Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiama projekto „Lyderių laikas 3“ pradžia
event 2017-03-01 domain Lyderių laikas

Skelbiama projekto „Lyderių laikas 3“ pradžia

Smagu pranešti, kad 2017 m. vasario 10 d. švietimo ir mokslo ministrė pasirašė įsakymą dėl projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimo.

2017 m. vasario 24 d. pasirašius Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Projekto vykdytojo, ir Europos socialinio fondo agentūros sutartį, prasideda „Lyderių laiko 3“ įgyvendinimas.

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Jau įgyvendinti du projekto etapai: pirmajame etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, kurie antrajame etape (2011–2015 m.) buvo išbandyti dirbant su konkurso būdu atrinktomis 15 savivaldybių. Dalis veiklų, kurias vykdė 15 savivaldybių projekto antrojo etapo metu, buvo skirta visų savivaldybių švietimo darbuotojams.

Remiantis projekto strateginiais dokumentais, dalyvauti trečiajame etape 2017–2020 m. įtraukiamos ir kitos 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Projektui įgyvendinti savivaldybės yra suskirstytos į tris regionus: pietų, vakarų ir šiaurės-rytų. Pokyčio projektų kūrimo trukmė – 22 mėn., todėl regionų savivaldybės į projektų kūrimą įsitrauks trimis srautais (pirmasis – 2017–2018 m., antrasis – 2018–2019 m., trečiasis – 2019–2020 m.).

I srautui (2017–2018 m.) priklauso Pietų Lietuvos savivaldybės: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Lazdijų rajono, Marijampolės, Šalčininkų rajono, Trakų rajono ir Varėnos rajono.

Šio srauto savivaldybėms jau išsiųstas aiškinamasis raštas dėl dalyvavimo projekte.

II srautui (2018–2019 m.) priklauso Vakarų Lietuvos savivaldybės: Akmenės rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Plungės rajono, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono ir Tauragės rajono.

III srautui (2019–2020 m.) priklauso Šiaurės Rytų Lietuvos savivaldybės: Anykščių rajono, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Kupiškio rajono, Molėtų rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Pasvalio rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Utenos rajono, Visagino miesto ir Zarasų rajono.

Kaip ir 2-jame etape, dalis veiklų bus skirtos tik toms savivaldybėms, kurios dalyvauja projekte, bet daug veiklų bus skirta taip pat visos Lietuvos švietimo darbuotojams, dirbantiems nacionaliniame, savivaldybių ir mokyklų lygmenyje.

Sekime naujienas mūsų tinklalapyje www.lyderiulaikas,smm.lt

Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“ – projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, kurią įgyvendinus mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojai bus pasirengę, siekdami mokinių mokymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas įtrauks profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus.

Projekto daliniai tikslai

1. Švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas kuriant ir įgyvendinant regioninius sisteminio pokyčio projektus.

2. Profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklo kūrimas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

3. Vientisos ir integruotos visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistemos įgyvendinimas.

Siekiami rezultatai

1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.

2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt.

3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias švietimo lyderystės magistro studijas baigs 210 studijų absolventų, 600 Neformaliosios švietimo lyderystės programos dalyvių, 500 neformaliųjų mokymų dalyvių (ne švietimo darbuotojai ir užsienio lietuviai), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei dalijamos švietimo lyderystės knygos.

„Lyderių laiko 3“ nauda mokykloms ir savivaldybėms

• Paramos paketai mokyklų ir savivaldybių pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų kiekvienai savivaldybei (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje.

• Projektui įgyvendinti įdarbinami savivaldybės projekto koordinatoriai.

• Mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų bei vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose.

• Konsultacinė pagalba kiekvienai mokyklai ir švietimo valdymo institucijai, kuriančiai ir įgyvendinančiai pokyčio projektą.

• Nuolatinė pažangos stebėsena, remiantis „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“ metu sukurtais tęstinio tyrimo ir kitais vertinimo instrumentais.

• Visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojant internetinės svetainės www.lyderiulaikas.smm.lt galimybes, rengiant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius lyderystės forumus.

• Švietimo klasikos bibliotekos formavimas kiekvienai mokyklai.

„Lyderių laikas 3“

Kviečiame prisiminti ir apžvelgti, kas buvo nuveikta įgyvendinant „Lyderių laiką 2". Taip paip pat pristatome „Lyderių laiką 3“ ir kviečiame susipažinti su pagrindinėmis „Lyderių laiko 3“ kryptimis ir veiklomis (informacija – apačioje prisegtose skaidrėse).

<>Atsisiųsti dokumentą:

 

Parsisiųsti šį dokumentą (LL2 įdirbis ir LL3 kryptys.pdf)LL2 įdirbis ir LL3 kryptys.pdf

 

 

Parsisiųsti šį dokumentą (LL3 pristatymas.pdf)LL3 pristatymas.pdf