Tinklalapio logotipas
Grįžti

Eurydice skelbia 2016 m. teminę struktūrinių švietimo rodiklių apžvalgą
event 2017-02-22 domain Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Eurydice skelbia 2016 m. teminę struktūrinių švietimo rodiklių apžvalgą
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <span class="ms-rteFontFace-1" id="ms-rterangepaste-start"></span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kurios Europos šalys teikia rekomendacijas dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybės ir sudaro galimybes visiems vaikams dalyvauti ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme? Ar mokyklos gauna papildomų lėšų mokinių iš nepalankios socialinės aplinkos ugdymui? Kuriose Europos šalyse mokytojai yra apmokomi, kaip spręsti ankstyvojo mokinių pasitraukimo iš švietimo  sistemos problemas? Ar visoje Europoje stojant į aukštojo mokslo įstaigas pripažįstami savaiminio mokymosi pasiekimai?</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Atsakymus į šiuos klausimus galite rasti Euridice teminėse apžvalgose. Leidiniuose nagrinėjamos penkios pagrindinės sritys – ankstyvasis ugdymas, pagrindiniai gebėjimai, aukštasis mokslas, baigusiųjų studijas galimybės įsidarbinti ir studentų judumas mokymosi tikslais – ir šių sričių struktūriniai dariniai, politikos pokyčiai ir reformos kiekvienoje šalyje.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kiekviename leidinyje apžvelgiami pagrindiniai rodikliai, statistika, šalies specifika, analizuojami pastarojo laikotarpio pagrindiniai politikos pokyčiai ir reformas. Kiekviena teminė apžvalga parengta remiantis Eurydice ataskaita <a href="https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Structural_Indicators_for_Monitoring_Education_and_Training_Systems_in_Europe_2016">Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2016</a>. Pakartotiniu leidiniu siekiama atkreipti dėmesį į konkrečias politikos sritis. Informacija apima 40 Europos švietimo ir mokymo sistemų ir buvo surinkta nacionalinių Eurydice tinklo ekspertų.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/2/26/Early_Childhood_Education_and_Care_.pdf">Ankstyvasis ugdymas</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/1/1b/Achievement_in_Basic_Skills_.pdf">Pasiekimai</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/6/6b/Early_Leaving_.pdf">Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo ir mokymo sistemos</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/e/ea/Higher_Education_.pdf">Aukštasis mokslas</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/a/ac/Graduate_Employability_.pdf">Baigusiųjų studijas galimybės įsidarbinti</a></p> <span class="ms-rteFontFace-1" id="ms-rterangepaste-end"></span><a class="ms-rteFontFace-1" href="https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Structural_Indicators_for_Monitoring_Education_and_Training_Systems_in_Europe_2016_%E2%80%93_Thematic_Overviews"></a> </div>