Tinklalapio logotipas
Grįžti

Išsakykite savo nuomonę dėl švietimo Europoje!
event 2017-03-01 domain Lyderių laikas

Išsakykite savo nuomonę dėl švietimo Europoje!
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span id="ms-rterangepaste-start"></span>Dalyvaukite konsultacijose dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų ir padėkite parengti Europos Sąjungos valstybėms narėms kokybiškas, į ateitį orientuoto švietimo ir mokymo politikos kryptis. </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Konsultacijose, kurios tęsis iki 2017 m. gegužės 19 d., kviečiami dalyvauti visi, ir visų pirma švietimo srities organizacijos, institucijos, taip pat švietimo politikos formuotojai.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Konsultacijų tikslas – surinkti ir apibendrinti pasiūlymus dėl žinojimu pagrįstų planuojamų pakeitimų <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=URISERV:c11090" target="_blank">Europos bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų metmenyse</a> (2006 m.).</p> <div class="ms-rteFontFace-1"> <p class="ms-rteElement-P">Konsultacijų metu siekiama surinkti pasiūlymus šiais klausimais:</p> <p class="ms-rteElement-P">• pastebėti privalumai ir trūkumai įgyvendinant 2006 m. Europos bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų metmenis;</p> <p class="ms-rteElement-P">• sritys, kurioms teikiama pirmenybė siekiant daryti pakeitimus Metmenyse ir keisti juose pateiktų gebėjimų apibrėžimus, kad ir Metmenys, ir gebėjimų sąvokos atitiktų nūdienos ir ateities švietimo ir mokymo poreikius; </p> <p class="ms-rteElement-P">• priemonės ir procesai, padedantys visiems dalyviams ugdyti bendruosius gebėjimus.</p> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Konsultacijų metu bus remiamasi <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&amp;from=EN" target="_blank">2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB)</a>, kurioje yra išvardinti aštuoni bendrieji gebėjimai, būtini asmeniniams rezultatams pasiekti, aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui žinių visuomenėje, nuostatomis ir jų analize.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Konsultacijos sudaro dalį platesnio <a href="http://ec.europa.eu/education/initiatives/key-competences-framework-review-2017_en" target="_blank">Rekomendacijos nagrinėjimo iš naujo proceso</a>, kuris prasidėjo 20016 m. ir kurį planuojama užbaigti 2017 m. pabaigoje. Nuveikto darbo išdava bus atnaujinti ir pataisyti Europos bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų metmenys.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Nauja Metmenų redakcija bus paskelbta 2017 m. birželio mėn. <a href="http://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en" target="_blank">konsultacijų tinklalapyje</a>.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><img width="550" height="475" alt="Key Co Net" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Nuorodos/Key_Co_Net.jpg"></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Grafinė diagrama – iš <a href="http://keyconet.eun.org/welcome;jsessionid=7D5B8EA0AFE33AFAD2E6747DE290FF9B" target="_blank">Europos bendrųjų kompetencijų ugdymo mokyklose tinklo</a> <a href="http://keyconet.eun.org/recommendations" target="_blank">Rekomendacijų dėl XXI a. kompetencijų įtraukimo mokyklose</a>.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a href="http://ec.europa.eu/education/news/20170222-eu-education-systems-european-semester_en?newsletter_id=253&amp;utm_source=eac_newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=EAC%20&amp;utm_content=EU%20education%20systems%20analysed%20in%20the%20European%20Semester%20%20%20strengths%20and%20chal&amp;lang=en" target="_blank">Europos Komisijos </a>inf.</p> </div>