Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lietuvos Respublikos ambasados Belgijoje prašymu, Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija skelbia konkursą vasaros kursams būsimiems ir esamiems prancūzų kalbos mokytojams ir dėstytojams.
event 2017-04-05 domain Lietuvos prancūzų kalbos mokytoų ir dėstytojų asociacija

Lietuvos Respublikos ambasados Belgijoje prašymu, Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija skelbia konkursą vasaros kursams būsimiems ir esamiems prancūzų kalbos mokytojams ir dėstytojams.
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Lietuvos Respublikos ambasados Belgijoje prašymu, Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija skelbia konkursą vasaros kursams būsimiems ir esamiems prancūzų kalbos mokytojams ir dėstytojams.</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Vieta: Belgija, Lježo universitetas</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Data: 2017 m. rugpjūčio 7-25 d.</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Dalyvių skaičius: 2 būsimi ar esami prancūzų kalbos mokytojai ir/ar dėstytojai</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Kursų apmokėjimas ir finansinė parama kelionės išlaidoms:</p> <ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <li>Dalyvio mokestį, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas apmoka Valonijos-Briuselio federacija (Fédération Wallonie-Bruxelles, WBI) tiesiogiai organizatoriams.</li> <li>Kelionės išlaidoms kompensuoti Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija skiria po 100 eurų kiekvienam kursų dalyviui – <b>asociacijos nariui</b>.</li> <li>Kiti kandidatai gali dalyvauti atrankoje, tačiau jiems finansinė parama kelionės išlaidoms neskiriama (konkurso dalyvis gali gauti finansinę paramą tapdamas asociacijos nariu. Tam reikia užpildyti anketą bei sumokėti stojimo ir  nario mokestį. (<a href="http://professeurs.lt/wp-content/uploads/2017/03/formulaire-d_adhesion.pdf" target="_blank">Stojimo anketa)<br></a><b></b> </li> </ul> <p><b>Reikalavimai kandidatams</b></p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Paraiškas gali teikti:</p> <ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <li>tik Lietuvos Respublikos piliečiai arba Europos Sąjungos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje. Prioritetas skiriamas Lietuvos piliečiams;</li> <li>tik Lietuvos švietimo institucijų prancūzų kalbos mokytojai ir dėstytojai;</li> <li>B2-C1 pancūzų kalbos lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis turintys asmenys</li> </ul> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><b>Asociacijai teikiami dokumentai</b></p> <ol> <li><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">CV ir motyvacinis laiškas (prancūzų kalba). <b>Motyvacijos vertinimo kriterijai pateikiami apačioje</b>;</div></li> <li>Mokytojo darbą jo mokymo įstaigoje liudijanti pažyma;</li> <li>Prancūzų kalbos lygį patvirtinantis dokumentas (mokslo ir studijų institucijos pažyma, diplomas su priedėliu arba tarptautinio egzamino pažymėjimas ir pan.);</li> <li> <a href="http://professeurs.lt/wp-content/uploads/2017/03/WBI-anketa.pdf" target="_blank">WBI anketa</a> (prancūzų kalba), kurios dalyje „Références“ privalo būti mokyklos, kurioje dirba kandidatas atstovo parašas ir mokyklos spaudas;</li> </ol> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Visi paraiškos dokumentai (išskyrus CV ir motyvacinį laišką) atitinkamų asmenų pasirašyti ir skenuoti siunčiami PDF formatu, adresu <b>prancuzuasociacija@gmail.com</b>.</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><b>Paraiškų priėmimo ir svarstymo tvarka</b></p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><b><b>Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 3 d. </b></b></p> <ul> <li><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Kandidatų paraiškos bus reitinguojamos pagal pagrįstumo, motyvacijos kriterijus.</div></li> <li><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Vertinimo rezultatus svarstys  Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos sudaryta komisija.  Esant dideliam konkursui kandidatai gali būti kviečiami pokalbiui.</div></li> <li>Galutinį sprendimą priima Valonijos-Briuselio federacija, kuri informuoja apie jį tiesiogiai susisiekdama su atrinktais kandidatais.</li> </ul> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <b>Motyvacijos vertinimo kriterijai</b></p> <ol> <li><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Pridėtinė vertė pareiškėjo tolimesnei karjerai.</div></li> <li><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Pridėtinė vertė siunčiančiai institucijai ir šaliai.</div></li> <li>Įgytos patirties sklaida.</li> </ol> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Be savo iniciatyva organizuojamos sklaidos, kursų dalyviai įsipareigoja savo patirtimi pasidalinti per kasmetinę Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos konferenciją.</p> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Daugiau informacijos apie kursus: <a href="http://www.ulg.ac.be/cms/c_2349166/fr/stages-d-ete">http://www.ulg.ac.be/cms/c_2349166/fr/stages-d-ete</a> , <a href="http://professeurs.lt/wp-content/uploads/2017/03/stage_Li%C3%A8ge.pdf" target="_blank">kursų aprašas.</a></p> </div>