 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Muzikos pedagogų kompetencija: kas svarbiausia ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius?

Muzika padeda žmogui atsipalaiduoti, nuraminti savo emocijas ir išreikšti jausmus. Muzikinis ugdymas, kaip ir bet kuri kita ugdymo sritis yra labai svarbi mokinių gyvenime. Muzika padeda taip pat ir mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) muzikos pedagogikos studijų studentė Julija Šimkė savo bakalauro darbe tyrė muzikos mokytojų kompetencijas, būtinas darbui pamokose su specialiuosius ugdymo(si) poreikius turinčiais mokiniais.

Julija įvardija, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai gali ir turi mokytis bendrojo lavinimo mokyklose tik sudarius tam tikras sąlygas. „Turint mokytojo asistentą, pritaikant mokymo(si) aplinką mokiniai gali mokytis kartu su visais. Tačiau svarbiausia, kad pedagogai būtų pasiruošę nuolat prižiūrėti visos klasės emocinę būklę, būtų įtraukti tėvai. Taigi, esant visoms sąlygoms jie turi mokytis kartu“, – teigia jaunoji tyrėja.

Muzikinis ugdymas – svarbi ugdymo(si) proceso dalis. „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių muzikinis ugdymas yra procesas, kurio metu yra svarbu ne tik pasiekti rezultatą, įgyti muzikinių žinių, bet ir ugdytis bendruosius gebėjimus: komunikacinius, socialinius bei kognityvinius“, – pasakoja Julija.

Svarbus ugdyme ir pedagogo vaidmuo. „Pedagogo vaidmuo šiame procese yra svarbus, mat nuo jo gebėjimų pritaikyti mokymo(si) programą, sukurti saugią ir palankią ugdymui(si) aplinką, nuoširdaus bendravimo, atgalinio ryšio, kūrybiškumo skatinimo priklauso kaip laisvai galės atsiskleisti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintis moksleivis. Kryptingas muzikinis ugdymas gali būti viena iš priemonių užtikrinant sklandžią, teigiamų emocijų kupiną specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių asmenų integraciją švietimo institucijose, centruose bei visuomenėje“, – pasakoja pedagogė.

LEU studentė taip pat įvardija kompetencijas, kurias mokytojai turėtų tobulinti. „Muzikos pamokose, kuriose dalyvauja mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokytojai pasitelkia ugdymo(si) aplinkų kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymos(si) proceso valdymo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokinių pažinimo ir jo pažangos pripažinimo kompetencijoms priskiriamas žinias, įgūdžius, gebėjimus, asmenines savybes, nuostatas. Tačiau remiantis stebėjimu bei respondentų atsakymų analize išryškėja, jog visas kompetencijas vertėtų tobulinti“, – sako Julija.

Julija šiuo metu studijuoja specialiąją pedagogiką LEU ir ateityje norėtų įkurti įtraukiojo ugdymo centrą, dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.