Tinklalapio logotipas
Grįžti

Nauja priemonė skaitmeniniam mokymui ir mokymuisi mokyklose remti – SELFIE
event 2018-10-26

Nauja priemonė skaitmeniniam mokymui ir mokymuisi mokyklose remti – SELFIE

Šiandien Europos Komisija paskelbė apie naują priemonę, kuria siekiama padėti visoms mokykloms ES, taip pat Rusijoje, Gruzijoje ir Serbijoje įvertinti, kaip jos naudojasi skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi procese. Europos Sąjungoje 76,7 mln. moksleivių ir mokytojų 250 000 mokyklų bus pasiūlyta savanoriškai naudotis SELFIE (efektyvaus mokymosi švietimo technologijomis skatinant inovacijas savianalize, angl. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies). Priemonė bus pradėta naudoti 24 ES kalbomis, o vėliau prisidės ir daugiau kalbų. Visos susidomėjusios mokyklos (aukštesniosios pradinės, vidurinės ir profesinio rengimo mokyklos) gali prisijungti prie SELFIE platformos ir atlikti savo mokyklos savianalizę. Komisijos tikslas – iki 2019 m. pritraukti 1 mln. moksleivių, mokytojų ir mokyklų vadovų.

Prieš pradedant naudoti SELFIE 9-ojoje Klementynos Hoffmanowos (Klementyny Hoffmanowej) vidurinėje mokykloje – Varšuvos vidurinėje mokykloje Lenkijoje – už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius pareiškė:„SELFIE gali padėti mūsų mokykloms tikslingai ir visapusiškai įtvirtinti technologijas mokymo ir mokymosi procese. Sutelkdama mokyklų vadovų, mokytojų ir moksleivių nuomones, ši priemonė gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant Europos švietimą pritaikyti skaitmeniniam amžiui. Esu įsitikinęs, kad SELFIE mums padės sustiprinti Europos skaitmeninius įgūdžius. Tai yra labai svarbu, jei norime, kad visi galėtų pasinaudoti globalizuotos žinių ekonomikos galimybėmis. Taip pat tai yra būtina kuriant visuomenę, kurioje žmonės būtų pasitikintys ir kritiški naujų technologijų naudotojai, o ne pasyvūs vartotojai.“

SELFIE yra viena iš 11 Skaitmeninio švietimo veiksmų plano, kurį šių metų sausio mėn. pristatė Komisija, iniciatyvų. Šiuo veiksmų planu siekiama gerinti skaitmeninius įgūdžius Europoje ir remti novatorišką skaitmeninių technologijų naudojimą mokymo ir mokymosi procese.

Kaip SELFIE veikia?

Mokyklai nusprendus naudotis SELFIE, moksleiviai, mokyklų vadovai ir mokytojai apsvarsto sugrupuotus trumpus teiginius, kad įvertintų, ar mokymo ir mokymosi procese naudojamos technologijos. Ši priemonė yra modulinėtad mokyklos gali pasirinkti iš pasirinktinų teiginių grupės ir pridėti iki aštuonių pritaikytų klausimų, atitinkančių jų atitinkamus poreikius ir prioritetus. Apsvarstyti teiginius užtrunka apie 20–30 minučių. Po to mokykla gauna pritaikytą ataskaitą, kurioje pateikiami rezultatai. Tada SELFIE mokyklos ataskaita gali būti naudojama vedant dialogą su mokyklos bendruomene, siekiant nustatyti, kaip pagerinti skaitmeninių technologijų naudojimą siekiant geresnio mokymosi. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, specialus mokytojų mokymas ar pagalba moksleiviams tokiais klausimais kaip sauga internete. Visi SELFIE teikiami atsakymai yra anonimiški ir nerenkami jokie asmens duomenys. Duomenys nebus naudojami mokyklų ar švietimo sistemų vertinimui.

Tolesni veiksmai

SELFIE jau naudojama Serbijos mokyklose, o nuo kitų metų pradžios ja galės naudotis visos Vakarų Balkanų regiono šalys. Pirmoji SELFIE konferencija bus surengta 2019 m. balandžio 4–5 d. Madride bendradarbiaujant su Ispanijos švietimo ministerija. Renginyje susitiks mokyklų, kurios naudojasi šia priemone, iš visos Europos atstovai, o jų patirtis ir atsiliepimai bus panaudoti ją tobulinant.

Komisija taip pat parengs pagalbinę medžiagą mokykloms, kuri joms padės imtis reikiamų veiksmų, kad būtų pagerintas naudojimasis skaitmeninėmis technologijomis užbaigus taikyti SEFIE priemonęKomisija taip pat nagrinėja galimą sąveiką su esamais mokytojų ir mokyklų tinklais, visų pirma „eTwinning“ – programos „Erasmus+“ remiama internetine platforma, kuri išaugo į didžiausią mokytojų tinklą pasaulyje.

Pagrindiniai faktai

Priemonė pradedama taikyti šiandien Varšuvos vidurinėje mokykloje, kurioje Komisijos narys T. Navracsicsius taip pat dalyvauja „eTwinning“ metinėje konferencijoje. Komisijos narys T. Navracsicsius ir Lenkijos švietimo ministrė Anna Zalewska lankosi mokykloje, kad susitiktų su moksleiviais ir mokytojais ir pamatytų, kaip mokykla integruoja technologijas į mokymosi procesą.

Komisija, kurdama SELFIE priemonę, bendradarbiavo su švietimo ministerijomis ir skaitmeninio švietimo srities ekspertų bendruomene iš visos Europos. Ją kuriant dalyvavo, be kita ko, tokios institucijos partnerės kaip Europos mokymo fondas, Europos profesinio mokymo plėtros centras(Cedefop) ir UNESCO Informacinių technologijų ir švietimo institutas.

Ankstyvoji priemonės versija buvo išbandyta praėjusiais metais 650 mokyklų iš 14 šalių. Šio bandymo rezultatas – 67 000 pastabų apie tai, kaip dar labiau supaprastinti ir pagerinti priemonę;atsiliepimai buvo integruoti į šiuo metu pradedamą taikyti versiją.

Daugiau informacijos

SELFIE svetainėkurioje pateiktas vaizdo įrašas

SELFIE informacijos suvestinė

SELFIE tinkle „Twitter“ – #SELFIE_EU 

Europos Komisijos inf.