Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pietų Korėjos penkios kokybiško švietimo užtikrinimo pamokos
event 2017-02-10 domain Lyderių laikas

Pietų Korėjos penkios kokybiško švietimo užtikrinimo pamokos

Švietimas – viena iš veiksmingiausių priemonių skurdui ir socialinei nelygybei mažinti. Švietimas sukuria pagrindą tolygiai plėtrai. Didesnės investicijos didina bendrųjų nacionalinių pajamų augimo apimtis. Beveik visose šalyse, nors ir skirtingu mastu, pažangą švietime stabdo nepalankioje padėtyje dėl mažų pajamų, lyties, neįgalumo ar etninės ir (arba) kalbinės priklausomybės atsidūrusių asmenų grupių galimybės. Vis dėlto pasaulyje vyksta švietimo pertvarka.

Kur kas daugiau nei bet kada iki šiol vaikų lanko mokyklą. 1900 m. pasaulyje mokyklos lankymo trukmės vidurkis sudarė mažiau nei dvejus metus. 1950 m. mokymosi trukmės vidurkis jau buvo kiek didesnis nei dveji metai. Prognozuojama, kad 2050 m. trukmės vidurkis padidės iki 10 metų. Reiškia, kad per pusantro šimto metų rodiklis išaugs daugiau nei penkis kartus.

Milžiniškas poreikis mokytis yra reikšmingas ekonominiu požiūriu, – mokymosi, išsilavinimo teikiama nauda didžiulė visame pasaulyje.

Net ir keičiantis padėčiai, nepakankama švietimo sistemų pažanga ir nepakankamas švietimo finansavimas yra kliūtys siekiant diegti švietime inovacijas. Pasaulyje vis dar labai daug – 124 mln. – vaikų nelanko mokyklos, o stulbinamai didžiulis skaičius – 250 mln. – vaikų eina į mokyklą, tačiau nesimoko. Norint įveikti šias problemas, reikia daug dirbti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu: geriau skirstyti išteklius ir juos inovatyviai panaudoti.

Daugelyje pasaulio šalių švietimo sistemos nesudaro būsimiems darbuotojams sąlygų išsiugdyti reikiamus gebėjimus konkuruoti nūdienos darbo rinkose. Ugdyti tinkamus gebėjimus reikia nuo pat mažų dienų.

„Oficialios paramos vystymuisi“ vaidmuo

Terminą „oficiali parama vystymuisi“ (OPV) sukūrė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) (OECD) Vystymosi plėtros komitetas (VPK) ( angl. Development Assistance Committee) (DAC), siekdamas įvertinti teikiamos paramos mastą. Atsižvelgiant į tai, kad mokymasis teikia didžiulę naudą, tačiau pasaulio šalių švietimo sistemose yra nemažai trūkumų ir spragų, daug vaikų nelanko mokyklos, pirmiausia būtina investuoti į svarbių gebėjimų ugdymą: gebėjimą spręsti problemas, mokymosi, komunikavimo, savarankiško darbo organizavimo ir socialinius gebėjimus.

Tačiau pagrindinė problema yra ta, kad besivystančiose šalyse vienas iš keturių jaunuolių nemoka skaityti, o vystymuisi skiriama oficiali parama yra tik 160 mlrd. JAV dolerių per metus.

Taigi, oficiali parama vystymuisi turi būti kryptinga, skatinanti ir inovatyvi. Investicijos – tikslinės ir skiriamos pagrįstai. Investuoti reikėtų į visų švietimo lygmenų vystymą, pradedant nuo ankstyvojo ugdymo, taip pat nuo skaitymo gebėjimų ankstyvojo ugdymo. Ko būtų galima pasimokyti iš Pietų Korėjos ir kokias pamokas būtų galima pritaikyti įgyvendinant OPV programas?

Penkios puikios Pietų Korėjos idėjos, iš kurių galėtų pasimokyti kitos pasaulio šalys:

Visose šalyse reikėtų įtvirtinti teisę į pagrindinį ugdymą, kaip Pietų Korėjoje buvo padaryta jau prieš daugelį metų. Tai reikštų, kad būtina investuoti į pagrindinį ugdymą. Korėja, kuri dar prieš dvi gyventojų kartas dar buvo masinio neraštingumo šalis, tapo pirmaujančia valstybe ekonomikos ir švietimo srityse.

Taigi, pirmasis žingsnis būtų spartinti veiksmingų programų, ugdančių skaitymo gebėjimus ankstyvame amžiuje, įgyvendinimą. Mokymasis Tongoje organizuotose bendruomenės žaidimų grupėse vien tik per vienerius mokslo metus, įvertintus vidutinį 0,24 standartinį nuokrypį, leido vaikams pasiekti geresnius gebėjimus skaityti. Valstybei tai kainavo tik 67 JAV dolerius vaikui. Vertinus gaunamą naudą pagal būsimas asmens pajamas darbo rinkoje, išlaidų ir naudos santykis yra 1:5. Papua Naujojoje Gvinėjoje intervencinė skaitymo gebėjimų ugdymo programa, kurios metu į vieną vaiką buvo investuota 60 JAV dolerių, pagerino, esant vidutiniam 0,51 standartiniam nuokrypiui, mokinių skaitymo gebėjimų rezultatus.

Valstybės finansuojamos privataus sektoriaus teikiamos švietimo paslaugos gali puikiai atsipirkti. Daugelį dešimtmečių Pietų Korėjos vyriausybė rėmė privatų sektorių, teikiantį švietimo paslaugas vidurinio ugdymo srityje. Tai ir padėjo sukurti vieną iš sėkmingiausiai pasaulyje veikiančių švietimo sistemų. Šios šalies mokinių pasiekimai aukštai vertinami pagal tokių tarptautinių mokinių pasiekimų kaip EBPO PISA reitingų skalę.

Privatus sektorius plėtėsi ir stiprėjo visose pasaulio šalyse, bet ypač – besivystančiose. Per pastaruosius du dešimtmečius šalyse, kuriose gyventojų pajamos yra mažos, besimokančiųjų privačiose mokyklose skaičius padidėjo daugiau nei du kartus.

Švietimo paslaugas galima teikti įvairiais būdais. Tačiau, jeigu ne tik Pietų Korėjoje, bet ir kitose šalyse privataus sektoriaus pasiekimai paskatintų gerinti rezultatus valstybinio sektoriaus švietimo srityje, tuomet būtų galima greičiau pasiekti geresnę švietimo kokybę tarptautiniu lygiu.

Didesnės asmenų, baigusių aukštąjį mokslą, pajamos skatina ieškoti inovatyvių finansavimo metodų, kuriuos taikant didėja aukštojo mokslo prieinamumas ir efektyviai formuojama stojančiųjų paklausa, visų pirma tarp nepasiturinčiųjų pasaulio šalių gyventojų. Didesnės aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų pajamos galėtų ne tik pagrįsti investicijų į mokslą atsiperkamumą, bet ir paskatinti taikyti švietime nuo pajamų dydžio priklausančių paskolų bei žmogiškojo kapitalo kontraktų (sutartis, sudaromas pagal būsimų asmens pajamų dydžio dalį) modelį.

Įgyvendinant paskolų, priklausančių nuo būsimų pajamų, teikimo studijoms programas, būsimų pajamų dalis gali būti panaudota dabar studijoms skiriamoms išlaidoms padengti. Šioje srityje Pietų Korėja ir vėl pirmauja. Tokio pobūdžio programos plečia aukštojo mokslo aprėptį ir skatina jo prieinamumo galimybių plėtrą. Tai dar viena pamoka, kurios išvadas galima pritaikyti įgyvendinant inovatyvias finansavimo programas.

Būsimuosius darbo rinkos dalyvius būtina parengti darbui, ekonomikos poreikius sieti su ugdomais gebėjimais. Pietų Korėjoje veiksmingai taikomas metodas – mokymas, kurio tikslus formuoja darbdavys. Kryptingai ugdomi gebėjimai buvo pagrindinis Pietų Korėjos spartaus ekonominio augimo veiksnys. Šios šalies vyriausybė skyrė dideles investicijas profesiniam mokymui, grindžiamam būsimais gebėjimų poreikiais, tobulinti. Šioje šalyje mokyklos skatinamos bendradarbiauti su verslu. Darbdaviams tenka svarbus vaidmuo remiant gebėjimų ugdymą.

Daugiašalės paskolos, skiriamos profesiniam mokymui ir lavinimui. Tai dar vienas pavyzdys, kaip Pietų Korėjoje finansuojamas aukštesnysis techninio profilio mokymas. Šios šalies vyriausybė, 1980 m. pasinaudojusi 100 mln. JAV dolerių dydžio Pasaulio banko paskola ir įgyvendindama Sektorinę aukštesniojo techninio mokymo programą, perskolino lėšas privačioms institucijoms.

Tai buvo Pasaulio banko net tik pirmoji sektorinė finansinė operacija švietimo srityje, bet ir vienas iš pirmųjų viešojo ir privataus sektorių partnerystės atvejų. Tikslas, kurio buvo siekta šiais veiksmais, – padėti Pietų Korėjos aukštesniojo techninio mokymo sistemai patenkinti vis sudėtingesnius poreikius, siejamus su darbo jėgos kompetencijomis. Daugiašalė paskola leido suteikti paramą 50-iai koledžų.

Priešingai nei įgyvendinant ankstesnius projektus ir daugelį to laikotarpio projektų aukštesniojo mokslo srityje, pastarasis projektas apėmė „visą sektoriaus dalį, dalyvaujant tiek valstybinėms, tiek ir privačioms institucijoms“. Tuo metu tai buvo tikra naujovė. Tačiau net ir dabar tai – inovatyvus techninių gebėjimų ugdymo finansavimo metodas.

Parengė „Lyderių laikas“

Šaltinis: „World Economic Forum“ portale publikuotas Pasaulio banko švietimo sektoriaus vadybininko Harry A. Patrinos straipsnis „Giving our children a great education: five lessons from South Korea“ (paskelbtas 2016 m. gruodžio 14 d.; pirmą kartą publikuotas 2016 m. gruodžio 12 d. „World Bank Education for Global Development“ tinklaraštyje) (originali nuoroda).

Jūsų dėmesiui – vaizdo medžiaga „5 lessons we can learn from South Korea‘s education system“ anglų kalba.