Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pagalba reemigrantų vaikams kartu su „ERASMUS+“ KA2 projektu „Mokyklos be sienų“
event 2017-06-20 domain Ugdymo plėtotės centras

Pagalba reemigrantų vaikams kartu su „ERASMUS+“ KA2 projektu „Mokyklos be sienų“

Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje jau trečius metus (2015–2017 m.) vykdomas „Erasmus+“ KA2 projektas „Mokyklos be sienų“, kurio tikslas yra tyrinėti ir palengvinti reemigravusių (grįžusių iš užsienio mokymo įstaigų) moksleivių socialinę-psichologinę adaptaciją mokykloje. Kad ir kokia būtų tokių vaikų gyvenimo užsienyje trukmė, persikėlimas gyventi į Lietuvą susijęs ne tik su kalbinės ir socialinės, bet ir su ugdymo aplinkos pakeitimu. Projekto partnerio – Vestburno akademijos (Westbourne Academy), esančios Jungtinėje Karalystėje, Ipsviče, – atstovai turi sukaupę didžiulę darbo su imigrantais patirtį ir mielai dalijosi patirtimi vizitų, seminarų, trumpalaikių mokymų metu.

Užbaigiant mokslo metus, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje gegužės 7–12 dienomis vyko trumpalaikiai mokymai(si) kartu su projekto partneriais iš Anglijos, Vestburno akademijos, kurių metu nagrinėjome imigrantų ir reemigrantų klausimus. Vestburno akademijoje mokosi daugiau nei 200 imigrantų, iš kurių net 40 lietuvių. Projektinių susitikimų ir mokymų metu mes ruošėme anketas, domėjomės lietuvių moksleivių adaptacija Vestburne, kokia pagalba jiems teikiama ir kaip vyksta jų integracija. Visą sukauptą patirtį pritaikėme mūsų mokykloms ir išleidome praktiškų patarimų leidinį „Darbo su reemigrantais metodinės rekomendacijos mokytojams“.

2017 m. gegužės 11 dieną įvyko tarptautinė konferencija „Anglijos mokykla iš arti. Gerosios patirties sklaida dirbant su mokiniais, grįžusiais iš užsienio“, kurios metu mūsų gimnazijos ir Vestburno gimnazijos pedagogai bei psichologai dalijosi gerąja patirtimi. Tema ypač aktuali Lietuvai, tad konferencijoje dalyvavo ne tik pedagogai, bet ir psichologai, socialiniai pedagogai, VŠĮ atstovai. Konferencijos metu apžvelgėme darbo su reemigrantais iššūkius bei pasidalijome neįkainojama patirtimi, įgyta projekto metu ir jau sėkmingai pritaikyta gimnazijoje, dirbant su reemigrantais.

Svečiai iš Vestburno akademijos pristatė konkrečius žingsnius, kaip jie nuo pat pirmos dienos dirba su atvykusiais mokiniais, kad palengvintų jų adaptaciją mokykloje. Kolegų iš Vestburno akademijos patirtis labai naudinga, jie Safolko grafystėje yra šios srities lyderiai. Ypač visus sudomino „Vertikalios klasės“, kurias jie vadina „Namais“. Skirtingai, nei įprasta mūsų švietimo sistemoje, jų klasės sudaromos iš skirtingo (11–16 m.) amžiaus mokinių. Tokios sistemos privalumai yra tokie, kad vyresnieji padeda jaunesniesiems, atsiranda glaudesnis bendravimas tarp mokinių visoje mokykloje ir jie kasdien po 20 minučių praleidžia kartu su savo klasės vadovais. Tokiu būdu klasėje atsiranda net po kelis skirtingo amžiaus lietuvius. Tai irgi palengvina atvykusių mokinių adaptaciją naujoje kultūrinėje aplinkoje.

Vizito Lietuvoje metu partneriai iš Anglijos susitiko su pas mus besimokančiais reemigrantais, bendravo su jais įvairių veiklų metu, lankėsi pamokose, domėjosi kultūra ir papročiais. Taip pat kartu lankėmės Vilniuje, pabuvojome Tarptautinėje Amerikos mokykloje, dalijomės darbo su reemigrantais patirtimi. Vilniečiai pasidalijo darbo su pabėgėliais Rukloje patirtimi. Su Lietuvos istorija svečiai susipažino lankydamiesi Trakuose, o su kultūriniu etniniu paveldu – edukacinėje programoje Kačerginėje.

Visi sutarėme, jog norint padėti emigrantams ir reemigrantams, būtina atkreipti dėmesį į tos šalies kultūrą, švietimo sistemą, kalbos barjerą, mokinio socialinę brandą, kuri yra suformuota kitoje kultūroje. O dirbdami kartu su pagalbos vaikui specialistais, psichologais ir glaudžiai bendradarbiaudami su šeima galime pasiekti gerų rezultatų.

Darbo su reemigrantias metodinės rekomendacijos mokytojams 2017-06-20