Tinklalapio logotipas
Grįžti

Išsakykite savo nuomonę dėl švietimo Europoje!
event 2017-03-01 domain Lyderių laikas label_outline Aktualijos

Išsakykite savo nuomonę dėl švietimo Europoje!

Dalyvaukite konsultacijose dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų ir padėkite parengti Europos Sąjungos valstybėms narėms kokybiškas, į ateitį orientuoto švietimo ir mokymo politikos kryptis.

Konsultacijose, kurios tęsis iki 2017 m. gegužės 19 d., kviečiami dalyvauti visi, ir visų pirma švietimo srities organizacijos, institucijos, taip pat švietimo politikos formuotojai.

Konsultacijų tikslas – surinkti ir apibendrinti pasiūlymus dėl žinojimu pagrįstų planuojamų pakeitimų Europos bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų metmenyse (2006 m.).

Konsultacijų metu siekiama surinkti pasiūlymus šiais klausimais:

• pastebėti privalumai ir trūkumai įgyvendinant 2006 m. Europos bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų metmenis;

• sritys, kurioms teikiama pirmenybė siekiant daryti pakeitimus Metmenyse ir keisti juose pateiktų gebėjimų apibrėžimus, kad ir Metmenys, ir gebėjimų sąvokos atitiktų nūdienos ir ateities švietimo ir mokymo poreikius;

• priemonės ir procesai, padedantys visiems dalyviams ugdyti bendruosius gebėjimus.

Konsultacijų metu bus remiamasi 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB), kurioje yra išvardinti aštuoni bendrieji gebėjimai, būtini asmeniniams rezultatams pasiekti, aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui žinių visuomenėje, nuostatomis ir jų analize.

Konsultacijos sudaro dalį platesnio Rekomendacijos nagrinėjimo iš naujo proceso, kuris prasidėjo 20016 m. ir kurį planuojama užbaigti 2017 m. pabaigoje. Nuveikto darbo išdava bus atnaujinti ir pataisyti Europos bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų metmenys.

Nauja Metmenų redakcija bus paskelbta 2017 m. birželio mėn. konsultacijų tinklalapyje.

Key Co Net

Grafinė diagrama – iš Europos bendrųjų kompetencijų ugdymo mokyklose tinklo Rekomendacijų dėl XXI a. kompetencijų įtraukimo mokyklose.

Europos Komisijos inf.