Tinklalapio logotipas
Grįžti

MTC seminaras mokyklų vadovams „Mokyklos finansų valdymas: aktualijos ir patirties sklaida“
event 2017-04-06 domain Lyderių laikas

MTC seminaras mokyklų vadovams „Mokyklos finansų valdymas: aktualijos ir patirties sklaida“

Mokyklų vadovai – tai ugdymo proceso ekspertai, finansų procesas jiems naujiena, kurį valdyti tenka išmokti. Kas diena kyla klausimų: kaip reglamentuoti apskaitos tvarkymą ir vykdyti kontrolę, kaip paskirstyti ribotą biudžetą, iš kur gauti lėšų, kodėl susidarė skola, kokios darbo užmokesčio paskirstymo galimybės ir t.t. Finansų valdymo patirties tobulinimas, tai įrankis padėsiantis mokyklos vadovui sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų.

Programa parengta vadovaujantis „Valstybine švietimo 2013-2022 m. strategija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, „Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais“, patvirtintais 2005 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1521 (aktuali redakcija 2014-08-01), siekiant padėti mokyklų vadovams savarankiškai valdyti išteklius, dirbti pagal atsakomybės ir atskaitomybės visuomenei principus, tobulinti turto ir lėšų valdymo kompetenciją.
 
Seminaro metu dalyviai sužinos kokios efektyvaus finansų valdymo galimybės, įvertins valstybinės ir mokyklos strategijų sąsajas su mokyklos finansavimo šaltiniais, susipažins su naujovių taikymu mokytojų darbo apmokėjimo srityje. Programoje numatyta ir praktinė užduotis, kuri padės dalyviams įgytas žinias pritaikyti praktikoje, bendradarbiauti su kolegomis dalinantis patirtimi.
 
Uždaviniai:
 • Aptarti mokyklos finansų valdymo reglamentavimą, planavimą, vykdymą bei kontrolę.
 • Numatyti ir įvertinti efektyvaus finansų valdymo galimybes.
 • Aptarti „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo“ taikymo aktualijas.
 • Pasidalinti eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo taikymo patirtimi.
 • Analizuoti konkrečius mokyklos finansų valdymo probleminius klausimus.
Turinys:
 • Apskaitos politika.
 • Finansavimo šaltiniai. Planavimas, panaudojimas ir kontrolė.
 • Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, jos taikymas.
 • Nauji darbo užmokesčio apskaitos ypatumai švietimo įstaigose. Praktinė užduotis „Efektyvus mokyklos biudžeto paskirstymas X mokykloje“.
 • Eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo taikymo patirtis.
 • Atsakymai į iš anksto atsiųstus klausimus.
Lektorė Jūratė Raudoniūtė, trylikos metų mokyklos finansų tvarkymo patirtį turinti vyr. finansininkė, projekto „Lyderių laikas 2“ Formaliųjų švietimo lyderystės studijų ISM Vadybos ir ekonomikos universitete magistrė, VPU ekonomikos bakalaurė. Nuolatos dalyvauja projektuose: MSTP mokyklos komandos narė, eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo vykdytoja, ES struktūrinių fondų projektų koordinatorė ir finansininkė. Veda seminarus mokytojams apie finansinį raštingumą, vadovams apie MSTP ir eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo įgyvendinimo patirtį.
 
Dalyviai: Mokyklų, mokyklų-darželių vadovai, vadovų pavaduotojai.
Seminaras ypač aktualus kandidatams į mokyklos vadovus, besirengiantiems atestuotis mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams.
 
Data ir vieta
 
2017 m. balandžio 27 d. 12.00–16.40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius, LT-01119, Lietuva.
 
Registracija ir kaina

Patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik prisijungus prie svetainės. (Prisijungimo lentelė yra viršuje, dešinėje svetainės pusėje). 
 
Seminaro kaina dalyviui - 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). Apmokėti galima po seminaro. Seminaro dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.
 
Išsamesnė informacija
 
Daugiau infomacijos galite rasti:
 
MTC inf.