Tinklalapio logotipas
Grįžti

Britų tarybos vykdomi projektai
event 2017-01-19 domain Ugdymo plėtotės centras

Britų tarybos vykdomi projektai

Britų taryba kartu su partneriais (asociacija „Kūrybinės jungtys“, VšĮ „Meno avilys“, Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, NVO „Avilys“, VšĮ „Geri norai LT“) ir bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru vykdo naujus projektus. Šie projektai yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Šių projektų įgyvendinimas prasidėjo 2016 m. lapkričio mėnesį ir tęsis iki 2017 m. balandžio. Padėdamas vykdyti šiuos projektus, Ugdymo plėtotės centras komunikuoja su dalyvauti projekte atrinktomis mokyklomis, dalinasi aktualia informacija, renka ir sistemina jų įžvalgas.

„Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ – kartu su asociacija „Kūrybinės jungtys“

Šio projekto tikslas – ieškoti būdų, kaip ugdyti tyrinėjantį mąstymą ir plėsti galimybių lauką bendrojo ugdymo procese. Šis projektas yra „Kūrybinių partnerysčių“ patirtimi ir modeliu pagrįsta kūrėjų ir mokyklų bendradarbiavimo programa, skirta jaunų žmonių tyrinėjančiam mąstymui ugdyti, galimybių laukui plėsti, padėti mokyklų bendruomenėms mokytis, kaip pačioms spręsti kylančius iššūkius. Dalyvauti projekte buvo atrinktos penkiolika Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų iš Klaipėdos, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir Visagino savivaldybių.

Šis projektas yra vykdomas trimis etapais: planavimas, įgyvendinimas ir vertinimas. Projekto rezultatai bus aprašyti projekto vertinimo formoje, kuri bus pateikta projekto komandai. Mokykla toliau planuos, kaip programos vykdymo metu įgytą patirtį panaudoti bendrojo ugdymo procese mokykloje.

„Norime patys išmokti ir mokiniams parodyti, kad visi dalykai siejasi tarpusavyje, kad ir piešdami gėlę galime mokytis matematikos ar fizikos. Jei gebėsime neatsiriboti, o sieti visus dalykus ir įgytas kompetencijas kiekvienoje pamokoje ir žvelgsime į tai kūrybiškai, mokyti ir mokytis bus daug lengviau ir paprasčiau, o jei dar domėsimės ir mus supančia aplinka ir joje vykstančiais procesais, pastebėsime daug įkvėpimo šaltinių, susirasime naujų draugų, mielų širdžiai užsiėmimų. Norime mokytis kūrybiškai, paversti mokymo(si) procesą įdomiu ir motyvuojančiu, atskleisti mokinių kūrybines galias, paskatinti mokinius ir mokytojus domėtis mokslo sritimis, kurios atrodo nuobodžios.“ (Klaipėdos Gabijos progimnazija)

 

 „Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ – kartu su VšĮ „Meno avilys“

Šiuo projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Šio projekto išskirtinumas – dėmesys judančiam vaizdui, audiovizualinei medijai bei siekis ugdyti vizualųjį raštingumą, įtraukiant mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, videožaidimus, socialinius tinklus). Dalyvauti projekte atrinktos vienuolika Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų iš Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių.

Šiose mokyklose sausio–vasario mėnesiais švietimo bendruomenėms vyks viešos paskaitos-susitikimai su žinomais Lietuvos medijų industrijų atstovais. Šios paskaitos-susitikimai bus įvadas į medijų raštingumą, remiantis skirtingų audiovizualinių medijų atvejais (TV, žaidimai, kinas, reklama ir t. t.). Dalyvauti bus kviečiami mokyklų administracijų atstovai, mokytojai, mokiniai, tėvai, šeimos nariai. Mokytojai dalyvaus seminaruose, ves pamokas medijų raštingumo tema, padės mokiniams parengti audiovizualinius produktus ir juos pristatyti, vyks į ekskursijas. Mokiniai dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, taip pat bus įtraukti į projekto vertinimą.

„Projektą kuruojanti mokytoja yra pasiryžusi dalintis gerąja patirtimi: rengti atviras pamokas apie audiovizualinių produktų taikymą pamokų metu, dalintis sukaupta metodine medžiaga, skatinti kitus gimnazijos mokytojus naudotis audiovizualiniais produktais bei organizuoti integruotas veiklas su kitų mokomųjų dalykų mokytojais.“ (Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija)

 

„Bendraamžių švietėjų kritinis mąstymas, medijų ir informacinis raštingumas“ – kartu su Nacionalinio socialinės integracijos institutu ir VšĮ „Meno avilys“

Šios programos tikslas yra ieškoti būdų, kaip stiprinti mokinių pilietinę savivoką, aktyvumą ir kūrybiškumą, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis. Programa siekiama mokiniams padėti geriau suvokti savo galimybes ir pasinaudoti jomis, geriau suprasti aplinkybes, kurios atsiveria jiems pasaulyje. Šioje programoje dalyvauti bus pakviesti dvidešimt 9–12 klasių mokinių iš 10-ties Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, jie išmoks efektyviai atsikirsti užgauliotojams ir apginti silpnesniuosius, gaus informacijos apie saugumą socialiniuose tinkluose – ką galima ir ko nevertėtų apie save kalbėti viešumoje ir kodėl, supras, kaip funkcionuoja valstybių ir korporacijų propagandos mašinos ir kaip nepakliūti į manipuliacijų pinkles. Mokiniai išbandys save eksperto amplua – padedami jaunimo darbuotojų ir mentorių, parengs ir ves kritinio mąstymo užsiėmimus savo draugams mokykloje, bendruomenėje, kaime ar mieste. Atrinkti kandidatai dalyvaus mokymuose Antalieptėje (Zarasų r.), kuriuose paskaitas ir praktinius užsiėmimus ves puikūs kritinio mąstymo ir medijų žinovai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Šiuo metu moksleiviai yra atrenkami iš Klaipėdos, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir Visagino savivaldybių.

„SOCIFACTION socialinio verslo regionuose skatinimas“ – kartu su NVO „Avilys“ ir VšĮ „Geri norai LT“

Šio projekto tikslas – kurti palankią aplinką socialinio verslo sklaidai ir įsitvirtinimui regionuose, kaip pagrindines priemones naudojant ekspertų paramą naujoms iniciatyvoms, stiprinant dialogą politiniu lygmeniu, didinant koncepcijos žinomumą visuomenėje ir integruojant socialinio verslo mokymą į formaliojo švietimo sistemą. Dalyvauti projekte atrinktos penkios Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ir penkios Lietuvos profesinės mokyklos iš Alytaus, Kauno, Šiaulių, Vilniaus, Visagino, Klaipėdos, Trakų ir Šalčininkų rajono savivaldybių.

Sausio mėnesį vyks projekto komandos susitikimas su projekte dalyvaujančiais mokyklų mokytojais ir administracijų atstovais Vilniuje, taip pat vyks socialinio verslo mokymų metodikos pristatymas ir aptarimas, pažintinio vizito į Didžiąją Britaniją pristatymas. Vasario mėnesį penkių dienų pažintinio vizito į Didžiąją Britaniją vyks 10 projekte dalyvaujančių ekonomikos mokytojų. Per šį vizitą bus siekiama pamatyti, kaip praktiškai veikia socialiniai verslai, kaip mokyklose mokoma apie socialinį verslą, kaip vyksta skirtingų šalių bendradarbiavimas tarp vietos bendruomenių, socialinių verslų, valstybinių institucijų, mokyklų, savivaldybių. Vasario mėnesį taip pat pradedamas socialinio verslo mokymas 10-yje projekte dalyvaujančių mokyklų. Ekonomikos mokytojai bus kviečiami dalytis įžvalgomis apie tai, kaip praktiškai seksis pritaikyti sukurtą metodiką.

„Gimnazijoje mokoma verslo pagrindų ir ekonomikos. Kodėl gi neintegravus abiejų dalykų, juolab kad gimnazijoje vyksta integruotos ekonomikos ir verslo pamokos? Panaudodami socialinio verslo metodiką, mes galėtume jaunuolius ugdyti novatoriškai: mokydami verslo ir ekonomikos pagrindų, ugdysime jaunimo socialinį jautrumą, kritinį mąstymą, lyderystę, pilietiškumą, karjeros ugdymą.“ (Visagino „Atgimimo“ gimnazija)

 

 

Stažuotė Jungtinėje Karalystėje – kartu su Ugdymo plėtotės centru

Stažuotės tikslas yra supažindinti Lietuvos švietimo bendruomenę su Jungtinės Karalystės švietimo sistema. Stažuotės dalyviai vasario mėnesį dalyvaus pažintinėje programoje, kurioje susipažins su Jungtinės Karalystės pedagogų patirtimi, aktualiomis švietimo temomis, lankysis mokyklose bei švietimo institucijose. Stažuotės metu bus nagrinėjamos tokios temos, kaip kalba ir kultūrinė įvairovė, XXI amžiaus gebėjimai, medijų raštingumas, informacinių technologijų taikymas mokyklose, tarptautinis pilietinis ugdymas ir kt. Po vizito stažuotėje dalyvavusių mokyklų vadovus bei mokyklų bendruomenes Britų taryba kvies dalyvauti įvairiose programose pozityvių permainų mokyklose temomis.

Dalyvauti stažuotėje atrinkti 14 mokyklų atstovai iš Klaipėdos miesto, Šalčininkų rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Visagino, Švenčionių rajono savivaldybių.

„Tikslas yra susipažinti su Didžiosios Britanijos švietimo sistema ir šalies kultūra; pagilinti žinias medijų raštingumo ir informacinių technologijų srityje; sužinoti apie gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo kompleksinį ugdymą bei patobulinti šnekamąją anglų kalbą.
Įgytos žinios padės saugoti ir plėtoti tautinių mažumų patirtimi praturtintą Lietuvos kultūrą; ugdyti mokinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etninį tapatumą; patobulins mano bendrakultūrinę ir profesinę kompetenciją. Naujoves bus galima pritaikyti gimnazijoje ir skleisti tarp rajono pedagogų ir kitų rajonų tautinių mažumų mokyklų.“ (Švenčionių rajono Pabradės „Žeimenos“ gimnazija)