Tinklalapio logotipas
Grįžti

Naujas UNESCO leidinys „Darnaus vystymosi siekiančio švietimo problemos ir tendencijos“
event 2018-09-21 domain Lyderių laikas

Naujas UNESCO leidinys „Darnaus vystymosi siekiančio švietimo problemos ir tendencijos“

„Issues and trends in Education for Sustainable Development“(„Darnaus vystymosi siekiančio švietimo problemos ir tendencijos“) – penktasis UNESCO „Education on the Move“ serijos leidinys, skirtas dabartinėms švietimo tendencijoms ir spręstinoms problemoms apžvelgti. Leidinių serija paskirtis – pateikti švietimo politikos formuotojams, švietimo darbuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems dalyviams naujausią aktualių klausimų analizę.

UNESCO siekia skatinti ir palaikyti šią svarbią intelektualią diskusiją apie švietimo ateities perspektyvas.

Naujajame leidinių serijos numeryje aptariami su darnaus vystymosi siekiančio švietimo (angl.Education for Sustainable Development, ESD), įgalinančio besimokančiuosius priimti žiniomis grįstus sprendimus ir imtis atitinkamų veiksmų siekiant dabarties ir būsimoms kartoms sukurti tvarią aplinką, gyvybingą ekonomiką ir teisingą, kultūrinę įvairovę gerbiančią visuomenę, aktualijos.

Darnaus vystymosi siekiantis švietimas skatina visapusį ir transformacinį ugdymą. Toks ugdymas susijęs su mokymosi turiniu ir rezultatais, naujoviška pedagogika ir „mokymusi veikiant“, be to, siekiant įtraukti bendruomenes ir užtikrinti tvarius pokyčius, taikomas požiūris į mokyklą kaip į visumą.

Šis leidinys pasirodė ypač išaugusio pasaulio mastu dėmesio pastangoms, kuriomis siekiama išspręsti darnaus vystymosi problemas švietimo pagalba. Darnaus vystymosi siekiantis švietimas – pagrindinis Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. (angl. 2030 Sustainable Development Agenda) punktas, – švietimas vertinamas kaip pagrindinė darnaus vystymosi varomoji jėga ir neatsiejama kokybiško ugdymo dalis.

„Issues and trends in Education for Sustainable Development“ leidinyje pateikta darnaus vystymosi siekiančio švietimo būklės apžvalga. Jame išryškinti svarbiausi su darnaus vystymosi siekiančio švietimo politika ir praktika klausimai. Apžvalgos tematika įvairi: darnaus vystymosi siekiančio švietimo galimybės, tematika, politika, mokymosi aplinkos, mokytojų rengimo proceso pokyčiai, jaunimo, tampančio svarbiausia veikiančiąja jėga, reikalai, į darnų vystymąsi nukreipti veiksmai, jais pasiektos pažangos stebėsena ir įvertinimas.

„Issues and trends in Education for Sustainable Development“ galite skaityti čia.

Šaltinis: Issues and trends in Education for Sustainable Development. A. Leicht, J. Heiss and W. J. Byun (eds). Published in 2018 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France © UNESCO 2018.