Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2017-02-21 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">2017 m. sausio - vasario mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1203078&amp;p_tr2=2">Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1203082&amp;p_tr2=2">Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1209045&amp;p_tr2=2">Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1209838&amp;p_tr2=2">Dėl Geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašų 2017 metams patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1209841&amp;p_tr2=2">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span>„<a title="Dokumento tekstas" href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1209843&amp;p_tr2=2">Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos</a>“.</span></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx">dokumentų bibliotekoje</a>.</span></p> <span class="ms-rteFontFace-1" id="ms-rterangepaste-end"></span> </div>