Tinklalapio logotipas
Grįžti

Patvirtintos aiškios gairės, kaip kurti patyčioms ir smurtui nepakančią aplinką
event 2017-03-23 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Patvirtintos aiškios gairės, kaip kurti patyčioms ir smurtui nepakančią aplinką
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">​<span id="ms-rterangepaste-start"></span>Kaip mokykloms susikurti veiksmingą, konkrečią smurto ir patyčių prevencijos sistemą, kaip turi būti apibrėžiama darbuotojų atsakomybė, kokius įsipareigojimus prisiima savivaldybės ir nacionalinės įstaigos, – visa tai nustatoma rekomendacijose „Smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose“. Dokumentą, vykstant Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ, patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. </p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">„Visos mokyklos nuo rugsėjo 1-osios privalės įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos programas. Gauname daug klausimų, kaip tai padaryti, kaip mokyklose sukurti aiškią sistemą. Remdamiesi aktyviai prevencijos srityje dirbančių mokyklų patirtimi specialistai, pedagogai, psichologai parengė rekomendacijas, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. – Visi suprantame, kaip svarbu mokyklose sukurti saugų mikroklimatą, aiškiai apibrėžti kiekvieno bendruomenės nario atsakomybę, kad kiekvienas žinotų, kaip elgtis patyčių atveju, kur kreiptis pagalbos“.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Rekomendacijose pirmą kartą pateikta visa prevencijos vykdymo sistema, apibrėžta mokyklos bendruomenės narių atsakomybė ir veiksmai stabdant patyčias.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Nustatyta atsakomybė. Vadovaujantis Švietimo įstatymu, apibrėžta, kad už saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką atsako mokyklos vadovas. Palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi mokyklos Vaiko gerovės komisija.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašuose rekomenduojama numatyti atsakomybę už emociškai saugios mokymo aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Susitarimas dėl elgesio taisyklių. Mokykloje siūloma susitarti dėl elgesio taisyklių, kuriose aiškiai reglamentuojamas tiek pozityvus, tiek neleistinas, nepageidaujamas mokinių elgesys. Mokykla galėtų nusistatyti ir mokinių skatinimo, motyvavimo už pozityvų elgesį priemones ir būdus.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Patyčias stabdo visi suaugusieji. Mokykloms rekomenduojama patvirtinti smurto ir patyčių prevencijos vykdymo tvarką, su kuria pasirašytinai susipažintų visi mokyklos bendruomenės nariai.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Šioje tvarkoje būtų įtvirtinama, kad visi mokyklos darbuotojai reaguoja ir stabdo smurtą ir patyčias.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Reagavimas į smurtą ir patyčias. Apibrėžiami mokyklos darbuotojų veiksmai ir jų tarpusavio bendradarbiavimas, pastebėjus smurtą ar patyčias.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Nustatoma smurto ir patyčių atvejų registravimo tvarka, kuri padėtų analizuoti patyčių dinamiką ir planuoti prevencijos priemones.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Numatomas psichologinės ar kitos reikalingos pagalbos (pvz., policijos, medicininės) teikimas smurtą ar patyčias patyrusiems ar smurtavusiems dalyviams, stebėtojams, tėvams.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Tėvų, mokinių įtraukimas. Rekomenduojama, kad mokykla, vykdydama prevencinę veiklą, aktyviai įtrauktų mokinių tėvus, vietos bendruomenę, savivaldybėse esančias įstaigas ar organizacijas, kurdama pozityvų mokyklos mikroklimatą.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Emocinių kompetencijų ugdymas. Rekomendacijose atkreipiamas dėmesys, kaip svarbu ugdyti socialines ir emocines mokinių kompetencijas: savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kt.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Mokiniai turėtų būti skatinami aktyviai įsitraukti kuriant pozityvų mokyklos mikroklimatą, skatinama savanorystė, dalyvavimas pilietinėje, socialinėje ir kitoje bendruomeninėje veikloje. Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas gali būti  integruojamas į dalykų turinį, vykdant prevencines programas, per neformaliojo vaikų švietimo veiklas.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Šios rekomendacijos skirtos bendrojo ugdymo mokykloms, ikimokyklinio ugdymo, profesinio mokymo įstaigoms, taip pat neformaliojo vaikų švietimo teikėjams.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Rekomendacijas galima rasti ministerijos interneto skyriaus „Švietimas“ poskyryje „Patyčių ir smurto prevencija“. </p> </div>