Tinklalapio logotipas
Grįžti

Ben Murray: įsiklausymas į mokinių nuomonę padeda gerinti reformas
event 2017-06-07 domain Lyderių laikas

Ben Murray: įsiklausymas į mokinių nuomonę padeda gerinti reformas

Airijos Respublikoje mokymo programa nesikeitė ilgiau negu dvidešimt metų, tačiau neseniai buvo atlikta didelio masto jos reforma – taip buvo siekiama išspręsti svarbius poreikius. Mintimis apie šiuos įkvepiančius pokyčius dalijasi Nacionalinės mokymo programų ir vertinimo tarybos (angl. National Council for Curriculum and Assessment) pareigūnas Benas Murray‘us, kuris dalyvavo vykdant mokymo programos reformą ir kuriant vertinimo sistemą jaunesniosioms klasėms

Kas jus paskatino keisti mokymo programą?

Visų pirma, šalies mastu atlikome tyrimą, kuris atskleidė, kad mokiniams – ypač jaunesniųjų vidurinio ugdymo klasių (ką tik baigusiems pradines klases) – trūksta motyvacijos, ir jie nepakankamai įsitraukia į mokymosi procesą. Mes turime labai svarbią egzaminų sistemą, lemiančią mokymo ir mokymosi procesus klasėse, kuriose mokosi 12–15 metų amžiaus vaikai. Tuo pat metu pripažįstame, kad mokiniams reikia įgūdžių, kurie padėtų jiems geriau įsitraukti į esamo mokymosi mokykloje procesą, mokymąsi už mokyklos sienų ir profesinį gyvenimą, bei tokio įgūdžių rinkinio, kuris ateityje padės jiems įveikti naujus ir nenuspėjamus iššūkius, galinčius laukti bet kur už mokyklinio gyvenimo ribų.

Kokiems įgūdžiams tenka svarbiausia vieta naujojoje mokymo programoje?

Mes nustatėme aštuonių svarbiausių įgūdžių rinkinį. Tai raštingumas, mokėjimas skaičiuoti, kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais, gebėjimas valdyti informaciją ir mąstymą, susivaldymas ir gerovė.

Manome, kad mūsų parengtame mokymo programos projekte buvo svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp įgūdžių rinkinių, kurie bus ugdomi mokant visų dalykų ir dirbant su visais mokiniais, ir kito turinio, kuriuo taip pat reikia juos sudominti.

Vertinimo sistema naujojoje programoje

Norėdami sukurti prasmingą šių mokinių įgūdžių vertinimo sistemą, nusprendėme laikytis dvejopo požiūrio į vertinimą. Mes ir toliau rengiame rašytinį baigiamąjį egzaminą, kurį laiko 15 metų mokiniai, baigiantis tretiesiems mokslo vidurinėje mokykloje metams, tačiau lygiagrečiai atsižvelgiame į du darbu klasėje grindžiamus vertinimus – kuriuos nustato kiekvienas mokinys kiekvienam mokomajam dalykui. Taigi šie darbu klasėje grįsti vertinimai leidžia mokiniams pademonstruoti savo įgūdžių pažangą, pavyzdžiui, mokantis anglų kalbos mes numatėme žodinį pristatymą, kurio metu mokiniai gali parodyti savo pasiekimus šioje srityje. Šie vertinimai perkeliami į ateitį ir įrašomi į žemesnio vidurinio ugdymo baigimo diplomą kartu su kitais darbo klasėje ir rašytinio baigiamojo egzamino įvertinimo rezultatais.

Dabar mokytojai drauge su mokiniais gali imtis bendros veiklos, tad mokiniai gali dalyvauti tam tikruose bendradarbiavimo renginiuose, kuriuose gali gauti dalį darbo klasėse įvertinimo, taigi pirmą kartą minėtus pagrindinius įgūdžius galime aiškiai susieti su tuo, kaip vertiname savo mokinius.

Kokios paramos reikės mokytojams ir mokiniams, kad būtų galima įgyvendinti šiuos pakeitimus?

Šiuo metu turime visą išteklių ir pagalbos mokytojams priemonių rinkinį. Pirmas dalykas yra tai, kad mes ruošiame ir tobuliname mokinių darbo pavyzdžius, kurie bus skelbiami internete, taigi mokiniai, tėvai ir mokytojai galės susipažinti su realaus mokinių darbo pavyzdžiais ir galės suprasti standartus bei mokiniams keliamus lūkesčius. Tai pirmas dalykas. Taip pat mes skelbiame ir skelbsime kiekvienam mokomajam dalykui pritaikytų vertinimo gairių rinkinį, kurios papildys kiekvieno dalyko specifikaciją.

Antras dalykas yra tai, kad vertindami darbą klasėse mokytojai turės dalyvauti vadinamajame mokomojo dalyko, mokymosi ir vertinimo peržiūros posėdyje. Iš esmės tai yra tam tikras tarpininkavimo procesas, mes mokytojai tokio posėdžio metu galės pateikti savo darbo bei mokinių darbo pavyzdžius ir dalyvauti profesionalioje diskusijoje, kalbėtis apie tai, kodėl jie vertindami mokinių darbą priėmė vienokius arba kitokius sprendimus. Tokių posėdžių metu taip pat bus diskutuojama stengiantis, kad mokytojai vienodai suprastų standartus ir lūkesčius.

Kaip į šių pokyčių kūrimą įtraukėte mokinius?

Prieš rašydami naujosios mokymo programos specifikaciją, mes parengėme informacinį dokumentą, kuriame apžvelgėme šio klausimo vystymąsi tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu požiūriu. Šis dokumentas yra tarsi tam tikras tyrimas, kuriame minėti pokyčiai nagrinėjami kalbant apie konkrečius mokymo dalykus ir įvairias sritis. Dalyje šio straipsnio mes kalbame su mokiniais, klausiame jų nuomonės apie tai, kaip jie užsiima konkrečiu mokomuoju dalyku arba kodėl juo neužsiima ir ką, jų nuomone, būtų svarbu įtraukti į mokomojo dalyko specifikaciją ateityje.

Education Talks vaizdo įrašas