Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informacija apie kandidatų pasirinkimus 2017 metais laikyti brandos egzaminus
event 2017-03-06 domain Nacionalinis egzaminų centras label_outline Aktualijos

Informacija apie kandidatų pasirinkimus 2017 metais laikyti brandos egzaminus

2017 metais prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 32 572 kandidatai (2016 metais – 33 710 kandidatų). Tai, kovo 3 d. duomenimis, 1138 kandidatais mažiau negu praėjusiaisiais metais (maždaug 3,38 proc.).

2017 metais vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,47 egzamino. 2016 metais šis rodiklis buvo lygiai toks pat – 3,47 egzamino.

Šiais metais privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) pasirinko 18 759 kandidatai. Palyginti su pernai metais, šį egzaminą kaip valstybinį laikys tokia pati kandidatų dalis. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą rinkosi 20 868 kandidatai. Šiais metais matematikos egzaminą rinkosi laikyti 18 400 kandidatų. Istorijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 10 321 kandidatas.

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus (2014–2017 metais).

 

 

Skaičiais

 

 

 

Procentais

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Iš viso kandidatų

38 562

37 279

33 710

32 572

 

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

22206

21095

19419

18 759

57,59 %

56,59 %

57,61 %

57,59 %

Užsienio kalba (rusų)

2625

2160

1617

1826

6,81 %

5,79 %

4,80 %

5,61 %

Užsienio kalba (anglų)

17849

21892

20676

20 868

46,29 %

58,72 %

61,33 %

64,07 %

Užsienio kalba (prancūzų)

52

54

28

24

0,13 %

0,14 %

0,08 %

0,07 %

Užsienio kalba (vokiečių)

185

199

139

149

0,48 %

0,53 %

0,41 %

0,46 %

Matematika

16538

15290

18781

18 400

42,89 %

41,02 %

55,71 %

56,49 %

Informacinės technologijos

2992

2874

2547

2707

7,76 %

7,71 %

7,56 %

8,31 %

Biologija

8892

8953

7528

7195

23,06 %

24,02 %

22,33 %

22,09 %

Chemija

3259

3131

2267

1847

8,45 %

8,40 %

6,73 %

5,67 %

Fizika

3393

3293

2907

2683

8,80 %

8,83 %

8,62 %

8,24 %

Istorija

15268

13006

10836

10 321

39,59 %

34,89 %

32,14 %

31,69 %

Geografija

5889

6179

4767

4358

15,27 %

16,58 %

14,14 %

13,38 %

 

 

Visų valstybinių brandos egzaminų, išskyrus užsienio kalbos (anglų), pasirinkusių kandidatų dalis yra panaši kaip ir pernai. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti beveik 3 proc. didesnė kandidatų dalis, palyginti su 2016 metais. Ketvirtus metus iš eilės stebimas šio egzamino pasirinkimo didėjimas.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniaisiais metais, technologijų brandos egzaminas (7556 kandidatai).

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus (2014–2017metais).

 

 

Skaičiais

 

 

 

Procentais

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m. 2017 m.

Iš viso kandidatų

38 562

37 279

33 710

32 572

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

15222

14977

13173

12 643

39,47 %

40,18 %

39,07 %

38,82 %

Menai

2984

2798

2119

1935

7,74 %

7,51 %

6,29 %

5,94 %

Muzikologija

205

211

176

193

0,53 %

0,57 %

0,52 %

0,59 %

Technologijos

9506

9317

8124

7556

24,65 %

24,99 %

24,10 %

23,20 %

Gimtoji kalba (rusų)

474

522

366

305

1,23 %

1,40 %

1,09 %

0,94 %

Gimtoji kalba (lenkų)

1097

950

897

852

2,84 %

2,55 %

2,66 %

2,62 %

Gimtoji kalba (baltarusių)

5

7

7

3

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

Šiais metais brandos egzaminų sesijose dalyvaus 656 buvę mokiniai. Eksternų, pasirinkusių laikyti egzaminus, skaičius – 1148.

Šių metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalimi. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis vyks balandžio 10–12 dienomis, užsienio kalbos (rusų) – balandžio 11–12 dienomis, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE kalbėjimo dalys vyks balandžio 12 dieną. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – chemijos – vyks birželio 19 dieną, mokyklinis – gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) vyks birželio 21 dieną. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22–liepos 7 dienomis.