Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kas yra gera pamoka Japonijoje?
event 2017-02-24 domain Ugdymo plėtotės centras

Kas yra gera pamoka Japonijoje?
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P">Š. m. vasario 17–18 d. Japonijoje vyko Fukujaus universiteto organizuota tarptautinė konferencija, skirta Japonijoje vykstančioms švietimo reformoms, ypač daug dėmesio skiriant pamokų refleksijos ir analizės metodams aptarti.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kaip ir kitose šalyse, pažangiose Japonijos mokyklose plačiai taikomi universalūs ugdymo metodai: daug laiko skiriama platesnio 1–2 metų dalyko ugdymo ciklo ugdymo turiniui ir konkrečioms pamokoms bei temoms planuoti, stengiamasi išskirti esmines kiekvieno dalyko temas ir skirti joms daugiau laiko; gamtos mokslų srityje, kuri turinio apimtimi mažesnė negu Lietuvos, skiriama dėmesio praktiniam mokinių darbui, sudaromos galimybės projektinei tiriamajai veiklai, taikomi aktyvūs darbo metodai. Kiekvienos pamokos metu ugdomi problemų sprendimo gebėjimai, mokiniai skatinami dirbti grupėmis, pateikti alternatyvius problemos sprendimo būdus. Ir taip daroma ne kurio nors atskiro dalyko, bet visų mokomųjų dalykų pamokose. Dėstant matematiką, ypač pradinėse klasėse, veiksmingai taikomi vizualizacijos metodai. Mokyklos administracija, mokytojai, kintamos sudėties mokinių komitetai aktyviai įsitraukia į darbo metodų tobulinimą – kolektyvinės pastangos didina mokykloje taikomų mokymo metodų veiksmingumą. Po pamokų organizuojami išsamūs šių pamokų aptarimai, refleksija atliekama pačios mokyklos pasirinktais metodais.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos atstovai, kurie tarptautinei auditorijai pristatė mūsų šalies patirtį ugdymo proceso analizės srityje ir šalyje vykdomus švietimo kaitos projektus.</p> <div class="attachments"><div class="image-gallery"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="Matematikos pamoka Fuzoku pagrindinėje mokykloje (2017 m. vasario 17 d., Fukujaus miestas, Japonija), 145.32 kB" href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/konferencija/japonija/Matematikos-pamoka-Fuzoku-pagrindineje-mokykloje-2017-m-vasario-17-d-Fukujaus-miestas-Japonija-IMG-0366.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="pe1c9" src="http://www.upc.smm.lt/naujienos/konferencija/japonija/th/Matematikos-pamoka-Fuzoku-pagrindineje-mokykloje-2017-m-vasario-17-d-Fukujaus-miestas-Japonija-IMG-0366.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="Fizikos pamoka Fuzoku pagrindinėje mokykloje (2017 m. vasario 17 d., Fukujaus miestas, Japonija), 141.75 kB" href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/konferencija/japonija/Fizikos-pamoka-Fuzoku-pagrindineje-mokykloje-2017-m-vasario-17-d-Fukujaus-miestas-Japonija-IMG-0303.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="p8c99" src="http://www.upc.smm.lt/naujienos/konferencija/japonija/th/Fizikos-pamoka-Fuzoku-pagrindineje-mokykloje-2017-m-vasario-17-d-Fukujaus-miestas-Japonija-IMG-0303.jpg" border="0" alt=""></a> </p> </div></div> </div>