Tinklalapio logotipas
Grįžti

Ministrė švietimo aktualijas aptarė su mokinių atstovais
event 2017-02-02 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Ministrė švietimo aktualijas aptarė su mokinių atstovais
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span id="ms-rterangepaste-start"></span>Vasario 1 d. švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ministerijoje susitiko su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) atstovais. Aptartos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo aktualijos, priemonės siekiant gerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti gerą emocinį mokyklos bendruomenės klimatą. </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Švietimo ir mokslo ministrė pabrėžė, kad ugdymo turinio peržiūra yra vienas iš prioritetinių darbų. Mokiniai turi ne tik įgyti žinių, tačiau ir išmokti jas pritaikyti ugdydami įvairius socialinius ir tarpdisciplininius gebėjimus: pilietiškumą, skaitmeninį ir finansinį raštingumą, verslumą ir pan. Pasak ministrės, siekiant spartesnio ugdymo kokybės augimo, svarbu peržiūrėti pedagogų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistemą, o didinant emocinį saugumą – teikti kompleksinę pagalbą šeimai, skatinti mokyklų ir įvairių pagalbą teikiančių tarnybų bendradarbiavimą.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Susitikimo metu taip pat kalbėta apie neformaliojo švietimo padėtį ir neformalaus ugdymo krepšelį, kaupiamąjį balą ir egzaminų sistemą.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">LMS atstovės akcentavo, kad ugdymo metu mokiniams turi būti sudaroma galimybė objektyviai pasitikrinti savo žinias ir gebėjimus, pasilyginti su bendraamžiais visoje šalyje. Taip mokiniai pratintųsi pažinti savo stipriąsias puses ir galėtų daugiau dėmesio skirti sritims, kur jiems sekasi šiek tiek prasčiau. Tai būtų naudinga tiek ruošiantis egzaminams, tiek renkantis studijas.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Mokslo metų pabaigoje mokyklos dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Mokiniai galės pasitikrinti savo rašymo, skaitymo ir matematikos, ketvirtokai – ir pasaulio pažinimo, aštuntokai – ir gamtos bei socialinių mokslų gebėjimus.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Švietimo ir mokslo ministrė pakvietė moksleivių atstovus aktyviai diskutuoti jiems aktualiais  klausimais bei reguliariai teikti mokinių apklausų rezultatus, pastabas ir siūlymus.</p> </div>