Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2017-05-16 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div><font face="Times New Roman" color="#000000" size="3"> </font></div> <p class="ms-rteElement-P">2017 m. gegužės mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:<span><span> <br></span></span></p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P"><span>„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/375afb92303c11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=a0817b27-6bb3-4f04-97cc-bf8fa8e18511" target="_blank">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P"><span>„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a9c1cd0303c11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=a0817b27-6bb3-4f04-97cc-bf8fa8e18511" target="_blank">Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programos patvirtinimo</a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P"><span>„<a href="/Lists/Dokument%20biblioteka/AllItems.aspx?Paged=TRUE&amp;p_ID=798&amp;PageFirstRow=601&amp;&amp;View=%7B84B06C56-A628-4DC5-B34D-B377F043607B%7D" target="_blank">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-1113 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P"><span>„<a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/45441430303c11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&amp;searchModelUUID=a0817b27-6bb3-4f04-97cc-bf8fa8e18511" target="_blank">Dėl švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos patvirtinimo“. </a><span> </span> <br></span></p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <p class="ms-rteElement-P"><span>Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx" target="_blank">dokumentų bibliotekoje</a>.​</span></p> <div> </div> </div>