Tinklalapio logotipas
Grįžti

ENGAGE – geriausias atvirosios prieigos inovatyvios edukacijos projektas
event 2017-02-23 domain Švietimo informacinių technologijų centras

ENGAGE – geriausias atvirosios prieigos inovatyvios edukacijos projektas
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">ENGAGE projekto vykdytojų tarptautinė komanda kartu su Lietuvos edukologijos universiteto atstovais</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT"><img alt="ENGAGE_02461 award.jpg" src="/naujienos/Documents/ENGAGE_02461%20award.jpg"><br></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Atvirosios edukacijos konsorciumas (</span><span lang="LT"><a href="http://www.oeconsortium.org/2017/02/the-oec-is-honored-to-present-the-2017-winners-of-oer-project-awards-for-open-education-excellence/"><span>Open Education Consortium</span></a></span><span><span lang="LT">, JAV</span></span><span lang="LT">) Europos Komisijos </span><span lang="LT">7-osios bendrosios programos finansuojamą projektą </span><span lang="LT"><a href="http://engagingscience.eu/lt"><span>ENGAGE</span></a></span><span lang="LT"> paskelbė nugalėtoju atvirosios prieigos šaltinių ir projektų, skirtų inovatyviai edukacijai, kategorijoje. Tuo džiaugiasi 14 partnerių, vykdančių projektą, kartu su daugiau kaip 15000 gamtos mokslų mokytojų iš 80 šalių. Apdovanojimas projekto koordinatoriams bus įteiktas Keiptaune (Pietų Afrikos Respublika) 2017 m. kovo mėnesį. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Kaip teigia Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Biologijos ir chemijos katedros docentas dr. Dalius Dapkus, darbo grupės vadovas, LEU buvo vienintelis iš Pabaltijo šalių universitetas, pakviestas prisijungti prie kuriamo partnerių konsorciumo ir įsitraukęs į ENGAGE projekto veiklas prieš trejus metus, subūręs LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto mokslininkus, turinčius tarptautinių projektų vykdymo patirties: </span><span lang="LT">prof. dr. Palmirą Pečiuliauskienę, doc. dr. Reginą Venckienę ir lekt. Kęstutį Grinkevičių. ENGAGE projektas vykdo socialiai atsakingų tyrimų ir inovacijų (</span><span lang="LT">Responsible Research and Innovation) taikymo edukacijoje sklaidą. Socialiai atsakingų tyrimų ir inovacijų terminas buvo sukurtas Europos Komisijos prieš šešerius metus, norint padėti suprasti mokslo inovacijų riziką ir naudą. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Projekto koordinatorės dr. Alexandros Okada (Atvirasis universitetas, Jungtinė Karalystė) teigimu, suburta lyderiaujanti gamtamokslinio ugdymo tyrėjų komanda, kuri įvairiose Europos šalyse naudodama atviros prieigos mokymo šaltinius</span><span lang="LT"> teikė pagalbą mokytojams paaiškinant socialiai atsakingus mokslo pasiekimus ir pritaikant tyrinėjimu grindžiamą mokymąsi kasdieniniame gyvenime. </span><span lang="LT"></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">ENGAGE projekto tikslas - padėti gamtos mokslų mokytojams taikyti šiuolaikinio mokslo žinias, ugdyti mokytojų kompetencijas, žinias ir praktinius įgūdžius taikant socialiai atsakingus tyrimus ir inovacijas, suformuoti tvirtą mokinių požiūrį apie gamtos mokslų sritis, su kuriomis jie susidurs ateityje.</span><span lang="LT"> </span><span lang="LT">ENGAGE projektas </span><span lang="LT">skatina edukaciją, grindžiamą nauju mąstymu, reiškinių esmės atskleidimu, pritaikomumu, prieinamumu, tinkamumu, atvirumu. S</span><span lang="LT">uburta virtuali mokslininkų – mokytojų – mokinių bendruomenė. Buvo remiamasi žiniasklaidoje pateikiamomis aktualiomis mokslo naujienomis, sukuriant dilemas, kurios neturi aiškaus sprendimo. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Išskirta 10 tyrinėjimu grindžiamo mokymosi gebėjimų, susijusių su socialiai atsakingų tyrimų ir inovacijų ugdymo prieiga, apimančių komunikacijos inicijavimą, klausimų iškėlimą, informacijos analizę, rizikų, pasekmių vertinimą, etikos principų naudojimą, išvadų formulavimą ir nuomonių pagrindimą. Taip sudarytos prielaidos mokinių diskusijoms, darbui grupėse, mokslo žinias pritaikant kasdieniniame gyvenime. Naudotasi šiuolaikinėmis mokymo(-si) technologijomis, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai virtualioje erdvėje, naudojant OpenEdx MOOC platformą – ir tai buvo prieinama dešimčia skirtingų kalbų. Sukurta virš 30 mokomosios medžiagos paketų, apimančių įvairias gamtos mokslų temas: nagrinėta skalūnų dujų išgavimo problema, galimos gyvybės paieškos Saturno palydove Encelade, mobiliaisiais telefonais rašomų žinučių ar dyzelino poveikis žmogaus sveikatai, elektroninių cigarečių, bandymų su gyvūnais, plastikinių maišelių, kai kurių gaiviųjų gėrimų ar buitinių prietaisų galimas uždraudimas<span>  </span>Europos Sąjungos šalyse, Ebolos, Zika virusų ar invazinių augalų keliamos problemos, genetiškai modifikuotų uodų ar ekologiškų telefonų sukūrimas ir kt.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Doc. dr. Daliaus Dapkaus teigimu, Lietuvoje gamtos mokslų mokytojai labai susidomėjo naujoviška mokomaja medžiaga. Projekto svetainėje lietuvių kalba yra užsiregistravę virš 500 mokytojų, kurie siuntėsi mokomąją medžiagą daugiau kaip 14000 kartų. Pačios populiariausios temos yra „Automobilių karai“, nagrinėjanti oro taršos problemas, „Uždrausti kolą“, kurioje pateikiama dilema apie cukraus galimą naudą ir žalą, „Gigantiškų virusų ataka“, mokanti mokinius atpažinti patikimus informacijos šaltinius, kelti hipotezes, paaiškinti tyrimų rezultatus ir formuluoti išvadas. Kiekviena tema turi komentarų skiltį, kuriose mokytojų diskusijos apie pavykusias pamokas tęsiasi iki šiol. Didžioji mokytojų dalis išreiškė nuomonę, kad naujoviška medžiaga labai sudomino mokinius viena ar kita gamtos mokslų tema, paskatino labiau gilintis ir ieškoti papildomos informacijos įvairiuose šaltiniuose. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Įsiminė Vilniaus rajono Bezdonių J. Slovackio gimnazijos biologijos mokytojos Editos Karpovič pasakojimas apie tai, kaip jai sekėsi nagrinėti temą su aštuntokais apie uodų keliamas problemas. Pamokos pradžioje mokiniai paklausti, ar jie pritartų nuomonei, kad reikėtų išnaikinti uodus – visi pasisakė už jų išnaikinimą, nes uodai kelia daug problemų žmonėms. Bet kai dviejų pamokų metu mokiniai išnagrinėjo įvairius mokslo šaltinius, įvertino galimą naudą ir rizikas, atsižvelgė į etikos principus – kardinaliai pakeitė nuomonę, suprasdami, kokią reikšmę uodai atlieka ekosistemose, ir kad žmogus neturi teisės ardyti gamtoje nusistovėjusios pusiausvyros. „Antros pamokos pabaigoje aštuntokai vienbalsiai pasisakė už tai, kad norėtų panašių pamokų ir ateityje“, teigė mokytoja. Daug gerų atsiliepimų esame išgirdę ir iš Alytaus, Kauno, Radviliškio, Vilkaviškio ir kitų rajonų biologijos, chemijos ir fizikos dalykų mokytojų.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">2015-2017 m. organizuoti keturi seminarai mokytojams apie mokinių gamtamokslinės motyvacijos ugdymą, naudojant projekto metu sukurtą mokomąją medžiagą, kuriuose dalyvavo virš 200 mokytojų. Nuotoliniu būdu naudojant virtualaus mokymo aplinkas organizuoti dveji kvalifikacijos tobulinimo kursai, kurių metu virš 100 mokytojų gilino žinias apie dilemas pamokoje, grupės diskusijas, probleminį mokymą ir argumentavimą, </span><span lang="LT">susipažino, kaip panaudoti ENGAGE projekto įrankius gamtos mokslų pamokose, siekiant praturtinti gamtos dalykų mokymą. Tikimės, kad tai padės paskatinti mokinius diskutuoti socialiai reikšmingų mokslinių atradimų pagrindu ir tobulinti tyrinėjimu grindžiamo mokymosi gebėjimus.</span><span lang="LT"><br></span><span lang="LT"></span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Nuorodos internete:</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">ENGAGE projekto svetainė lietuvių kalba (</span><span lang="LT"><a href="http://www.engagingscience.eu/lt"><span>http://www.engagingscience.eu/lt</span></a></span><span lang="LT">)</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Atvirosios edukacijos konsorciumo paskelbti 2017 metų atvirosios prieigos edukacijos šaltinių ir projektų laimėtojai (</span><span lang="LT"><a href="http://www.oeconsortium.org/2017/02/the-oec-is-honored-to-present-the-2017-winners-of-oer-project-awards-for-open-education-excellence/"><span>http://www.oeconsortium.org/2017/02/the-oec-is-honored-to-present-the-2017-winners-of-oer-project-awards-for-open-education-excellence/</span></a></span><span lang="LT">)</span></p> </div>