Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame mokyklas dalyvauti atrankoje kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį
event 2017-02-23 domain Ugdymo plėtotės centras

Kviečiame mokyklas dalyvauti atrankoje kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras inicijuoja projektą „Informatika pradiniame ugdyme“, skirtą sukurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį. Projekto trukmė – 2017 m. vasaris – 2018 m. rugpjūtis.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kviečiame mokyklas, kurios jau dabar sėkmingai integruoja informatiką į pradinį ugdymą, dalyvauti projekto veiklų vykdymo atrankoje.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Atrinktų mokyklų komandos kartu su mokslininkų grupe kurs ir išbandys mokomąją medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio metmenimis; teiks siūlymus dėl informatikos turinio ir informatikos bendrosios programos projekto; dalyvaus projekto renginiuose ir mokymuose; dalysis gerąja patirtimi.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Atrinkta mokykla turės prisiimti šiuos įsipareigojimus: užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su projekto ekspertais; sudaryti galimybes komandai dalyvauti projekto įvadiniame renginyje, mokymuose ir susitikimuose; stebėti, fiksuoti ir vertinti projekto inicijuojamus pokyčius – teikti grįžtamąją informaciją; užtikrinti projekto sklaidą ir tęstinumą mokykloje; dalytis įgyta patirtimi su kitomis mokyklomis. Dalyvavimą projekte mokykla turi suderinti su mokyklos steigėju. Mokyklos steigėjo paskirtas atstovas padės įgyvendinti projekto veiklas mokyklų komandoms.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Mokykla, dalyvaujanti atrankoje, turi suburti 4–6 narių komandą:</p> <ul class="ms-rteFontFace-1"> <li><p class="ms-rteElement-P">4 mokytojai, kurių kiekvienas 2017–2018 m. m. mokys skirtingų 1–4 klasių mokinius;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">komandos vadovas – mokyklos administracijos atstovas. Jei komandos vadovas (administracijos atstovas) yra ir pradinių klasių mokytojas, dėstantis pagrindinius dalykus, tai jis gali kartu būti ir ketvirtuoju mokytoju;</p></li> <li><p class="ms-rteElement-P">jei mokykla turi galimybę, į komandą gali įtraukti ir IT specialistą (IT mokytoją arba IKT koordinatorių).</p></li> </ul> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Atrenkant mokyklas bus atsižvelgta į mokyklos motyvaciją dalyvauti kuriant ir išbandant pradinio ugdymo informatikos turinį, mokyklos ir mokytojų patirtį naudojant IKT ugdyme, mokyklos naudojamas IKT priemones, galimybę suformuoti tinkamą komandą, steigėjo pritarimą.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Mokyklas, apsisprendusias dalyvauti atrankoje, prašome iki 2017 m. kovo 9 d. informuoti el. paštu <a href="mailto:informatika.pradinis@upc.smm.lt">informatika.pradinis@upc.smm.lt</a>. Jums bus išsiųsta paraiškos pildymo nuoroda. Prieš pildant paraišką, rekomenduojame atidžiai susipažinti su jos turiniu ir pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenimis (pridedami).</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Prašome mokyklų komandų vadovus paraišką užpildyti iki 2017 m. kovo 13 d. 13 val.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Jei kiltų klausimų, prašome rašyti el. pašto adresu <a href="mailto:informatika.pradinis@upc.smm.lt">informatika.pradinis@upc.smm.lt</a>.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Dešimties atrinktų mokyklų sąrašas bus paskelbtas Ugdymo plėtotės centro svetainėje.</p> <div class="attachments ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P"><img src="http://www.upc.smm.lt/images/mimetypes/pdf.png" alt=""><a title="Paraiskos-turinys.pdf, 383.99 kB, 2017-02-23 13:09:51" href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/ikt/isbandymas2/Paraiskos-turinys.pdf">Paraiškos turinys</a> <span title="Atnaujinta">2017-02-23</span></p> <p class="ms-rteElement-P"><img src="http://www.upc.smm.lt/images/mimetypes/pdf.png" alt=""><a title="Pradinis-ugdymas-IT-metmenis-2017-02-20.pdf, 417.22 kB, 2017-02-23 13:09:52" href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/ikt/isbandymas2/Pradinis-ugdymas-IT-metmenis-2017-02-20.pdf">Programos metmenų tekstas</a> <span title="Atnaujinta">2017-02-23</span></p> </div> </div>