Tinklalapio logotipas
Grįžti

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas
event 2017-04-13 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p style="text-align:justify"> Siekiant palankesnių mokytojų darbo apmokėjimo sąlygų, siūloma etatinio apmokėjimo už darbą tvarka. Atlyginimai mokytojams būtų skaičiuojami ne tik už pamokų krūvį, bet už visas darbo valandas.</p> <p style="text-align:justify"> Tai mokytojams suteiktų daugiau stabilumo ir saugumo, atlygis už darbą būtų socialiai teisingesnis ir nesvyruotų, priklausomai nuo pamokų skaičiaus. Tikimasi, kad nauja tvarka padėtų pritraukti į mokyklas jaunų specialistų.</p> <p style="text-align:justify"> Naujos darbo apmokėjimo tvarkos modelis kol kas tik rengiamas.</p> <p> Siūlymus dėl mokytojų darbo apmokėjimo modelio prašome siųsti el. p.  <a href="mailto:etatinis@smm%E2%80%8B.lt">etatinis@smm​.lt .</a></p> <table class="ms-rteTable-default" width="100%" cellspacing="0" style="font-size:1em"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-default"> <th class="ms-rteTableHeaderFirstCol-default" rowspan="1" colspan="1"> <div style="text-align:left">​ </div> <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody> <tr class="odd"> <td style="width:20%"><span><span><strong>Renginio data</strong></span></span></td> <td> <b>Informacija</b> </td> <td> <strong>Priedai</strong> </td> </tr> <tr class="even"> <td> 2017 04 06</td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/PVS_vertinimas_2017_04_06.pdf">Kompetencijų lygmenų modeliavimas</a><br><a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/etatinis%20LSDPS%20metmenys%20(V_S_%20apib_2017%2004%2005).pdf">Vyt.Silvanavičiaus siūlymas</a><br><a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/EMDU_%202M.pdf">ŠMM siūlomi modeliai</a><br> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/1%20priedas_DUKAM.pdf">Priedas 1</a> <div> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/2%20priedas_BIDUM.pdf">Priedas 2</a> </div> </td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/protokolas%202017%2004%2006.pdf">Posėdžio protokolas</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td> 2017 03 30</td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/CIVITTA_trumpas.pdf">CIVITTA pristatymas</a> </td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/2017-03-30%20protokolas.pdf">Posėdžio protokolas</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td> 2017 03 23</td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/2017-03-23%20protokolas.pdf">Protokolas</a> <div> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/2017-03-23%201%20priedas.pdf">Priedas 1</a> </div> <div> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/2017-03-23%202%20priedas%20(1).pdf">Priedas 2</a> </div> <div> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/2017-03-23%203%20priedas.xlsx">Priedas 3</a> </div> <div> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/2017-03-23%204%20priedas.pdf">Priedas 4</a> </div> <div> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/2017-03-23%205%20priedas.jpg">Priedas 5</a> </div> </td> <td>  </td> </tr> <tr class="odd"> <td> 2017 03 09</td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/DG_etatinis_2017-03-09_Vilnius.pdf">A. Aldakausko pristatymas</a> </td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/DG%20protokolas%202017-03-09.pdf">Posėdžio protokolas</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td> 2017 02 21</td> <td> ŠMM ir profesinių sąjungų atstovų posėdis</td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/SKM_4050170308162300.pdf">Posėdžio protokolas OR6-4</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td> 2017 02 07</td> <td> <p> <a href="http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/i-diskusijas-koks-turi-buti-etatinis-mokytoju-darbo-apmokejimo-modelis-isitraukia-plati-svietimo-bendruomene">„Žinių ekonomikos forumo“ diskusija ŠMM</a><br> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Vilniaus%20Jono%20Pauliaus%20II%20gimnazijos%20direktoriaus%20Adam%20Bla%C5%A1kevi%C4%8D%20prane%C5%A1imas.pdf">A. Blaškevič pranešimas</a><br> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/%C5%A0vietimo%20ir%20mokslo%20ministerijos%20atstov%C4%97s%20Vilmos%20Ba%C4%8Dki%C5%ABt%C4%97s%20prane%C5%A1imas.pdf">V. Bačkiūtės pranešimas</a><br> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Kauno%20r_%20Garliavos%20Adomo%20Mitkaus%20mokyklos%20direktor%C4%97s%20Val%C4%97s%20Urbelien%C4%97s%20prane%C5%A1imas.pdf">V. Urbelienės pranešimas</a></p> </td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Konsultacijos%20apibendrinimas.pdf">Konsultacijos</a> <div> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Konsultacijos%20apibendrinimas.pdf">apibendrinimas</a> </div> </td> </tr> <tr class="even"> <td> 2017 02 02</td> <td> <p> <a href="http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministerija-ir-profesines-sajungos-susitare-del-etatinio-apmokejimo-strukturos-toliau-bus-dirbama-prie-vieno-modelio">Švietimo ir mokslo ministerija ir profesinės sąjungos susitarė dėl etatinio apmokėjimo struktūros, toliau bus dirbama prie vieno modelio</a></p> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Mokytojo%20pareigos_2017_02_02.pdf">Mokytojo pareigos</a><br> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Dokumentas1.pdf">Nekontaktinės valandos</a> </td> <td> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/SKM_4050170221150200.pdf">Protokolas Nr.<br> OR6–2</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td> 2017 01 19</td> <td> <p> <a href="http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/smm-ir-profsajungos-sutare-del-esminiu-etatinio-mokytoju-darbo-apmokejimo-principu">ŠMM ir profsąjungos sutarė dėl esminių etatinio mokytojų darbo apmokėjimo principų</a></p> <p> Siūlytos alternatyvos:<br> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Alternatyvos_etatinis_2017_01_18_public.pdf">ŠMM </a><br> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Etatas%20L%C5%A0DPS.pdf">LŠDPS </a><br> • <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/PS%20Etatinio%20modelis%202017-01-13.pdf">LŠPS, LŠĮPS, LMPS ir „Solidarumo“ </a></p> </td> <td> <p> <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/SKM_4050170207122000.pdf">Protokolas Nr. OR-1</a></p> </td> </tr> </tbody></table> <div> </div> </th> </tr></tbody></table>  <br> </div>