Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kvietimas I srauto (Pietų Lietuvos) savivaldybėms dalyvauti ilgalaikėje neformaliojoje švietimo lyderystės programoje
event 2017-05-08 domain Lyderių laikas

Kvietimas I srauto (Pietų Lietuvos) savivaldybėms dalyvauti ilgalaikėje neformaliojoje švietimo lyderystės programoje

Kviečiame rimtai mokytis pasiryžusius švietimo bendruomenės narius įsitraukti į ilgalaikę neformaliąją programą, kurios paskirtis – sustiprinti lyderystės kompetencijas ir švietimo vadybos išmanymą taikant į praktiką ir patirtį orientuotas mokymosi strategijas. Ši programa buvo sukurta ir išbandyta ankstesniuose projekto „Lyderių laikas“ etapuose, joje jau mokėsi 270 nacionalinio, savivaldos ir mokyklos lygmens švietimo lyderių iš visos Lietuvos.

Kam skiriama ši programa?

Programa skiriama ir patyrusiems, ir mažiau patirties turintiems švietimo bendruomenės atstovams: visų tipų mokyklų vadovams, pavaduotojams, visų dalykų mokytojams, nacionalinio lygmens ir savivaldybių specialistams, linkusiems į savarankišką studijavimą ir refleksiją, kuriems ne tiek svarbu gauti formalųjį išsilavinimo pripažinimą, kiek įgyti naujos patirties ir kompetencijų, refleksyviai analizuoti savo praktiką ir kurti naujas veiklos idėjas bendradarbiaujant su kolegomis iš savo ir kitų savivaldybių. Baigusieji programą gebės integruoti teorines žinias į praktinę veiklą kurdami ir įgyvendindami pozityvius mokymosi pokyčius savo klasėje, mokykloje, savivaldybėje ir šalyje.

Koks yra neformaliosios programos turinys ir mokymosi procesas?
Programą sudaro penki moduliai, iš kurių vienas yra privalomasis, kiti – pasirenkamieji.

1. Privalomasis įžanginis modulis – Švietimo lyderystės samprata. Šio modulio paskirtis – išsiaiškinti lyderystės mokymuisi sampratą, saviugdos, vadovavimo kitiems, organizacijai ir mokymuisi teorinius ir praktinius pagrindus ir sąmoningai pasirinkti modulius nuodugnesniam studijavimui. Dalyviai, baigę šį modulį, kviečiami pasirinkti vieną, du, tris arba keturis modulius iš pasirenkamųjų modulių.

2. Pasirenkamieji moduliai:

Lyderis – savivaldžiai besimokantis vedlys. Dalyviai mokysis, kaip kryptingai ugdytis asmenines ir profesines kompetencijas, kaip tai perkelti į savo veiklą, kad taptų savivaldžiai besimokančiais ir kritiškai mąstančiais profesionalais, pažįstančiais save ir kryptingai einančiais augimo keliu.

Lyderis ir pasekėjai. Šiame modulyje bus mokomasi santykių su kitais kūrimo, puoselėjimo ir kaitos siekiant veikti darniai kartu su kitais, kuriant veiksmingas komandas ir taikant ugdomojo vadovavimo strategijas.

Lyderis besimokančioje organizacijoje. Šiame modulyje bus mokomasi veiksmingo švietimo lyderių veikimo organizacijose, kaip ribotomis sąlygomis kurti erdves asmeniniam ir sutelktam veikimui siekiant sėkmingo vaikų ir suaugusiųjų mokymosi.

Lyderis – mokymosi vedlys. Šiame modulyje bus nagrinėjami sėkmingą mokymąsi lemiantys psichologiniai ir organizaciniai veiksniai, veiksmingos ir inovatyvios mokymosi aplinkos, skatinančios pereiti iš mokymo į mokymosi paradigmą Lietuvos mokyklose.

Kiekvieną modulį sudaro 48 val., arba 6 dienos auditorinio, ir 200 val. savarankiško mokymosi, skirto mokslinei literatūrai studijuoti ir analizuoti, projektams rengti ir pristatyti, individualiai ir kolegialiai refleksijai. Kiekvienas modulis yra suskaidytas į tris dalis, kurių kiekvienos trukmė – dvi dienos. Tarp jų atliekamos savarankiškos užduotys ir grupiniai projektai. Trečioji dalis yra skiriama individualioms ir grupinėms konsultacijoms, taip pat grupinių projektų pristatymams. Dalyviai, baigę kiekvieną modulį ir visą programą, gaus pažymėjimą, kuriame aprašytos jų tobulintos kompetencijos. Tai yra suderinta ir su Švietimo lyderystės magistrantūros programa.

Mokymasis pagal neformaliąją programą yra įtraukiantis, aktyvus ir savivaldus, mažiau auditorinio, o daugiau savarankiško ir praktinio darbo. Mokymasis vyks Jūsų arba gretimoje savivaldybėje parenkant vietą (mokyklą, švietimo centrą ar kt.), į kurią būtų patogu atvažiuoti iš kelių savivaldybių.

Kaip organizuojama programa?

1. Iki 2017 m. birželio 14 d. – paraiškų priėmimas. Norintieji dalyvauti programoje užpildo elektroninę paraišką. Iki 2017 m. birželio pabaigos suformuojamos dalyvių grupės, sudaromi mokymosi tvarkaraščiai, parenkami mokymosi centrai.

2. 2017 m. rugpjūčio pabaigoje – privalomojo modulio „Švietimo lyderystės samprata“ I dalis; 2017 m. rugsėjo pabaigoje – II dalis, spalio pabaigoje – III dalis.

3. Iki 2017 m. lapkričio 1 d. pasirenkami moduliai tolesniam studijavimui. Šiuo metu (pildant dalyvio registracijos anketą) prašome pasirinkti modulius tik preliminariai. Baigus privalomąjį modulį bus galimybė pakeisti savo pasirinkimą.

4. Iki 2017 m. lapkričio 10 d. skelbiami tolesnio mokymosi tvarkaraščiai.

5. 2018 m. gruodis – programos pabaiga tiems, kurie pasirinks visus keturis pasirenkamuosius modulius.

6. Baigę programą dalyviai kviečiami įsitraukti į projekto „Lyderių laikas“ alumnų judėjimą.

Privalomojo modulio mokymasis bus organizuojamas 6-iais srautais, t. y. vieną besimokančiųjų grupę sudarys dviejų arba trijų gretimų savivaldybių dalyviai. Pirmasis modulio užsiėmimas vyks vienoje savivaldybėje, o antrasis – kitoje, kad dalyviams nereikėtų dažnai važiuoti toliau nuo namų. Pasirenkamųjų modulių mokymasis bus organizuojamas trimis srautais, grupę sudarys dalyviai iš penkių artimiausių savivaldybių. Mokydamiesi mišriose grupėse ir lankydamiesi kitose savivaldybėse, ne tik susipažinsite su naujais žmonėmis, bet ir aplankysite kitas mokyklas, užmegsite naujų ryšių ir kartu kursite bendrus projektus.

Dalyvių mokymosi ir individualių konsultacijų išlaidos finansuojamos projekto lėšomis, bet kelionės ir maitinimo išlaidos nepadengiamos. Prašome savivaldybių skirti transportą dalyviams vykstant mokytis į gretimas savivaldybes.

Dalyvio registracijos nuoroda: http://www.apklausa.mtc.lt/index.php/833557/lang-lt

Dalyviai – I srauto (Pietų Lietuvos) – Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Lazdijų, Marijampolės, Šalčininkų, Trakų ir Varėnos rajono – savivaldybių švietimo darbuotojai iš ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo mokyklų, kitų švietimo organizacijų ir savivaldybės administracijos.