Tinklalapio logotipas
Grįžti

Projekto „Lyderių laikas 2“ deleguota Lietuvos atstovė pristatė tarptautinę konferenciją IPDA 2014 (skaidrės, nuotraukos, vaizdo medžiaga)
event 2015-01-21 domain Švietimo aprūpinimo centras

Projekto „Lyderių laikas 2“ deleguota Lietuvos atstovė pristatė tarptautinę konferenciją IPDA 2014 (skaidrės, nuotraukos, vaizdo medžiaga)

2015 m. sausio 20 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame pristatyme Mokyklų tobulinimo centro (MTC) direktorė Eglė Pranckūnienė pasidalino patirtimi ir įspūdžiais iš 2014 m. lapkričio 28–29 d. Birmingeme (Jungtinė Karalystė) vykusios tarptautinės konferencijos profesinio tobulėjimo klausimais „Profesinio mokymosi modelių persvarstymas“ (angl. Re-thinking Models of Professional Learning). Tai Tarptautinės profesinio tobulinimosi asociacijos (angl.International Professional Development Association (IPDA)) organizuojama metinė konferencija.

Renginio pradžioje E. Pranckūnienė pasidžiaugė turėjusi galimybę dalyvauti konferencijoje asociacijos, kuri įsikūrė dar 1968-aisiais. Anot jos, Lietuva švietimo srityje neturi tokių darinių, kurie taip ilgai gyvuotų ir turėtų susiformavusias tradicijas, o jos nariai „kalbėtųsi ta pačia kalba“. IPDA narius jungia suinteresuotumas bei įsipareigojimas profesinio tobulinimosi kokybei visuose švietimo lygmenyse.

Pasak MTC direktorės, įdomu tai, kad asociacija kasmet skiria po du apdovanojimus. Vieną – nusipelniusiam žmogui profesinio tobulinimosi srityje, kitą – už pirmąjį publikuotą straipsnį jaunam tyrėjui. Šie apdovanojimai yra svarbus profesinis pripažinimas, atveriantis daug galimybių. E. Pranckūnienės idėja ateičiai – gal kažkas panašaus galėtų atsirasti ir Lietuvos švietime?

15 01 20 LL2 Tarptautine konf SMM Eglute 034 

E. Pranckūnienė pristatė trijų pagrindinių konferencijos pranešėjų mintis.

Prof. Marc Vermeulen (Olandija) pateikė bendresnį kontekstą, apžvelgdamas viešojo sektoriaus šiandienos situaciją. Jis remiasi Z. Baumann‘o takios modernybės samprata ir kalba apie viso viešojo sektoriaus iššūkius sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Vienu didžiausių iššūkių profesorius įvardija globalią vertybių kaitą. Vienoje ašyje yra pasaulietinės racionalios vertybės, o kitoje – pastaruoju metu dominuojančios saviraiška grindžiamos vertybės. Pasak profesoriaus, viešasis sektorius turi susitaikyti su tuo, kad nebeįmanoma padaryti taip, kad būtų gerai visiems, nes vyrauja individualistinis požiūris.

ipdaconf2014-39 

Prof. Marc Vermeulen savo pranešime taip pat išskyrė du pagrindinius iššūkius švietimui. Pirma, linijinis viešosios politikos principas neskatina imtis naujų rizikingų idėjų. Antra, švietimo profesionalai gyvena prieštaringoje aplinkoje: iš vienos pusės, ugdymo tikslai yra orientuoti į besimokančiųjų socializaciją bei asmenybės augimą, o iš kitos pusės – selekcija, konkurencija kaip pagrindinis tikslas. Pasak profesoriaus, vienintelis kelias šiems iššūkiams įveikti – veikimas apmąstant, reflektuojant, atsiliepiant į kintantį kontekstą.

Anot jo, viešasis sektorius turi atsigręžti į žmogų, o ne būti tik tam tikrų taisyklių, reglamentų vykdytoju. Pranešėjas pateikė ir keletą galimų viešojo sektoriaus iššūkių sprendimo kelių.

Dr. Aileen Kennedy (Škotija) savo pranešime apmąstė profesinio mokymosi modelius, aptarė, kokią įtaką profesinio tobulinimosi teorija daro švietimo politikai ir praktikai.

Daktarė sako, jog nežiūrint to, kad esama daug žinojimo, koks modelis kokį rezultatą gali duoti, egzistuoja didelė atskirtis tarp tyrimais bei duomenimis grindžiamų rekomendacijų ir švietimo politikos sprendimų, kurie dažniausiai remiasi tam tikra politine ideologija ir paprastų, greitų, veiksmingiausių sprendimų paieška.

E. Pranckūnienės įžvalga: turime mokytis iš kitų šalių patirties tyrėjus samdyti dirbti vyriausybei.

ipdaconf2014-56 Aileen Kennedy 

MTC direktorė detaliai pristatė devynis dr. Aileen Kennedy išskirtus profesinio mokymosi modelius ir kvietė pamąstyti, kokius modelius kokiai situacijai esant mes paprastai pasirenkame taikyti. Vėliau ji pateikė raktinius klausimus, padedančius parinkti tinkamiausius profesinio mokymosi modelius, aptarė jų paskirtį.

Prof. Linda Evans (Jungtinė Karalystė) konferencijoje iškėlė klausimą kas apskritai yra profesinis tobulinimasis? Ji sako, kad yra labai daug ištyrinėta ir prirašyti tomai literatūros, tačiau klausia: ar mes neapsiribojame tik tam tikrų modelių, formų, vadybos, organizavimo analize? Ar mes iš tikrųjų žinome, kas vyksta žmonių galvose? Kada įvyksta ir kaip išgyvenamas konkretus pasitobulinimo momentas? Paaiškėjo, kad į šiuos klausimus atsakymų kol kas nėra ir kad tai yra visai nauja sritis.

ipdaconf2014-99 

Profesorė taip pat analizavo sąvokos „profesionalumas“ sudedamąsias dalis ir iškėlė hipotezę, koks yra tas profesinio pasitobulinimo momentas. Anot jos, pasitobulinimas pradeda vykti tik tada, kai žmogus pats sau pripažįsta, kad galima dirbti geriau ir tai įsisąmonina. O profesinio tobulinimosi metu atsiranda supratimas ir tikėjimas, kad galima dirbti geriau. Labai svarbu atsižvelgti į tai, kad nėra greito ir tiesioginio poveikio praktikai – tam reikia laiko. 

Renginio pabaigoje E. Pranckūnienė, dėkodama „Lyderių laikui 2“ už galimybę dalyvauti IPDA konferencijoje, džiaugėsi iš jos parsivežusi ne tik gilesnį supratimą apie profesinio tobulinimosi tyrimų bei praktikos tarptautinį kontekstą, bet ir naujų kontaktų bei šviežių idėjų „Lyderių laikui 3“ ir kitoms iniciatyvoms. MTC direktorė sakė po šios konferencijos užtvirtinusi savo supratimą, kad praktikos bendruomenei susikurti reikia laiko – IPDA veikia jau beveik šešiasdešimtmetį. 

Eglės Pranckūnienės pristatymo skaidres ir IPDA 2014 konferencijos vaizdo santrauką rasite ČIA

Virga Mačėnaitė-Luckienė

Viena iš projekto „Lyderių laikas 2“ lydimųjų veiklų – siųsti Lietuvos švietimo specialistus dalyvauti tarptautinėse konferencijose lyderystės tema ir pristatyti jų patirtį švietimo bendruomenei.

Daugiau informacijos apie IPDA 2014 rasite ČIA jau vasario mėnesį.

www.lyderiulaikas.smm.lt