Tinklalapio logotipas
Grįžti

Naujas Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros leidinys „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“
event 2017-07-10

Naujas Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros leidinys „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, tęsdama ES SF projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ veiklas, toliau vykdė vidinį projektą „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“, suburdama į bendradarbiaujantį tinklą 11 bendrojo ugdymo mokyklų. Projekto esmė – pasitikrinti, ar mokytojų mokymasis daro įtaką mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams. Mokytojų mokymuisi taikėme „Kolegialaus grįžtamojo ryšio“ metodą, kuris yra aprašytas tiesioginėje internetinėje sistemoje www.iqesonline.lt, įdiegtoje vykdant minėtą ES SF projektą. Mokinių mokymesi akcentavome skaitymo įgūdžių gerinimą, pasinaudodami Skaitymo strategijomis ir parengta metodine medžiaga taip pat iš tiesioginės internetinės sistemos www.iqesonline.lt.

Leidinyje „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ pateikiama dalyvavusių mokyklų patirtis ir jas konsultavusių švietimo ekspertų įžvalgos. Šis leidinys yra skirtas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, vadovams, savivaldybių administracijų padalinių specialistams, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojams.

 

Laima Gudaitė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja

El. paštas: laima.gudaite@nmva.smm.lt