Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pastebėti ir gebėti padėti kiekvienam – to tikimasi iš kiekvieno mokytojo
event 2017-03-03 domain Lyderių laikas

Pastebėti ir gebėti padėti kiekvienam – to tikimasi iš kiekvieno mokytojo

Pastaraisiais mėnesiais žiniasklaidos priemonėse vis pasirodant pranešimams apie vaikų patiriamą smurtą šeimose, iškyla poreikis persvarstyti, kiek ir kaip švietimo įstaigų darbuotojai yra pasirengę laiku pastebėti, kad mokyklas lankantiems vaikams, reikia, mūsų, kaip švietimo profesionalų, pagalbos.

Mokyklos yra įstatymiškai įpareigotos kurti saugią, sveiką, užkertančią kelią smurtui, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, tačiau kuriamos pagalbos teikimo schemos ir struktūros remiasi į šią pagalbą turinčių suteikti asmenų kompetencijas, t. y. žinias kaip atpažinti ir pastebėti intervencijos reikalaujančias situacijas ir gebėjimus laiku ir profesionaliai reikiamą pagalbą suteikti.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, reaguodamas į šių dienų aktualijas ir iššūkius, švietimo profesionalus kviečia į seminarų ciklą „Pagalbos proceso mokyklose modeliavimas“, kurį sudaro trys seminarai šiomis temomis:

• „Komplesinės pagalbos modeliavimas“

Koordinuotas visų pagalbos specialistų, pedagogų ir kitų institucijų veikimas padidina pagalbos sistemos mokykloje tvarumą. Seminaro metu bus orientuojamasi į seminaro dalyvio įstaigos pagalbos sistemos įsivertinimą ir tobulinimo sričių numatymą. Dalyviai mokysis iš savo patirties, ją analizuodami ir reflektuodami.

• „Mediacija“

Mediacija yra taikus konflikto sprendimo metodas, kai konflikto dalyviai, padedant trečiajai neutraliai ir nešališkai šaliai, siekia rasti tinkamiausią (užtikrinantį interesų pusiausvyrą) konflikto sprendimą. Tai galimybė ir būdas ugdyti socialiai atsakingą, aktyvų jauną žmogų, gebantį išsakyti nuomonę, gerbiantį kito pasisakymus ir ieškantį taikių susitarimų, besilaikantį sutartų dalykų. Seminaro metu dalyviai ne tik pažins šį konfliktų sprendimo metodą, bet ir turės galimybę išbandyti savo jėgas mediatoriaus vaidmenyje.

• „Karjeros kompetencijų ugdymas ir vertinimas“

Šiuolaikinio veiklos pasaulio kaita ir mokymosi galimybių įvairovė kelia naujus iššūkius individo karjeros kelyje. Karjeros kompetencijų ugdymas – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Seminaro dalyviai ne tik aptars Ugdymo karjerai programos (2014) įgyvendinimo mokykloje ypatumus, bet ir praktiškai išbandys karjeros kompetencijų ugdymui ir vertinimui skiriamus metodus.

Seminarai skirti: mokytojams, socialiniams pedagogams ir kitiems švietimo pagalbos specialistams.

Seminarai vyks: 2017 m. kovo 29 d., balandžio 20 d. ir gegužės 11 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius.

Pradžia – 10 val. Trukmė – 6 ak. val.

Seminarų lektorės:

Dr. Odeta Merfeldaitė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir Socialinio darbo instituto profesorė, profesionali supervizorė. Nuo 2004 metų veda mokymus švietimo pagalbos specialistams ir pedagogams komandos formavimo ir valdymo, prevencinės veiklos modeliavimo temomis.

Dr. Gražina Čiuladienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir Socialinio darbo instituto docentė. Tiria konfliktus, dalyvauja skleidžiant mediacijos, bendravimo be pykčio iniciatyvas Lietuvos institucijose.

Dr. Asta Railienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. Mokymų ugdymo karjerai temomis autorė ir lektorė. Metodinių priemonių karjeros kompetencijų ugdymui autorė ir ekspertė.

Registracija į seminarus vyksta čia.