Tinklalapio logotipas
Grįžti

Prasidėjo seminarų ciklas, skirtas lenkų ir rusų gimtųjų kalbų ugdymo kokybei tobulinti
event 2017-02-13 domain Ugdymo plėtotės centras

Prasidėjo seminarų ciklas, skirtas lenkų ir rusų gimtųjų kalbų ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į lenkų ir rusų gimtųjų kalbų mokytojų pageidavimus, tarptautinių ir nacionalinių tyrimų ir standartizuotų testų rezultatus ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis, lenkų ir rusų gimtųjų kalbų mokytojų asociacijomis, pradėjo seminarų ciklą lenkų ir rusų gimtųjų kalbų mokytojams.

Pirmieji mokymuose dalyvavo pradinių klasių mokytojai, dirbantys mokyklose tautinės mažumos kalba. Kvalifikacijos tobulinimo programą „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas pradinėje mokykloje: teorinės prielaidos ir praktinės galimybės“ įgyvendino mokytojos praktikės, metodinių priemonių, metodinės medžiagos bendraautorės: Tatjana Chruščiova (Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), Veslava Černigovska (Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), Alevtina Gromyka (Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė), Danuta Szejnicka (Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, Vilniaus Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos mokytoja ekspertė), Jovana Šikšnian (Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ir progimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė).

Programos dalyviams buvo pateiktas jungtinės lektorių grupės parengtas skaitymo ugdymo ir teksto kūrimo gebėjimų ugdymo užduočių paketas su metodiniais patarimais, kaip, taikant šias užduotis, veiksmingai ir tikslingai ugdyti mokinių grožinio ir negrožinio teksto suvokimo, apibendrinimo, išvadų darymo, interpretavimo, apmąstymo bei vertinimo ir kt. gebėjimus. Dalyviai dirbdami kūrybinėse dirbtuvėse mokėsi kurti teksto suvokimo ir teksto kūrimo diagnostines užduotis, aptarė standartizuotų testų rezultatus ir pasidalino patirtimi, kaip organizuoti mokymo procesą siekiant geresnių rezultatų.

Kviečiame lenkų / rusų gimtųjų kalbų mokytojus, įgyvendinančius pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, į Jums skirtus renginius.

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas, naudojantis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis“ (24 akad. val., mokama) renginiai vyks:

  • Šalčininkų rajono lenkų gimtosios kalbos mokytojams, 2017 m. vasario 21–23 d. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje (Mokyklos g. 22, Šalčininkai). Registracija,

  • Vilniaus rajono lenkų gimtosios kalbos mokytojams, 2017 m. vasario 27–28 ir kovo 1 d. Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius, toliau – UPC). Registracija,

  • Vilniaus miesto, Švenčionių ir Trakų rajonų lenkų gimtosios kalbos mokytojams, 2017 m. kovo 6–8 d. UPC Registracija.

    Kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas, naudojantis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis“ (16 akad. val., mokama) rusų gimtosios kalbos mokytojams, vyks 2017 m. kovo 9–10 d. UPC. Registracija.

    Registracija į renginius vykdoma informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Klausimus galima iš anksto siųsti Danutai Szejnickai el. paštu Danuta.Szejnicka@upc.smm.lt.