Tinklalapio logotipas
Grįžti

Erasmus+“ programos projekto darbo grupė parengė bendrųjų mokytojų kompetencijų aprašą
event 2017-02-15 domain Ugdymo plėtotės centras

Erasmus+“ programos projekto darbo grupė parengė bendrųjų mokytojų kompetencijų aprašą

Vykdydami Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos finansuojamą projektą „Mokytojų profesinės kompetencijos bendroji sąranga“ (Teachers Professional Competences Common framework) Nr. 2015-1-ES01-KA201-015941, projekto partneriai parengė pirmąjį projekto intelektinį produktą: bendrųjų mokytojų kompetencijų matmenis ir šių kompetencijų detalius aprašus bei mokytojų mokymosi poreikių įvertinimo sistemą. Šis intelektinis produktas buvo parengtas palyginus ir išanalizavus Ispanijos, Portugalijos, Škotijos, Austrijos ir Lietuvos turimus mokytojų profesinių kompetencijų aprašus. Projekte buvo siekiama sudaryti bendrą visoms projekto šalims mokytojų profesinių kompetencijų aprašo struktūrą ir išskirti mokytojo darbui būtiniausias kompetencijas. Dokumentai yra publikuoti šiuo adresu: http://www.edu.xunta.gal/centros/erasmusplusmccpd/en/node/52 anglų ir lietuvių kalbomis, taip pat ir kitų projekte dalyvaujančių šalių kalbomis.

Projekto metu MOODLE platformoje bus parengti du nuotoliniai mokymosi kursai, skirti pradedantiesiems mokytojams ir mentoriams, bei parengtas skaitmeninis ir audiovizualinis vadovas – vaizdo filmų rinkinys apie mokytojų kompetencijų tobulinimą.

Projekto trukmė – ketveri metai, projektas prasidėjo 2015-09-01 ir tęsis iki 2018-08-31.

Projektas finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis.