Tinklalapio logotipas
Grįžti

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristatė metinį pranešimą „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybė“
event 2017-07-03 domain Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristatė metinį pranešimą „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybė“

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2017 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje pristatė metinį pranešimą „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybė“. Jo metu apžvelgė mokyklų išorinio vertinimo ir įsivertinimo rezultatus.

Pristatant 2009-2016 m. išorinio vertinimo rezultatus aptartos mokyklų veiklos sėkmės ir sunkumai šiais aspektais:

• Nenuosekli vertinimo politika mažina vertinimo prasmės suvokimą, duomenų naudojimą veiklai tobulinti. Negalima stebėti kaitos, tik konstatuojama situacija.
• Reikšmingais laikomi išoriniai mokyklos kultūros aspektai neskatina geresnės ugdymo kokybės.
• Ugdymo(si) procesas tobulėja pernelyg lėtai. Vis dar svarbesniais laikomi rezultatai nei jų pasiekimo būdai.
• Pamokos (veiklos) kokybė dažniausiai vidutiniška. Vidutiniška pamoka – vidutiniški mokinių pasiekimai.
• Mokyklos kontekstas svarbus, tačiau į jį nepakankamai atsižvelgiama siekiant geresnės mokinių pažangos ir pasiekimų.
• Reali būtinybė – stipresnis dėmesys pedagoginio personalo veiklos kokybei.
• Pamokų kokybė paauglystės amžiaus tarpsnio klasėse.
• Pagalba mokiniui. Specialiųjų mokyklų ir specialiųjų klasių bendrojo ugdymo mokyklose veiklos kokybė.

Metinio pranešimo metu buvo pristatyti mokyklų įsivertinimo ir mokyklos pažangos rezultatai bei jų kaita per trejus metus 4 aspektais:

• Mokyklų įsivertinimo rezultatai – stiprieji, silpnieji, tobulintini veiklos aspektai bei mokyklos pažanga.
• Solidarumas – aukščiausios ir žemiausios mokinių ir tėvų apklausos teiginių reikšmės (www.iqesonline.lt); (teiginių blokai: santykiai, tapatumas, dalyvavimas).
• Veiklumas – bendradarbiavimo su tėvais formų veiksmingumas, mokinių neformaliojo švietimo apimtis; mokinių ir tėvų iniciatyvos.
• Mokymasis – kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos stebėjimo būdai bei dažnumas.

Skelbiame Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2017 m. metinio pranešimo skaidres.

 

Erika Kiseliovė
Informavimo ir administravimo skyriaus vedėja
El. paštas: erika.kiseliove@nmva.smm.lt