Tinklalapio logotipas
Grįžti

Nauja mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“
event 2017-02-01 domain Ugdymo plėtotės centras

Nauja mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P">Informacinėje sistemoje „<a href="https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/5550">Ugdymo sodas</a>“ skelbiama nauja mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“. Tai 16 įvairių dalykų pamokų, skirtų vesti Valstybės pažinimo centre.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Šia medžiaga kviečiame naudotis pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, etikos, tikybos, lietuvių kalbos ir pradinio ugdymo mokytojus, siekiančius savo dalyko ar srities ugdymo procesą įgyvendinti įdomiau, gyviau, labiau motyvuojant mokinius, mokantis netradicinėje erdvėje.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Pamokų planus rengė įvairių dalykų mokytojų praktikų grupės Valstybės pažinimo centre, Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvėse, vykusiose 2016 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais. Mokomosios medžiagos rengėjams buvo keliamas uždavinys, kad visa parengta medžiaga turi būti grindžiama Valstybės pažinimo centro ekspozicijomis, integruojant pilietiškumo ugdymą, tiriamosios veiklos gebėjimų stiprinimą, skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimą per dalykų pamokas. Dauguma parengtų pamokų buvo išbandytos su mokiniais, paskui aptartos ir koreguotos.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Mokytojus, rengusius mokomąją medžiagą, konsultavo ir metodinę pagalbą teikė Ugdymo plėtotės centro metodininkai ir poskyrių vedėjai.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Šios pamokos parengtos pagal sutartą plano struktūrą ir nukreiptos į kompetencijų ugdymą. Svarbus mokomosios medžiagos akcentas – teminės ir dalykinės integracijos atskleidimas, susietas su dalykų bendrųjų programų temine sritimi ir trumpu susijusių temų aprašu. Vadinasi, kiekvienas mokytojas, ruošdamasis pamokai, ne tik turės platesnį integracijos galimybių suvokimą, bet ir, naudodamasis interneto sąsaja, galės daugiau patyrinėti kitų dalykų bendrųjų programų temines sritis ir taip išvengti nereikalingo kartojimosi arba aptarti kitus svarbius nagrinėjamos temos aspektus.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Pamokų planuose mokymosi veiklos susietos su dalomąja medžiaga ir užduotimis mokiniams. Jas mokytojas gali pritaikyti pagal savo mokinių gebėjimus ar siekiamus tikslus. Medžiagos rengėjai stengėsi pateikti užduotis taip, kad mokiniai galėtų dirbti mažomis grupėmis – taip būtų išvengiama nereikalingo stumdymosi prie vieno eksponato ar neproduktyvios veiklos. Be to, pristatomos mokymosi veiklos pagrįstos mokinių savarankiško tyrimo užduotimis, tad darbas mažomis grupėmis ar individualiai gali padėti veiksmingai organizuoti darbą muziejuje.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Mokytojo TV transliacijos įrašą, skirtą dirbtuvėms Valstybės pažinimo centre ir jų rezultatui pristatyti, galite peržiūrėti <a href="http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/01/mokytoju-kvalifikacijos-tobulinimo.html">čia.</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Pirmą kartą pamokos Valstybės pažinimo centre pristatytos Vilniuje, 2016 m. lapkričio 16–17 d. vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Piliečio ugdymas: modernumo link“. Daugiau apie šią konferenciją galima sužinoti <a href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/pilietiskumas/modernumas2.php">čia.</a></p> </div>