Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2017-04-28 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">​<span lang="LT">2017 m. balandžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9f79fba21ef211e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27"><span>Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo</span></a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ee504101ef111e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27"><span>Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-742 „Dėl vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo</span></a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/13b8c0f01fbb11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8c204561258611e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=2&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27">D<span>ėl</span> <span lang="X-NONE">L</span><span>ietuvos</span><span lang="X-NONE"> R</span><span>espublikos</span><span> </span><span>vyriausybės</span><span> </span><span>2001</span><span> </span><span>m</span><span lang="X-NONE">. </span><span>sausio 25 d</span><span lang="X-NONE">.</span><span> nutarimo Nr. 86 „Dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo</span></a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26f3cf80292911e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-330 <span>„D</span><span>ėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“ pakeitimo</span></a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03b5e622292911e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27">Dėl <span>švietimo ir mokslo ministro</span><span> 2005 </span><span>m.</span><span> </span><span>balandžio</span><span> 18 </span><span>d</span><span>. </span><span>įsakymo </span><span>N</span><span>r</span><span>. isak-627 „D</span><span>ėl</span><span> </span><span>ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo</span><span>“ </span><span>pakeitimo</span></a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„Dėl </span><span lang="LT">švietimo ir mokslo ministro</span><span lang="LT"> 2014 </span><span lang="LT">m</span><span lang="LT">. </span><span lang="LT">rugpjūčio </span><span lang="LT">29 </span><span lang="LT">d</span><span lang="LT">. </span><span lang="LT">įsakymo </span><span lang="LT">N</span><span lang="LT">r</span><span lang="LT">. v-774 „d</span><span lang="LT">ėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="/Lists/Dokument%20biblioteka/AllItems.aspx?Paged=TRUE&amp;p_ID=783&amp;PageFirstRow=601&amp;&amp;View=%7B84B06C56-A628-4DC5-B34D-B377F043607B%7D">Dėl Asmenų, <span>vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, dalykinių ataskaitų formų patvirtinimo</span></a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0fe6a060292911e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/12db9d72292911e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27">Dėl mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie yra pakeitę mokyklą dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar struktūros pertvarkos, ir / arba kuriems vežimo į mokyklą paslauga neteikiama arba teikiama netinkamai, sąrašo ir  mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ugdymo programą besimokančius mokinius, sąrašo patvirtinimo</a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/18f07820292911e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-299 „Dėl netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/240d2a52292911e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27">Dėl mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie yra pakeitę mokyklą arba ją turės pakeisti dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar struktūros pertvarkos, sąrašo,  mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti mokinius, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal<span>  </span>priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), sąrašo ir mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami pakeisti švietimo ir mokslo ministerijos skirtus netinkamus toliau eksploatuoti geltonuosius autobusus, sąrašo patvirtinimo</a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/81c79c70292911e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=82fc2fd6-356a-41b8-8a04-c005f926af27"><span>Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl pradinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo</span></a>“.</span><span lang="LT"> </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span><span lang="LT">Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx">dokumentų bibliotekoje</a></span></span><span id="ms-rterangepaste-end"></span></p> </div>