Tinklalapio logotipas
Grįžti

„Education Talks“. Gerovė ir jos taikymas mokyklose
event 2017-02-23 domain Lyderių laikas

„Education Talks“. Gerovė ir jos taikymas mokyklose
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">​„Vaikai gali pareikšti savo nuomonę dėl savo gyvenimo.“ Šiame interviu Visuotinio švietimo fondo atstovė <strong>Jean Gordon </strong>kalba apie gerovę ir jos svarbą. </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Jean Gordon, <a href="http://www.efc.be/organisation/universal-education-foundation/" target="_blank">Visuotinio švietimo fondo</a> specialistė, turi didelę patirtį švietimo politikos ir sistemų srityse. Šiame interviu ji analizuoja gerovės koncepciją ir svarbų jos vaidmenį mokyklose.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ITswBJdx0KU">Vaizdo siužetas.</a></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Galvodama apie gerovę mokykloje, mąstau apie tai, kas svarbu kiekvienam esančiam mokykloje ir šalia jos. Akivaizdu, kad gerovė susijusi su mokykloje besimokančiais vaikais, bet taip pat labai svarbu mokyklos gerovę suprasti ir kaip visų pedagogų, administracijos darbuotojų ir mokyklos vadovų gerovę.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Nes iš tiesų jūs negalite remti vienos grupės gerovės neužtikrindami, kad palaikote visas kitas grupes.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Kas yra „gerovė“ ir kaip ši sąvoka taikoma mokyklose?</strong></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kalbėdama apie gerovę, vartoju <a href="http://www.efc.be/organisation/universal-education-foundation/" target="_blank">Visuotinio švietimo fondo</a>, apibrėžimą t. y. gerovė yra tai, kai kiekvienas gali tobulėti įvairiais fiziniais, psichiniais, emociniais, socialiniais ir dvasiniais aspektais kalbant apie santykį su pačiu savimi, kitais žmonėmis, tiek esančiais šalia, tiek ir platesne visuomene.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Kodėl atsakomybė už save yra svarbus gerovės aspektas?</strong></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">2000 m. Australijoje buvo atliktas labai įdomus mokslinis tyrimas. Grupė mokslininkų kalbėjosi su daugeliu 8–15 metų amžiaus vaikų ir klausė jų, ką jiems reiškia gerovė. Tyrėjai padarė išvadą, kad svarbiausi yra šie dalykai: asmeninė atsakomybė, savivoka, saugumas ir patikimumas.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Asmenine atsakomybe mes paprastai vadiname tai, kad vaikai gali pareikšti savo nuomonę dėl savo gyvenimo, gali išsakyti, ką galvoja, ir priimti sprendimus. Tai dera su Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, kurioje yra keli straipsniai, ginantys vaikų teises dalyvauti sprendžiant dėl savo gyvenimo, teisę į saviraišką.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Mokyklos kontekste mokytojai turi sukurti erdvę, kurioje vaikams būtų suteikta galimybė klasėje priimti sprendimus, kad jie galėtų dirbti drauge ir mokytis vieni iš kitų, galėtų priimti tam tikrus sprendimus, dėl to, ką grupelė turėtų daryti. Visa tai labai svarbu.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Savivoka ir priklausomybės jausmas yra svarbios gerovės dalys...</strong></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Turime rūpintis, kad vaikai turėtų galimybę tobulėti fiziškai, protiškai, socialiai, emociškai ir dvasiškai. Ir ne „mažais gabalėliais“, tarsi iškirptais iš viso paveikslo, o taikant holistinį procesą, kuris leidžia užtikrinti darnų vystymąsi. Neseniai atlikti moksliniai tyrimai, ypač smegenų mokslo tyrimai atskleidžia, kad įgyjant naujų žinių ir jas Įsisavinant labai svarbios yra emocijos.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><strong>Ar kurti gerovę turi mokyklos darbuotojai?</strong></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Tai taip pat ir mokyklos, kaip institucijos, pareiga, nes čia ugdomi kolektyviniai ir bendrieji gebėjimai. Mokykloms būdingi skirtingi pavaldumo lygiai – kai kurios šalyse jos priklauso savivaldybėms, o kitose yra regionų arba šalies lygmens.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="http://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/index.htm" target="_blank"><img width="150" height="150" alt="School Education Gateway" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Nuorodos/School_Education_Gateway.jpg"></a></p> </div>