Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2017-04-28 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus

2017 m. balandžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-742 „Dėl vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-330 „Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. isak-627 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašopakeitimo“;

„Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. v-774 „dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, dalykinių ataskaitų formų patvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie yra pakeitę mokyklą dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar struktūros pertvarkos, ir / arba kuriems vežimo į mokyklą paslauga neteikiama arba teikiama netinkamai, sąrašo ir  mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ugdymo programą besimokančius mokinius, sąrašo patvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-299 „Dėl netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie yra pakeitę mokyklą arba ją turės pakeisti dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar struktūros pertvarkos, sąrašo,  mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti mokinius, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal  priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), sąrašo ir mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami pakeisti švietimo ir mokslo ministerijos skirtus netinkamus toliau eksploatuoti geltonuosius autobusus, sąrašo patvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl pradinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo dokumentų bibliotekoje