Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vyko tretieji projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ mokymai
event 2017-03-13 domain Ugdymo plėtotės centras

Vyko tretieji projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ mokymai
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P">2017 m. vasario 27–kovo 3 dienomis Romoje, Italijoje, vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „<a href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/steam/motyvacija.php">Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant</a>“ tretieji trumpalaikiai partnerių mokymai. Šių mokymų tikslas – keistis idėjomis ir patirtimi STEM, geimifikacijos, mokinių motyvacijos mokytis didinimo srityse taikant problemų sprendimo bendradarbiaujant ir kitus aktyviuosius metodus, skaitmenines technologijas, ieškoti bendrų sprendimų priimant XXI amžiaus keliamus ugdymui iššūkius.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kvalifikacijos tobulinimo veikloje buvo pristatyti ir aptarti kiekvienos šalies minėtų temų gerosios patirties pavyzdžiai, parengti skaitmeniniai mokymosi objektai bei jų taikymo ugdymo procese scenarijai.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kvalifikacijos tobulinimo veikloje dalyvavo 28 projekto partnerių atstovai iš aštuonių šalių: Bulgarijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Portugalijos.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Lietuvai atstovavo Ugdymo plėtotės centro, Alytaus Putinų ir Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijų bei Vilniaus Šiaurės licėjaus atstovai. Bendradarbiaujant buvo parengti gerosios patirties vertinimo kriterijai, kuriais remiantis bus atrinkti sėkmingiausios visų projekto partnerių praktikos pavyzdžiai ir parengti tarptautiniai gerosios patirties ir skaitmeninių mokymosi objektų rinkiniai. Šiais rinkiniais galės naudotis visi besidomintieji projekto rezultatais.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Tai jau penktasis „Erasmus+“ KA2 projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ renginys. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įvyko du partnerių susitikimai (2015 m. lapkričio 2–7 d Lietuvoje, 2016 m. balandžio 18–20 d. Estijoje) ir du partnerių komandos narių mokymai (2016 m. vasario 15–19 d. Lietuvoje, 2016 m. birželio 20–24 d. Graikijoje).</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Projekto metu parengta ir akredituota 40 val. 4 modulių (temų) kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?5953">„Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“</a>. Pirmieji pagal šią programą mokymai Lietuvoje vyko 2016 m. lapkričio 2–4 ir 2017 m. sausio 5 dienomis, juose dalyvavo mokytojai, laimėję <a href="http://www.upc.smm.lt/naujienos/konkursas/patirtis.php">gerosios patirties konkurse</a>. Dešimties mokytojų geroji patirtis buvo pristatyta renginyje Italijoje. Lietuvos mokytojų parengti gerosios patirties pavyzdžiai skelbiami <a href="https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=140">Ugdymo sode</a>.</p> <div class="ms-rteFontFace-1">2017 metais Lietuvos mokytojams seminarai vyks Ugdymo plėtotės centre 2017 m. birželio 26–27 ir rugpjūčio 17–18 dienomis. Registraciją į seminarą bei išsamesnę informaciją galima rasti <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?kalendorius-112200-2017-06">Ugdymo sode</a>.</div> <div class="ms-rteFontFace-1"> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos lėšomis (dotacijos sutarties Nr. 2015–1-LT01-KA201-013472).</p> <div class="attachments"><div class="image-gallery"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="20170227 090317, 190.05 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/20170227-090317.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="pe60a" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/20170227-090317.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="20170227 120922, 200.26 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/20170227-120922.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="p6d52" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/20170227-120922.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="20170227 144854, 159.7 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/20170227-144854.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="pf47c" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/20170227-144854.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="20170227 111042, 135.81 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/20170227-111042.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="pedcf" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/20170227-111042.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="20170301 122805, 128.81 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/20170301-122805.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="pe0c8" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/20170301-122805.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="Darbo akimirkos, 133.45 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/Darbo-akimirkos.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="pafe1" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/Darbo-akimirkos.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="Poilsis po darbų, 142.94 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/Poilsis-po-darbu.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="pf3c2" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/Poilsis-po-darbu.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="20170227 094057, 166.59 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/20170227-094057.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="p382b" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/20170227-094057.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="3, 85.81 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/3.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="p799b" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/3.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><a title="20170227 102806, 160.61 kB" href="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/20170227-102806.jpg" rel="lightbox-gallery"><img id="p272e" src="http://www.upc.smm.lt/projektai/inovatyvus/naujienos/mokymai3/th/20170227-102806.jpg" border="0" alt=""></a> </p> <div> </div> </div></div> </div>