Tinklalapio logotipas
Grįžti

Individualizavimas ir diferencijavimas pamokoje
event 2017-04-19 domain Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga

Individualizavimas ir diferencijavimas pamokoje

Maloniai kviečiame pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą organizuojančių ugdymo įstaigų vadovus, direktorių pavaduotojus ugdymui, skyrių vedėjus, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti respublikinėje teorinėje – praktinėje konferencijoje

INDIVIDUALIZAVIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS PAMOKOJE“, kuri vyks 2017 m. gegužės 17 d.

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje, Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarke

Konferencijos organizatoriai siekia aptarti, kaip užtikrinti mokinių mokymo(si) pažangą individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį pamokoje bei suteikti pedagogams galimybę dalintis sukaupta gerąja darbo patirtimi.

Renginio tikslas – pasidalinti sukaupta gerąja darbo patirtimi siekiant kiekvieno mokinio pažangos taikant individualizavimą ir diferencijavimą pamokoje.

Kviečiame pradinių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų vadovus, pavaduotojus ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus, pedagogus skaityti pranešimus ir dalintis ir dalintis sukaupta gerąja darbo patirtimi.

PRAKTINĖ VEIKLA VYKS GRUPĖSE:

  • Ugdymo įstaigųvadovų, direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų,

  • Pradinio ugdymo,

  • Kalbų(lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbos),

  • Gamtos ir tiksliųjųmokslų (fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, informacinių technologijų),

  • Socialiniųmokslų (istorijos, geografijos, dorinio ugdymo),

  • Menų(dailės, technologijų, muzikos, choreografijos) ir kūno kultūros.

Renginyje individualizuoto ir diferencijuoto mokymo(si) įžvalgomis dalinsis Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikų katedros doc. dr. Viktorija Sičiūnienė, pranešimas „Individualizavimo ir diferencijavimo pamokoje sėkmės, nesėkmės, galimybės ir pavojai“.

Konferencija vyks 2017 m. gegužės 17 d. 10.00 val. Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje (Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarkas).

Pranešėjus kviečiame registruotis iki gegužės 2 d. el. paštu metodininke@jurbarkosc.lt  atsiunčiant užpildytą anketą (1 priedas). Pranešėjai gali registruotis ir kaip klausytojai.

Klausytojus kviečiame registruotis iki gegužės 10 d. svetainėje www.jurbarkosc.lt skiltyje REGISTRACIJA Į RENGINIUS.

Išsamesnę informacija apie renginį, renginio pranešėjo anketą pridedame prisegtuose dokumentuose.

Daugiau informacijos (kvietimas, dalyvio anketa):

Individualizavimas ir diferencijavimas pamokoje