Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vyko diskusija „Mokinių gamtamokslinio raštingumo gerinimas: ką galime padaryti kartu“
event 2017-05-26 domain Ugdymo plėtotės centras

Vyko diskusija „Mokinių gamtamokslinio raštingumo gerinimas: ką galime padaryti kartu“

Gegužės 24 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7, Vilnius) vyko Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuota diskusija „Mokinių gamtamokslinio raštingumo gerinimas: ką galime padaryti kartu“, skirta sėkmingiausių gamtos mokslų projektų įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybėms ir priemonėms mokinių gamtamoksliniam raštingumui pagerinti numatyti. Diskusijoje dalyvavo ugdymo turinio rengėjai, gamtos mokslų asociacijų atstovai, vadovėlių ir mokymo priemonių rengėjai, aukštųjų mokyklų atstovai, gamtos mokslų mokytojų rengėjai, kvalifikacijos tobulinimo organizatoriai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Dr. Gintaras Valinčius, Gyvybės mokslų centro direktorius, dėkojo susirinkusiesiems, kad skiria savo laiką vardan mokslo ateities ir linkėjo produktyvaus darbo. Pagrindinį pranešimą „PISA 2015 gamtamokslinio raštingumo atviros užduotys ir jų rezultatai“ skaitė dr. Rita Dukynaitė (Švietimo ir mokslo ministerija). Daktarė trumpai priminė susirinkusiesiems PISA tyrimo principą – tiriami gebėjimai pasinaudoti žiniomis, taip pat apžvelgė PISA tyrimo rezultatų kaitą bei dažniausiai kylančias interpretavimo problemas. Analizuodama atvirąsias užduotis, dr. R. Dukynaitė išskyrė kelis principus, kuriais vadovaujantis mokymo procese būtų galima pasiekti aukštesnių rezultatų: 1) mokiniai turi patirti sėkmę; 2) mokiniai turi pasireikšti; 3) mokiniai turi reprezentuoti savo pasiekimus. Be šių akcentų, minėta ir būtinybė naudoti išmaniąsias technologijas, dalyvauti sociume bei konsultuoti kolegų mokinius.

Rasa Agintienė, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorė, pristatė dalyvavimo „M.A.R.C.H“ projekte naudą, kylančius iššūkius dirbant su vaikais, kurių daugiau nei pusė nekalba lietuvių kalba, bei kylančiais iššūkiais organizuojant veiklas už gimnazijos ribų. Arūnas Bučnys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos direktorius, susirinkusiesiems pristatė ugdymo plano pritaikymo savo reikmėms patirtį, gimnazijos rezultatus Lietuvos kontekste. Dalė Steponavičienė, Ukmergės savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, išsakė siūlymus savivaldybėms, pasidalijo patirtimi, kaip dirba savivaldybėje, kurios, nepaisant to, kad yra puikioje geografinėje vietoje, daugiau nei pusė mokinių patenka į socialinės rizikos šeimų kategoriją.

1. Gamtamokslinio ugdymo patirtis Juodšilių „Šilo“ gimnazija
2. Gamtamokslinio ugdymo patirtis LSMU gimnazija
3. Gamtamokslinio raštingumo ugdymas savivaldybėje Ukmergės r. savivaldybė

Gamtamokslinio ugdymo projektų rezultatus kartu pristatė projektų vykdytojai ir dalyviai. Trumpai apžvelgti projektų „ENGAGE“, „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimo“, „Gamtos mokslų mokytojų ir mokinių kompetencijų ugdymo, tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“, „MASCIL“, „M.A.R.C.H.“ ir „SCIENTIX“ rezultatai, minint ir konkrečias priemones, produktus ir išteklius, kuriais galima pasinaudoti, geroji projektinių, tiriamųjų darbų organizavimo patirtis.

4. ENGAGE Palmira Pečiuliauskienė
5. Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas Gitana Viganauskienė
6. Gamtos mokslų mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas, tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas Ona Motiejūnaitė
7. MASCIL Eglė Jasutė
8. MARCH Šiaulių Didždvario gimnazija
9. Scientix Rigonda Skorulskienė

Dr. Daiva Bigelienė (Nacionalinis egzaminų centras) savo pranešime „Kaip ugdymo praktikos įvairovė lemia mokinių pasiekimus?“ koncentravosi į tiriamųjų darbų, kaip atskiros veiklos, daromą įtaką rezultatams. Dr. D. Bigelienė patikino, kad ši veikla gerina mokinių pasiekimus, tačiau vyresniems mokiniams poveikis silpsta.

10. Kaip ugdymo praktika lemia mokinių pasiekimus Daiva Bigelienė

Dr. Loreta Žadeikaitė (Švietimo ir mokslo ministerija) kvietė diskutuoti ir uždavė provokuojantį klausimą – kaip padaryti proveržį mokinių gamtamokslinio raštingumo srityje iki 2018 m.? Diskusijos dalyviai minėjo būtinybę suteikti pagalbą mokytojams, skatinti juos bendradarbiauti ir komunikuoti, siūlė organizuoti gamtamokslinės tematikos projektus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Dažniausiai nuskambėję pasiūlymai buvo užtikrinti gamtamokslinės tematikos projektų tęstinumą, sukurti sistemą, kuri susietų projektus ir jų metu sukurtą medžiagą. Renginio dalyviai vieningai sutarė, kad turėtume mažiau koncentruotis į prastus rezultatus, dažniau pasidžiaugti gerais pasiekimais ir asmeniškai įsipareigoti gerinti situaciją, ugdyti kūrėjus.

Po renginio dalyviai buvo pakviesti apžiūrėti Gyvybės mokslų centrą.

Programa

Marija Načaitė,
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė