Tinklalapio logotipas
Grįžti

Neformalioji lyderystės programa: į savarankišką praktinį mokymąsi orientuota programa
event 2017-05-12 domain Lyderių laikas

Neformalioji lyderystės programa: į savarankišką praktinį mokymąsi orientuota programa
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Ką tik išplatintame kvietime dalyvauti ilgalaikėje Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje teigiama: ,,Kviečiame rimtai mokytis pasiryžusius švietimo bendruomenės narius įsitraukti į ilgalaikę neformaliąją programą, kurios paskirtis – sustiprinti lyderystės kompetencijas ir švietimo vadybos išmanymą taikant į praktiką ir patirtį orientuotas mokymosi strategijas. Ši programa buvo sukurta ir išbandyta ankstesniuose projekto „Lyderių laikas“ etapuose.“ Projekto partnerio, Mokyklų tobulinimo centro, steigėjos <strong>Eglės Pranckūnienės</strong> klausiame:</p> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Kam būtų tikslingiausia rinktis neformaliąją švietimo lyderystės programą?</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Programa skiriama ir patyrusiems, ir mažiau patirties turintiems švietimo bendruomenės atstovams: visų tipų mokyklų vadovams, pavaduotojams, visų dalykų mokytojams, nacionalinio lygmens ir savivaldybių specialistams, linkusiems į savarankišką studijavimą ir refleksiją, kuriems ne tiek svarbu gauti formalųjį išsilavinimo pripažinimą, kiek įgyti naujos patirties ir kompetencijų, refleksyviai analizuoti savo praktiką ir kurti naujas veiklos idėjas bendradarbiaujant su kolegomis iš savo ir kitų savivaldybių. Neformalioji švietimo vadybos programa yra mažesnės akademinės apimties lyginant su projekto „Lyderių laikas“ Švietimo lyderystės magistrantūros programa, labiau orientuota į savarankišką praktinį mokymąsi, nesuteikianti formaliojo vadybinio išsilavinimo. Tikėtina, kad programą baigę dalyviai gebės integruoti teorines žinias į praktinę veiklą, kurdami ir įgyvendindami pozityvius mokymosi pokyčius savo klasėje, mokykloje, savivaldybėje ir šalyje.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><img width="540" height="352" title="Eglė Pranckūnienė, projekto partnerio, „Mokyklų tobulinimo centro“, steigėja" alt="Eglė" src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Lyderiu_istorijos/Egl%C4%97.jpg" style="border-top:#000000 1px solid;border-right:#000000 1px solid;border-bottom:#000000 1px solid;float:left;margin:5px;border-left:#000000 1px solid"></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong><br></strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Kuo ši programa skiriasi nuo Švietimo lyderystės magistrantūros studijų?</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">„Lyderių laiko 3“ Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa skiriama pradedantiesiems švietimo organizacijų vadovams arba dabar nedirbantiems vadovavimo darbo, bet planuojantiems vadybinę karjerą ir siekiantiems formaliojo vadybinio išsilavinimo. Tai intensyvi universitetinė programa, kurią pasirinkę dalyviai turi pasiryžti daug laiko ir pastangų skirti mokymuisi ir magistriniam darbui rengti. Jų pastangas apvainikuos ir įgytos naujos kompetencijos, ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto diplomas. Dalyviai, baigę Neformaliosios švietimo lyderystės programos kiekvieną modulį ir visą programą, gaus pažymėjimą, kuriame aprašytos jų tobulintos kompetencijos. Tai suderinta su Švietimo lyderystės magistrantūros programa.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Neformaliojoje lyderystės programoje iki šiol yra mokęsi 270 nacionalinio, savivaldos ir mokyklos lygmens švietimo bendruomenės narių. Pasibaigus antrajam projekto ,,Lyderių laikas“ etapui, programos dalyvio iš Ignalinos rajono savivaldybės atsiųstame laiške skaitome: ,,Projekto metu 2 rajono švietimo darbuotojai baigė švietimo lyderystės magistrantūros studijas, o 15 dalyvavo neformaliojoje švietimo lyderystės programoje. Įgytos žinios ir gebėjimai gelbėjo rengiant savivaldybės plėtros modelį, yra naudingi ir reikalingi kasdieniame darbe. Norėtųsi, kad kuo daugiau švietimo darbuotojų turėtų galimybę dalyvauti tokiuose mokymuose – tai turėtų įtakos aukštesnei mokyklų veiklos kokybei, skatintų glaudesnį mokyklų bendradarbiavimą. Šiai minčiai antrina ir Kretingos, ir Ukmergės, ir kitų rajonų savivaldybių atstovai: ,,Neformaliosios lyderystės programos metu įgytos žinios aktyviai taikomos mokyklose“, o programos dalyvė Inesa Rusecka, Vilniaus rajono Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja, samprotauja: „Manau, labai teigiama šių mokslų (neformaliosios programos – <em>red</em>.) ypatybė yra tai, kad jų metu dalyviai reflektuoja – tarsi „stabdo“ savo mintį ir surašo apmąstymus ir išvadas mokslų dienoraštyje. Taip pat labai svarbu, kad besimokantieji gali keistis patirtimi, pamatyti situaciją iš kitos perspektyvos.“</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Šiuo metu jau užpildytos pirmosios pageidaujančiųjų mokytis programoje paraiškos. Ko gero, norinčiųjų mokytis bus daug. Ar pasikeitė Neformaliosios lyderystės programos turinys? Jei taip, tai kuo ir kodėl, lyginant su tuo, ko buvo mokomasi projekto „Lyderių laikas 2“ metu?</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Taip, programa šiuo metu yra atnaujinama, analizuojant besikeičiantį švietimo kontekstą ir bendruomenės poreikius, siekiant mokymosi rezultatus nukreipti į realų, ne imitacinį, švietimo lyderių darbo praktikos pokytį ir skiriant daugiau dėmesio individualiems kiekvieno dalyvio ir jo organizacijos mokymosi poreikiams. Programos turinys yra išplečiamas – parengtas naujas privalomasis įžanginis modulis „Švietimo lyderystės samprata“, tobulinami keturi pasirenkamieji moduliai. Programą sudaro penki moduliai.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Prašom priminti jų turinį, nors išsami informacija pateikta išplatintame kvietime.</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Naujai sukurtas privalomasis įžanginis modulis „Švietimo lyderystės samprata“. Šio modulio paskirtis – išsiaiškinti lyderystės mokymuisi sampratą, saviugdos, vadovavimo kitiems, organizacijai ir mokymuisi teorinius ir praktinius pagrindus ir sąmoningai pasirinkti nuodugniau studijuoti vieną ar kelis pasirenkamuosius modulius. Modulio trukmė – 6 dienos (48 akademinės val.), 200 val. skiriama individualioms konsultacijoms ir savarankiškam darbui. Po įžanginio modulio ir kompetencijų įsivertinimo kiekvienas dalyvis pasirinks vieną ar kelis modulius nuodugniau studijuoti.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Pasirenkamieji moduliai:</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">• <strong><a title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/lyderi-istorijos/projekto-dalyvi-interviu/projekto-krj-interviu/4231-neformalioji-lyderysts-programa-savarankik-praktin-mokymsi-orientuota-programa#">Lyderis</a> – savivaldžiai besimokantis vedlys</strong>. Dalyviai mokysis, kaip kryptingai ugdytis ir asmenines, ir profesines kompetencijas, kaip tai perkelti į savo veiklą, kad taptų savivaldžiai besimokančiais ir kritiškai mąstančiais profesionalais. </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>• <strong><a title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/lyderi-istorijos/projekto-dalyvi-interviu/projekto-krj-interviu/4231-neformalioji-lyderysts-programa-savarankik-praktin-mokymsi-orientuota-programa#">Lyderis</a> ir pasekėjai</strong>. Šiame modulyje bus mokomasi santykių su kitais kūrimo, puoselėjimo ir kaitos siekiant veikti darniai kartu su kitais, kuriant veiksmingas komandas ir taikant ugdomojo vadovavimo strategijas. </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>• <strong><a title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/lyderi-istorijos/projekto-dalyvi-interviu/projekto-krj-interviu/4231-neformalioji-lyderysts-programa-savarankik-praktin-mokymsi-orientuota-programa#">Lyderis</a> besimokančioje organizacijoje</strong>. Šiame modulyje bus mokomasi veiksmingo švietimo lyderių veikimo organizacijose, kaip ribotomis sąlygomis kurti erdves asmeninei ir sutelktai veiklai siekiant sėkmingo vaikų ir suaugusiųjų mokymosi.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>• <strong><a title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. " class="glossarylink" href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/lyderi-istorijos/projekto-dalyvi-interviu/projekto-krj-interviu/4231-neformalioji-lyderysts-programa-savarankik-praktin-mokymsi-orientuota-programa#">Lyderis</a> mokymosi vedlys</strong>. Šiame modulyje bus nagrinėjami sėkmingą mokymąsi lemiantys psichologiniai ir organizaciniai veiksniai, veiksmingos ir inovatyvios mokymosi aplinkos, skatinančios pereiti iš mokymo į mokymosi paradigmą.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Papasakokite apie patį mokymosi procesą.</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Kiekvieną modulį sudaro 48 val., arba 6 dienos auditorinio, ir 200 val. savarankiško mokymosi. Kiekvienas modulis yra suskaidytas į tris dalis, kurių kiekvienos trukmė – dvi dienos. Tarp jų atliekamos savarankiškos užduotys ir grupiniai projektai. Trečioji dalis skiriama individualioms ir grupinėms konsultacijoms, grupiniams projektams pristatyti.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Mokymasis pagal neformaliąją programą yra įtraukiantis, aktyvus ir savivaldus, mažiau auditorinio, o daugiau savarankiško ir praktinio darbo. Mokymasis vyks Jūsų arba gretimoje savivaldybėje parenkant vietą (mokykla, švietimo centras ar kt.), į kurią būtų patogu atvažiuoti iš kelių savivaldybių.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Kaip organizuojama programa?</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">• Iki 2017 m. birželio 14 d. – paraiškų priėmimas. Norintieji dalyvauti programoje užpildo elektroninę paraišką. Iki 2017 m. birželio pabaigos suformuojamos dalyvių grupės, sudaromi mokymosi tvarkaraščiai, parenkami mokymosi centrai. </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>• 2017 m. rugpjūčio pabaigoje – privalomojo modulio „Švietimo lyderystės samprata“ I dalis; 2017 m. rugsėjo pabaigoje – II dalis, spalio pabaigoje – III dalis. </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>• Iki 2017 m. lapkričio 1 d. pasirenkami moduliai tolesniam studijavimui. Šiuo metu (pildant dalyvio registracijos anketą) prašome pasirinkti modulius tik preliminariai. Baigus privalomąjį modulį bus galimybė pakeisti savo pasirinkimą. </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>• Iki 2017 m. lapkričio 10 d. skelbiami tolesnio mokymosi tvarkaraščiai.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>• 2018 m. gruodis – programos pabaiga tiems, kurie pasirinks visus keturis pasirenkamuosius modulius. </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <br>• Baigę programą dalyviai kviečiami įsitraukti į projekto „Lyderių laikas“ alumnų judėjimą.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Privalomojo modulio mokymasis bus organizuojamas 6-iais srautais, t. y. vieną besimokančiųjų grupę sudarys dviejų arba trijų gretimų savivaldybių dalyviai. Pirmasis modulio užsiėmimas vyks vienoje savivaldybėje, o antrasis – kitoje, kad dalyviams nereikėtų dažnai važiuoti toliau nuo namų. Pasirenkamųjų modulių mokymasis vyks trimis srautais, grupę sudarys dalyviai iš penkių artimiausių savivaldybių. Mokydamiesi mišriose grupėse ir lankydamiesi kitose savivaldybėse, ne tik susipažinsite su naujais žmonėmis, bet ir aplankysite kitas mokyklas, užmegsite naujų ryšių ir kartu kursite bendrus projektus.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1">Dalyvių mokymosi ir individualių konsultacijų išlaidos finansuojamos projekto lėšomis, bet kelionės ir maitinimo išlaidų nepadengiama. Prašome savivaldybių skirti transportą vykstant mokytis į gretimas savivaldybes.</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong>Dalyvio registracijos nuoroda</strong>: <a href="http://www.apklausa.mtc.lt/index.php/833557/lang-lt" target="_blank">http://www.apklausa.mtc.lt/index.php/833557/lang-lt </a> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>Dėkojame už mums skirtą laiką.</strong></div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong></strong> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> <strong>Zina Rimgailienė</strong><br>Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė</div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </div> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"><strong>„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.</strong></div> <span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1" id="ms-rterangepaste-end"></span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteFontSize-1"> </p> </div>