Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lietuvos švietimo taryba pristatė Lietuvos švietimo būklės apžvalgą
event 2017-06-09 domain Lyderių laikas

Lietuvos švietimo taryba pristatė Lietuvos švietimo būklės apžvalgą

Lietuvos švietimo taryba parengė ir 2017 m. birželio 9 d. Seime pristatė Lietuvos švietimo būklės 2013–2016 m. apžvalgą.

Lietuvos švietimo būklės apžvalga apima 2013–2016 metų laikotarpį. Šios apžvalgos rengimą koordinavo Lietuvos švietimo tarybos nariai Arminas Varanauskas ir prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, darbą organizavo Aistė Laurinavičiūtė. Joje pateikiamos Lietuvos švietimo tarybos narių ir jai talkinusių tos srities profesionalų įžvalgos ir rekomendacijos.

Lietuvos švietimo tarybos nariai drauge su jiems talkinusiais įvairių sričių profesionalais išanalizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo, švietimo pagalbos teikimo, neformaliojo švietimo, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sričių padėtį.

Septynios grupės rengė medžiagą savarankiškai, pasirinkdamos savus atskaitos taškus, savaip pateikdamos tekstą, tačiau kiekvienos grupės tekste galima rasti akcentus: kas konkrečioje švietimo srityje padaryta, kokios problemos ir kaip jas siūloma spręsti. Kiekvienos grupė atliko sudėtingą analitinį darbą, nes pateikti švietimo būklės analizę, įžvalgas yra sudėtingas ir atsakingas darbas.

Lietuvos švietimo būklės 2013–2016 m. apžvalgos apibendrinančiame skyriuje rašoma: „Atlikta ketverių metų Lietuvos švietimo būklės apžvalga parodo, kad kiekvienoje srityje – ankstyvojo ugdymo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio), bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo, švietimo pagalbos, neformaliojo švietimo ir pedagogų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo – atlikta svarbių ir perspektyvių darbų, tačiau yra ir tobulintinų ar net apleistų veiklų, stokojama sisteminio, procesinio, situacinio mąstymo dermės, parengtų konceptualių dokumentų ir praktikos sąryšingumo. Ryškėja ir švietimo sistemos, kaip sudėtingos sistemos, fragmentiškumas ir atskirų sistemų darnos bei visuminės vizijos stoka. Seimui rekomenduojama inicijuoti visos švietimo vizijos parengimą – tai turi tapti nacionaliniu susitarimu ir įtvirtinta kaip nacionalinis gėris, kurio privalu visiems siekti. Vizijai įgyvendinti dera parengti strategiją.

Realios situacijos ir praktikos atotrūkis signalizuoja apie sisteminius švietimo sistemos trikdžius, jos administravimo neprofesionalumą ir poreikį tai tobulinti. Todėl Vyriausybei siūloma inicijuoti švietimo sistemos administravimo sąrangos funkciniu požiūriu analizę ir numatyti jos optimizavimą, sukurti stebėsenos sistemą, nustatančią švietimo sistemos kaip visumos ir jos atskirų sistemų kaip švietimo sistemos integralių dalių funkcionavimo efektyvumą ir kokybę bei numatančią jų tobulinimą.“

Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė atkreipia dėmesį: „Sprendžiant švietimo sistemoje vykstančius pokyčius, turėtų būti aktyvi ir bendrojo ugdymo mokyklų, ir akademinė bendruomenė, ir visa visuomenė, nes teisinėje ir demokratinėje respublikoje reikia atsižvelgti į jos piliečių valią, tos srities profesionalų, įsteigtų konsultacinių ir ekspertinių institucijų nuomonę, rekomendacijas.“

Jūsų dėmesiui pateikiame Lietuvos švietimo būklės 2013–2016 m. apžvalgą.